Bayhill center

Som en konsekvens av att inga norrmän kommer och handlar har Bayhill Center, tillsammans med Ica-butiken och restaurangen som de också driver, tappat nästan 90 procent av sin omsättning.

”Först ville man bara gråta”

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN År 2016 vann Grete Tuven och Nils Wikberg som tillsammans äger gallerian Bayhill Center i Hemavan Svenskt Näringslivs omröstning om årets mest företagsamma människa. Framtiden såg ljus ut och paret blickade mot framtiden. Sedan Norge stängde gränsen och norrmännen uteblev har framtiden sett allt annat än ljus ut.

Grete Tuven Nils Wikberg

Grete Tuven och Nils Wikberg brinner båda för Hemavans framtid.

När Norge stängde gränsen kunde Grete Tuven först inte tro att det var sant, sedan hoppades hon att det bara skulle handla om någon vecka. Därefter var hon tvungen att inse att krisen skulle fortsätta. Som en konsekvens av att inga norrmän kommer och handlar har Bayhill Center, tillsammans med Ica-butiken och restaurangen som de också driver, tappat nästan 90 procent av sin omsättning.

Grete Tuven berättar att hon är tacksam över att de vid ett tidigt skede insåg att krisen skulle bli långvarig. Detta gjorde att de snabbt kunde fatta beslut om att skära i företagets utgifter.

– Vår verksamhet började blöda pengar så fort gränsen stängdes. Jag ville bara gråta och risken är att man drabbas av panik när något liknande inträffar, så det gäller att snabbt acceptera läget och agera därefter. Jag tror dock risken är att många blir sjuka av den här enorma oron som drabbar företagare, säger Grete Tuven.

När intäkterna i princip uteblev blev de tvungna att snabbt agera för att minska utgifterna så mycket som möjligt.

– Redan i ett tidigt skede började vi läsa på om korttidspermitteringar och andra stöd som tagits fram för företag i kris. Genom att avsluta de tiotal provanställningar vi hade, ändra scheman och minska våra öppettider kunde vi relativt snabbt minska våra utgifter, berättar hon. 

Pengar som skulle utveckla bygden fick användas i krisen

Trots att verksamheten har tappat närmare 90 procent av omsättningen är Grete Tuven trygg med att företaget åtminstone kommer att klara sig året ut även om krisen fortsätter. Därefter kommer de att behöva säga upp personal. Hon säger dock att den relativt goda situationen helt och hållet beror på att företaget har varit verksamt sedan 2001 och dessutom har försökt spara pengar under alla år.

– Om vi hade varit ett relativt nystartat företag hade det redan varit kört. Tack vare att vi har kunnat lägga under pengar under dessa år klarar vi av att övervintra krisen i alla fall detta år. Det är dock väldigt ledsamt, då pengarna var tänkta att användas för att utveckla Hemavan, vilket vi ser som en väldigt viktig uppgift, säger hon.    

De stödpaket som har tagits under krisen har varit till nytta för verksamheten. Grete Tuven berättar att inte minst systemet med korttidspermitteringar har varit nödvändigt för att kunna hantera inkomstbortfallet. Trots att systemet var snabbt på plats har det också kommit att förknippats med en viss oro.

– Reglerna har varit väldigt svåra att begripa och dessutom ändrats stup i kvarten. Ibland har jag fått känslan av att inte ens handläggarna vet hur vissa skrivningar ska tolkas. Detta har naturligtvis skapat en oro för att man kan ha missuppfattat någonting, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett beslut om att stödpengarna ska betalas tillbaka. Det vore en riktig dödsstöt, säger hon.

Ser en viss ökning av svenska turister

När norrmännens närvaro uteblir ökar betydelsen av svenska turister. Grete Tuven säger också att hon märker en ökad närvaro av svenskar som väljer att turista i hemlandet på grund av krisen.

– Det är inte någon enorm ökning, men vi ser att antalet är högre än vad det brukar vara såhär års, vilket är glädjande, säger Grete Tuven.

Till skillnad från exempelvis Åre har inte Hemavan samma breda utbud av aktiviteter, utan är mer beroende av turister som exempelvis vill vandra, berättar hon. Om detta skulle förändras i framtiden tror hon att Hemavan skulle kunna locka till sig fler barnfamiljer även när det inte är skidsäsong.

– Hemavan är ungefär där Åre var för 20 år sedan. Jag tror dock att Hemavan har samma potential och har därför sett det som en av våra viktigaste uppgifter som företag att hjälpa till att utveckla orten. Efter krisen hoppas vi kunna ta nya tag och fortsätta med just detta, avslutar Grete Tuven.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Det såg ut att bli ett bra år”

CORONAKRISEN "Det går inte att driva ett företag i ovisshet hur länge som helst. Jag vill veta hur statsministern och regeringen ser på framtiden. Exempelvis om vi kommer att fortsätta kompenseras om försiktighetsåtgärderna fortsätter", säger Mattias Forsgren, vd för Hotell Lappland i Lycksele.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

”Först ville man bara gråta”

CORONAKRISEN "Om vi hade varit ett relativt nystartat företag hade det redan varit kört. Tack vare att vi har kunnat lägga under pengar under dessa år klarar vi av att övervintra krisen i alla fall detta år", säger Grete Tuven som driver Bayhill Center i Hemavan.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.