NYHET2 juli 2024

Från stagnation till Sveriges snabbast växande kommun

”Skellefteå är en modig kommun med modiga politiker”. Det menar näringslivschef Anja Palm efter den årslånga processen att gå från ett otydligt ”Näringslivspolitiskt program” till ett konkret ”Program för ett bra företagsklimat”. Idag jobbar kommunen med en gemensam retorik kring företagsklimat, har plockat in frågan på ledningsnivå och förbereder en orientering i företagsklimat för alla nyanställda medarbetare, oavsett tjänst.

Anja Palm är näringslivschef i Skellefteå kommun. Foto: Jonas Westling

Skellefteå kommunkoncern investerar 45 miljarder kronor över en tioårsperiod, har nu 78 000 invånare och under förra året ökade befolkningen med 2 140 personer.

– För en serviceinriktad myndighetsutövning behövs en god förståelse för hur handläggningstiden påverkar investeringar. Det är ingen slump att företag ska bygga ut eller utveckla sin verksamhet. Då måste vi finnas till för de befintliga företagen och underlätta så mycket vi kan utan att göra genvägar i lagstiftningen, säger Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun.

Befintligt näringsliv i fokus

Och det är just de befintliga företagen som varit i fokus när ”Program för ett bra företagsklimat” tagits fram. Utgångspunkten var det tidigare ”Näringslivspolitiska programmet” som utvärderades under förra året. Utvärderingen visade att kommunen skulle göra allt för alla och där fanns få mätbara mål.

– Under hösten 2023 påbörjade vi i stället arbetet med ”Program för ett bra företagsklimat”. Och det ska inte omfatta allt som är bra för näringslivet. Vi har redan en utvecklingsstrategi där de visionära bilderna finns kring hur vi ska växa, inklusive transporter och möjlig kompetensförsörjning. Det här är ett smalt och mer tydligt och konkret program.

Det nya konkreta programmet arbetades fram gemensamt mellan näringsliv och tjänstepersoner. Politiken har hela tiden känt till och godkänt processen och parallellt med att det nya programmet tagits fram har ledande politiker och tjänstepersoner genomgått Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.

– Vi började med tjänstepersoner och pratade utifrån Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning och andra liknande mätningar. Känner vi igen oss? Vad beror det på? Vad betyder det? Många deltog från myndighetssidan, det vill säga handläggare och chefer från samhällsbyggnads-förvaltningen, men vi hade även representation från skola, kundtjänst och inköp.

Gemensam retorik skapar tydlighet

Näringslivet har haft möjlighet att delta i diskussioner, ge sina åsikter och komma med förslag både på workshops, öppet hus och via hemsidan. I januari 2024 fanns ett första utkast och då fick näringslivet ge sin input.

– Vi lyssnade på dem som kom. De var överlag nöjda och vi fick möjlighet att ta programmet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

En iakttagelse Anja Palm gjorde under arbetet var att det fanns en viss osäkerhet kring att prata om företagsklimatet. Själva ordet förknippas med olika saker för olika personer och är inte alltid lätt att hantera.

– En stor vinst är att vi nu har arbetat fram en gemensam retorik kring varför företagsklimat är viktigt. Kommunen behöver ett starkt näringsliv och näringslivet behöver en stark kommun. Det är bra för Skellefteås framgång och tillväxt. Idag kan politiska företrädare enklare prata om näringslivet vilket jag ser är en stor tillgång.

Gemensamt ansvar och samsyn

Då tidsbristen i en expansiv kommun är påtaglig har enskilda näringslivsbesök för politiker inte kunnat prioriteras, däremot finns en tydlig aktivitet i ”Programmet för ett bättre företagsklimat”, vilket ger utrymme för politiker- och näringslivsluncher minst tio gånger per år.

– Fyra till sex företagare möter kommunstyrelsens ordförande, övriga kommunalråd, oppositionsrådet, kommunchefen och näringslivskontoret. Mötena är planerade utifrån olika teman samtidigt som de är förutsättningslösa. Vi har märkt att det är otroligt positivt att utbyta erfarenheter och stämma av.

Och som Anja poängterar, det är ett gemensamt ansvar att skapa ett bra företagsklimat. Tjänstepersoner och politiker har nu påbörjat sin resa och företagarna bidrar med sitt.

– Vid senaste rankingen från Svenskt Näringsliv rangordnade företagen vad de behöver mest för att skapa ett bättre företagsklimat. De sa fler bostäder och bättre infrastruktur. Det som är skönt är att kommunen har exakt samma bild, och att det är de frågor som prioriteras högst för Skellefteås utveckling.

I den gemensamma utgångspunkten för vad som är viktigt satsar Skellefteå kommun på att skapa bostäder på en plats där det finns fyra gånger fler jobb än vad det finns arbetssökande och där fortsatt inflyttning är avgörande för framtiden.

– Jag måste bara säga att det är en fantastisk resa vi gör och jag är glad att jag får vara med på den. Vi har gått från stagnation till Sveriges snabbast växande kommun. Och för att klara av det så har vi tvingats bli en kreativ och lösningsorienterad kommun vilket tilltalar mig och många med mig på Skellefteå kommun, säger Anja Palm.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist