Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 oktober 2021

Grundskolekonferens inom entreprenörskap

Sveriges första nationella grundskolekonferens inom entreprenörskap sändes från Umeå. Under tisdagen riktades hela landets grundskoleblickar mot Västerbotten då flera av länets kommuner delade med sig av framgångsrikt arbete kring entreprenörskap i grundskolan. Skolverket och entreprenörskapsforskare medverkade och pratade om vikten att utveckla elevernas förmågor.

Foto: Jonas Westling

Under den digitala konferensen samlades lärare, rektorer, skolledare samt studie- och yrkesvägledare för att inspireras kring vad entreprenörskap i grundskolan är, varför det är viktigt samt med hjälp av konkreta tips visa hur skolorna kan arbeta.

– Det var första gången vi genomförde en nationell grundskolekonferens i detta format och intresset har varit stort från hela Sverige, från norr till söder. Det känns fantastiskt att visa upp vilket entreprenörskap som spirar i skolorna, säger Aino Pleiner, utbildningsansvarig Ung Företagsamhet i Sverige.

Sedan 2011 är entreprenörskap en viktig del i skolans uppdrag.

– Vad skulle hända om elever aldrig fick chansen att tänka själva, prova idéer, misslyckas och prova igen och se hur det blir om man förverkligar en idé. Vad skulle hända med motivationen och med vårt samhälle? frågar sig Carina Hafrén, utbildningsråd hos Skolverket.

Doktoranden Ida Lindh, som forskat på entreprenöriellt lärande, fyller i och pratar om att konkretisera förmågorna genom att tänka MOSAIK- Mod, osäkerhetstollerans, samarbete, ansvar, initiativförmåga och kreativitet.

Sista passet under konferensen fokuserade på samverkan mellan skolan och arbetslivet. Att få kopplingen till livet efter skolan och se vilka möjligheter som finns är inte bara studie- och yrkesvägledarens arbete, utan något hela skolan ska verka för i symbios med näringslivet.

– Ju tidigare barn och unga kan möte och bli inspirerade av framtiden och dess möjligheter desto större chans har de att tryggt kunna välja exempelvis utbildningsväg och yrken i framtiden, säger Oskar Sjölund, studie- och yrkesvägledare från Malå.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat närmare 500 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även med entreprenörskap i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och över 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN.Ung Företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist