LogoLogo
LogoLogo
Nyhet19 december 2018

Här uppmuntras äldre att leva livet

Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.

Aleva hemtjänst
För att arbeta strukturerat med att få kunderna att leva ett rikt liv har Aleva byggt in en egen arbetsmetod som utgår från social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.Foto: Samuel Pettersson
Frida Nilsson
"Det är roligare att göra sitt jobb när man har mandat att påverka sin egen arbetssituation", säger Frida Nilsson.
Foto: Samuel Pettersson

För drygt sex år sedan bodde paret Frida Nilsson och Aron Kristoffersson i Stockholm där hon jobbade som chef inom hemtjänsten och han med rekrytering och bemanning. Det enda han visste om hemtjänst var det hon kom hem och berättade om sitt jobb.

– Min vardag var för det mesta ganska frustrerande. Aron blev engagerad och tyckte att det måste gå att göra på ett bättre sätt. Och efter många långa promenader hade vi en bra idé och affärsmodell.

Till slut bestämde de sig för att våga flytta tillbaka till Umeå där de båda växt upp, och starta hemtjänstföretaget Aleva. Idag har företaget två enheter i Umeå och en i Nordmaling med totalt 95 medarbetare.

– Vi insåg att det finns så mycket att göra inom äldreomsorgen och såg en möjlighet att vara med och utveckla den. Vi är båda personer som vill förändra, inte förvalta.

En av företagets ledstjärnor, som också har gett namn åt företaget, är att få de äldre att leva livet fullt ut och ha det så bra som möjligt. Inom äldreomsorgen generellt kretsar annars diskussionerna ofta om de praktiska insatserna, konstaterar hon.

– Det vi såg var att själva individen tappades bort – det ville vi ändra på. Tanken har från början varit att få de äldre att leva, och på våra gruppmöten pratar vi livskvalitet. Självklart tar vi också upp det praktiska men att personen lever fullt ut och inte saknar något i livet är vårt fokus.

En annan ledstjärna är hur det är att jobba på Aleva. Traditionellt inom hemtjänsten går en hel del av chefernas jobb ut på att kontrollera och övervaka personalen. Medarbetarnas handlingsutrymme är i allmänhet litet, enligt Frida Nilsson.

– Arbetet ute hos kund är otroligt ansvarsfullt och för att väga upp det och minska stressen ger vi våra medarbetare ganska stort ansvar och möjligheten att fatta egna beslut.

Det är de som är experter i situationen ute hos kunden, konstaterar Frida Nilsson. Om något händer finns det stöd att få, men alla vardagsbeslut måste inte gå genom chefen.

– Vi har gått ut ganska hårt med att medarbetarna ska våga lova saker och fatta egna beslut. Skulle det bli fel ska de känna att de har sin arbetsgivare i ryggen. Då reder vi ut det tillsammans.

Genom att ge personalen större frihet blir Aleva dessutom en attraktivare arbetsgivare.

– Det är roligare att göra sitt jobb när man har mandat att påverka sin egen arbetssituation.

För att arbeta strukturerat med att få kunderna att leva ett rikt liv har Aleva byggt in en egen arbetsmetod i sin struktur. Den utgår från Folkhälsoinstitutets fyra grundpelare för att förbättra äldres hälsa; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kunden får initialt skatta sig själv hur han eller hon tycker att vardagen fungerar utifrån dessa aspekter och även arbetsgruppen gör en skattning av hur kunden upplevs må.

Tillsammans med kunden formuleras sedan ett mål, till exempel att den äldre ska komma ut ur lägenheten minst en gång i veckan, eller äta varm mat en gång om dagen.

– Arbetssättet blir ett helt annat när vi tar fram målen tillsammans med kunden. I stället för att tjata blir vi mer som coacher som motiverar. Det motiverar både kunder och medarbetare.

Under hösten har ett förslag om att slopa Lagen om valfrihet, Lov, och ersätta med direktupphandling, hängt över Aleva och övriga privata utförare i Umeå. I slutet av januari ska kommunfullmäktige rösta omförslaget men till Frida Nilssons lättnad ser det inte ut att gå igenom.

För Aleva skulle ett upphandlingsförfarande innebära större osäkerhet men det skulle också vara svårt att få ihop med företaget omfattande satsning på utveckling, både internt och externt.

– Det går inte med det kortsiktiga perspektiv som en upphandling på tre år innebär, eftersom vi i så fall måste vara beredda på avveckling en stor del av tiden. Det är en otroligt oinspirerande tanke.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist