NYHET9 maj 2023

Jacob Wallenberg på besök i Västerbotten

Jacob Wallenberg besökte i veckan Komatsu Forest som visade upp sin nya fabrik med tillhörande solcellssatsning. ”Det fokus på hållbarhet som Komatsu Forest uppvisar är ett av många exempel på att det är näringslivet som driver klimatomställningen”, säger Jacob Wallenberg.

Jacob Wallenberg, ordförande, Svenskt Näringsliv

Det första besöket var hos i Komatsu Forests nya fabrik på Klockarbäckens industriområde. Vd Jens Bengtsson visade upp den nya fabriken som tillverkar skogsmaskiner till kunder över hela världen. Företaget visade sin nya fabrik med tillhörande solcellssatsning, som är en av de största i Europa och syftar till att minska företagets klimatavtryck.

– Den här fabriken visar att vi har företag som står beredda att investera och satsa i Sverige. Det fokus på hållbarhet som Komatsu Forest uppvisar är ett av många exempel på att det är näringslivet som driver klimatomställningen, säger Jacob Wallenberg.

Synpunkter kring kompetensbrist, elförsörjning och regelbörda var några av de frågor Svenskt Näringslivs ordförande fick med sig när han träffade medlemsföretag vid sitt besök i Umeå under måndagen.

Rundabordssamtal med företagare

Det var ett tiotal lokala företag som deltog i ett rundabordssamtal med Svenskt Näringslivs ordförande. Efter en kortare redogörelse om Svenskt Näringslivs prioriterade områden ville Jacob Wallenberg höra vad medlemsföretagen möter för svårigheter i sin vardag. Och många problembilder var samstämmiga. Den utmaning som samtliga företag delade var bekymret att hitta medarbetare.

– Bristen på kompetens gör att vi får anställa medarbetare som vi sedan utbildar på plats, vilket naturligtvis innebär en kostnad för oss. Men alternativet är att inte anställa någon alls. Tyvärr får jag också bilden av att vissa enstaka individer helt enkelt inte tycker att det är värt att gå från bidragsförsörjning till arbete, vilket är illavarslande för hela samhället, säger Peter Göttfert, vd för Norrlandsgjuteriet AB.

En annan fråga som företagen ville skicka med var problemet med regler och en ständigt växande administrativ börda.

– Mängden dokumentation som myndigheter avkräver oss växer för varje dag. Det är många bäckar små som till sist svämmar över. Ibland får jag känslan att vi företagare får göra det som egentligen borde vara myndigheternas arbete, säger Fredrik Gustafsson, vd på Grubbe Ventilation.

Han fick medhåll från Andreas Hellgren, som tidigare ägde Umeå Entreprenad AB och sitter med i Byggföretagens regionala styrelse för Västerbotten.

– När man vill bygga någonting är det befattat med en enorm utredningsbörda. I praktiken innebär det att exploatören och byggherren ska behöva bevisa att saker som är närmast osannolika heller inte kommer att hända. Det leder till frustration och kräver mycket resurser och utredningskostnader, säger han.

”Det krävs mer samtal och mindre klyschor”

Många av de inspel och synpunkter som företagen delade med sig av var någonting som Jacob Wallenberg kände igen från tidigare träffar runtom i landet.

– Samma story finns i hela landet. Oavsett var jag åker i landet och vilka jag pratar med så får jag höra om snarlika utmaningar. För att vända detta så krävs det mer samtal mellan beslutsfattare och näringsliv. Men dessa samtal måste fokusera mer på verkligheten och mindre på politiska klyschor, avslutar han.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist