NYHET1 september 2023

Tareq Taylor: Därför brinner jag för företagsamheten

Tareq Taylor har blivit ett välkänt ansikte i restaurangvärlden och i tv-sammanhang. Han är också en engagerad och tydlig röst för den svenska företagsamheten. ”Det behöver finnas sunda ekonomiska förhållanden för att driva företag och få dem att blomstra”, säger han.

Se filmen Någon måste göra något.

Den rikskände restauratören Tareq Taylor blev under pandemin också ett välbekant ansikte i debatten om företagens villkor. Han stod upp för företagen som kämpade för sin överlevnad när restriktionerna drabbade dem och ifrågasatte Tillväxtverkets krångelmaskineri när stöden skulle betalas ut.

Sedan dess har Tareq Taylor fortsatt att engagera sig. Särskilt klappar hans hjärta för de mindre företagen, med knappa, ibland obefintliga resurser.

Om inte företagen får rimliga livsbetingelser så drabbar det hela samhället, argumenterar han:

– Det är allmänheten som betalar priset i slutändan, inte bara företagen. Om villkoren att bedriva företag är för dåliga så går det ut över arbetarnas villkor, deras löner, kvaliteten på tjänster och produkter och hållbarheten i utbudet, säger han och fortsätter:

– Det behöver finnas sunda ekonomiska förhållanden för att driva företag och få dem att blomstra.

Om villkoren blir de rätta så får företagen större resurser och det får flera positiva följdverkningar. Inom den lågmarginalbransch som Tareq Taylor kan bäst, besöksnäringen, kan det till exempel handla om att anställa fler och därigenom slita mindre hårt på den befintliga personalen.

– Det finns en direkt korrelation mellan bra villkor för företagen och bra villkor för dem som arbetar i verksamheterna. Då blir också kundupplevelsen bättre. Det gäller både om du köper en limpa i en butik eller köper service av något slag, säger han.

Någon måste göra något

I ett samarbete med Svenskt Näringsliv medverkar Tareq Taylor i en film med budskapet att någon måste göra något. Det är ett viktigt budskap, slår Tareq Taylor fast. Det är denna ”någon” som är innovatören, en företagare som kort och gott löser ett konkret problem.

– Någon kommer att se till att det ska funka om hen får förutsättningen att göra det. Någon gör en innovation, men då behöver förutsättningarna vara på plats. Det handlar inte om att invänta att någon annan gör det, som en stor statlig organisation eller ett storföretag. Det är du och jag som gör det, säger han.

Jag har sett många av mina kollegor som har gått i graven det senaste året

När pandemin drabbade Sverige och det infördes restriktioner som tog ett strypgrepp om besöksnäringen var Tareq Taylor en av många företagare som tvingades dra ned på verksamheten och göra anpassningar. Men restaurangerna klarade sig till skillnad mot många andra restauranger och krogar.

– Besöksnäringen drabbades hårt av pandemin och sedan klev den rakt in i dagens försvagade konjunkturläge. Jag har sett många av mina kollegor som har gått i graven det senaste året, säger Tareq Taylor.

Nödvändiga reformer

Tareq Taylor har en gedigen lista över saker som han anser måst ändras, men viktigast är sänkta skatter och minskat regelkrångel. Om det totala skattetrycket hade varit lägre, och den administrativa bördan varit lättare, hade fler vågat ta steget att starta företag, resonerar han. Inte minst de höga arbetsgivaravgifterna hindrar.

– Över lag handlar det om regelförenklingar och kostnadslättnader. Men det är inte för att vi som företagare ska hämta hem större arvoden utan för att det ska finnas en drivkraft och resurser att utveckla företaget. Då kan man testa och våga anställa fler för att till exempel öka servicenivån eller förbättra kundupplevelsen.

Tareq Taylor.

Återigen plockar Tareq Taylor erfarenheter ut den bransch han kan bäst:

– Kostnadsbilden är för kraftig för besöksnäringen. Jag känner inte till de andra näringarna, men generellt är det bara 5–7 procent på sista raden i besöksnäringen. Det finns inte många börsnoterade bolag som hade accepterat den vinstmarginalen, säger han.

Ett tredje orosmoln är kompetensförsörjningen. Bristen på personal märks tydligast bland kockar och de som besitter ledande positioner i näringen:

– Vi fick ett enormt tapp på personal efter pandemin. Många av de som friställdes under pandemin kom aldrig tillbaka. Än idag kämpar vi får att få nytt blod in i branschen, säger Tareq Taylor.

Men om skattetrycket sänktes och regelkrånglet minskade skulle det vara lättare att hantera även detta, menar han.

– Vi hade inte haft det problemet om vi hade haft de andra bitarna på plats. Då hade det funnit möjlighet att utveckla företagen som hade gjort det möjligt att få personalen att stanna längre i företagen. Med en tydligare karriärstege. Det måste finns ett ekonomiskt utrymme som tillåter det.

Tareq Taylor tänker fortsätta att berätta om företagandet och företagens villkor:

– Det är företagen som driver landet framåt. De står för en stor bit av den infrastruktur som ger oss daglig service och mat i butiken, bland annat. Även de sociala bitarna är beroende av företagare. Det kan handla om sjukvård eller äldreomsorg − och om andra tjänster som vi alla behöver dagligen, säger han.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist