Lycksele rivstartar 2019

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Under 48 år har Socialdemokraterna haft egen majoritet i Lyckseles kommunfullmäktige. Efter valet 2018 är epoken över och Alliansen har getts förtroendet att styra. Redan under första halvåret väntar förändring av näringslivskontoret.

Christer Rönnlund
Foto: Rakel Sikström

Vid årsskiftet tog Christer Rönnlund (M) över som kommunstyrelsens ordförande. Det som bäddade för Alliansens seger var främst Kristdemokraterna som ökat mest sedan det förra valet, hela 7,5 procent fler röster gjorde att KD landade på 17,7 procent och blev kommunens tredje största parti efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Alliansen gavs därmed egen majoritet i fullmäktige.

– Det är en tidsepok som går i graven. Det känns så efterlängtat, vi har länge jobbat för den här dagen så det är både spännande och ansvarsfullt. Jag har ju varit med i politiken ett tag och har erfarenhet av den andra sidan och hur det är att jobba i opposition. Nu kan vi faktiskt rösta igenom de förslag vi lägger eftersom vi har majoritet, säger Christer.

Det råder inget tvivel om att Alliansen har ett gediget arbete framför sig när det kommer till att vända på näringslivsskutan som enligt företagarna länge stävat mot fel mål. Lycksele har aldrig varit bättre än på plats 213 i Svenskt Näringslivs kommunranking – senaste undersökningen om företagsklimatet gav företagarna tummen ner och Lycksele stannade på plats 261 av 290.

Ett tydligt svar på att det behövs förändring.

Vad blir första steget för Lycksele?

– Det blir att skapa en så kallad eningångslösning och stärka upp Näringslivskontoret för att koppla det ännu närmare näringslivet. Det är prio ett att företagarna bara ska behöva ha ett nummer att ringa för att få svar eller snabb återkoppling. Vi har länge stått och stampat över plats 200 i rankingen och det har rört på sig väldigt lite, här har vi mycket att ta tag i. Man kan säga att arbetet redan har påbörjats på tjänstemannasidan och jobbet med att skapa ett attraktivt Lycksele och det goda värdskapet är något som genomsyrar alla verksamheter internt i kommunen, säger Christer Rönnlund.

Vad får du höra i dina kontakter med näringslivet?

– Många efterlyser enkelheten, som företagare vill man snabbt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med frågor. En hel del nämner praktiska exempel som tillstånd och ansökningar som behöver bli bättre. Men jag kan lova att det kommer märkas förändring redan efter ett halvår. Det blir en extra injektion att vi jobbar med rätt saker – nu är det bara att öka tempot.

Lycksele Näringslivskontor har tidigare varit sammankopplat med Fritidsavdelningen men det kommer nu att splittras upp.

– Att Näringslivskontoret blir en egen avdelning har det pratats om men aldrig blivit verkstad av. Vi gör det för att fokusera på näringslivsfrågorna och skapa den här arenan så att näringslivet känner att kommunen är på tå och verkligen vill samarbeta.

Vilka näringslivsmål har ni för den här mandatperioden?

– Kartan är inte färdigritad ännu men vi har förstått att vi måste styra upp det här ännu mera tydligt. Företagsbesöken är en konkret sak som vi ska avsätta tid för i kalendern varje vecka. Det är en prioriteringsfråga som vi får se till att det finns utrymme för. När Näringslivskontoret blir en egen enhet i början av 2019 kommer de att få körorder och möjligheter att fokusera ännu mer på näringslivet, understryker Christer.

Han nämner också några viktiga sakfrågor som han menar kommer att påverka företagsklimatet i rätt riktning. Alliansen röstade igenom i fullmäktige att det skall göras en utredning för att konkurrensutsätta delar av Gatu- och parkavdelningen, samt att ”Loven” (Lagen om valfrihetssystem) ska genomföras inom hemtjänsten vid årsskiftet 2019/2020.

– Det är två viktiga beslut som bland annat kommer att betyda nyetableringar i Lycksele. Vi vill också få ut att kommunen kan erbjuda lokaler eller byggbar mark som det faktiskt finns en del av. Det andra benet inom näringslivet är den lokala handeln – där vill vi stärka upp med all tänkbar hjälp, menar Christer.

Centrumhandeln har dragits med stora problem i Lycksele vilket lett till ett antal stängda affärer – desperata handlare har skickat nödrop till politikerna för att göra något.

– Tyvärr så har klockan klämtat ett tag nu, men alla förstår allvaret och nu får vi kavla upp ärmarna.

Vad kan företagen i Lycksele göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Jag tycker nog att företagen bidrar med sitt, det är inte frågan om det, det handlar mer om att vi ska prata med varandra och inte om varandra. Vid de kommande företagsbesöken så har vi skapat en direktdialog och det tror jag blir riktigt värdefullt, säger Christer.

Dialogen kan bli bättre

Just företagsbesöken och dialogen med företagarna kan bara bli bättre, menar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter AB.

Elisabeth Nordström, Lycksele Plåtprodukter

– Många företagare upplever att intresset för företagen är lågt. Näringslivskontoret har varit väldigt anonymt. Vi har haft många samlingar med politiker och tjänstemän där goda idéer kommit fram men aldrig sjösatts. Varför inte en paneldebatt där vi får grilla politikerna med lite frågor, säger Elisabeth.

Samtidigt så upplever hon två sidor av myntet och har lite svårt att se hur Lyckseles ranking varit så svag genom alla år.

– Det som rör mig och vårt företag har fungerat rätt bra när vi haft att göra med tjänstemännen. Det har gällt bygglov där vi fick snabb hjälp. Däremot har många ifrågasatt varför kommunen måste ha så stor offentlig verksamhet och inte lägger ut mer på lokala näringslivet och det kan jag förstå, säger Elisabeth.

Lycksele kommuns delmål:
  • Företagsklimatet ska vara minst fyra i Svenskt Näringslivs enkät 2020
  • Fler nystartade företag
  • Ökad tillväxt och sysselsättning hos befintliga företag
  • Likvärdiga villkor för företagande utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
  • Bättre matchning mellan utbildningsutbudet och näringslivets behov.
  • Lokala företag ska delta i kommunens upphandlingar
  • Fler lokala företag ska vinna upphandlingar
  • Fler företagsetableringar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.