NYHET21 maj 2024

Lyckseleföretagen mest nöjda med företags­klimatet  

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet är det sex av Västerbottens 15 kommuner som förbättrar sig. Det högsta sammanfattande omdömet får Lycksele, som är den enda kommunen som når upp till nivån ”bra” när länets företag betygsätter företagsklimat. 

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Lycksele får 4,0 i det sammanfattande omdömet, vilket är högst i länet. Näst högst betyg får Vännäs med 3,9. Bjurholm, som i fjol hamnade på 4,2 i sammanfattande omdöme, backar i år och hamnar på 3,8. Störst förbättring står Vindeln och Storuman för som båda ökar sitt sammanfattande omdöme med 0,4.  

– Med tanke på Lyckseles fina utvecklingsresa de senaste åren är det inte förvånande att kommunen får ett bra betyg också i år. Kommunledningen har varit tydlig med att näringslivet är något som ska prioriteras. Att sju av länets femton kommuner ligger över riksgenomsnittet 3,5 i sammanfattande omdöme är också positivt, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.  

Upphandling och kompetensförsörjning jätteutmaningar   

Den fråga i enkätundersökningen där länets kommuner får sämst betyg och där ingen av kommunerna når upp till nivån godkänt (3,0) gäller frågan om tillgången på arbetskraft.  

– Kompetensförsörjningen är en jätteutmaning för hela norra Sverige. De enorma satsningar som görs ställer helt nya krav på kompetensförsörjning i en tid då antalet arbetslösa redan är väldigt lågt, detta är en svår men helt avgörande fråga att lösa.   

Även om företagens syn på upphandling har förbättrats marginellt de senaste fem åren är det fortfarande på en låg nivå i länet som helhet. Företagen ger upphandling betyget 2,8 vilket är under nivån godtagbart.   

– Upphandlingar är ingen småsak. Det upphandlas för enorma belopp varje år och för många företag är det förknippat med stor ansträngning att delta i en upphandling. Därför är det viktigt att företagen dels har förtroende för upphandlingsprocessen, dels att det är så enkelt som möjligt att delta, fortsätter Mats Andersson.  

Företagen vill växa men upplever hinder 

Enligt siffror från Svenskt Näringslivs rapport Företagens regionala utveckling vill 79 procent av företagen i länet växa. Företagen upplever dock tillväxthinder. 59 procent pekar ut kompetensbristen som ett sådant och 31 procent pekar ut bristen på bostäder.  

– Att tillvarata företagens vilja att växa borde vara högsta prioritet. Nu gäller det att de kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat för en dialog med det lokala näringslivet, analyserar resultatet och skapar en handlingsplan för ett bättre företagsklimat, avslutar Mats Andersson.  

Läs mer på www.foretagsklimat.se  

Den 25 september släpps den nationella rankingen av företagsklimatet.    

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist