NYHET28 september 2022

Malå länsetta när företagsklimatet rankas

Malå hamnar på förstaplatsen i länet när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat. Lycksele har gjort en långsiktig resa och Umeå drar ifrån Skellefteå.

År 2018 låg Malå kommun på plats 286 i Svenskt Näringslivs ranking. I år landar kommunen på plats 61.

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är härligt att se även om det inte förvånar mig. Kommunen håller i sin tidigare positiva utveckling och fortsätter att imponera med en stark förbättring också i år. Kommunen har uppenbarligen hittat ett sätt att arbeta som uppskattas av det lokala näringslivet och jag tror inte minst den goda dialogen med kommunledningen är något som uppskattas, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Lycksele behåller formen

Även Lycksele har gjort en resa. För fem år sedan låg kommunen på plats 266. I år hamnar kommunen på plats 94. Mats Andersson säger att kontinuerliga förbättringen beror på att kommunen har arbetat systematiskt med frågorna.

– I Lyckseles fall har kommunen verkligen beslutat sig att arbeta målmedvetet med frågan genom sitt näringslivsprogram 2019–2022. Kommunen har också tagit fram ett uppdaterat näringslivsprogram som jag ser framemot att se resultatet av när det har hunnit implementerats ordentligt, säger han.

Umeå drar ifrån Skellefteå

Umeå kommun klättrar 35 placeringar och landar i årets ranking på plats 144. Det kan jämföras med Skellefteå som tappar 10 placeringar och hamnar på plats 214. Umeå förbättrar sig inom alla enkätfrågor utom en. Störst förbättring syns i frågan om dialog med kommunens beslutsfattare.

– Umeå har skapat olika branschnätverk och kommit igång med ett systematiskt arbetssätt med företagarrådet. Jag är inte förvånad över att dialogen med kommunens beslutsfattare får ett högre betyg. Informationen från kommunledningen gentemot företagen har blivit mycket tydligare och mer regelbunden, säger Mats Andersson.

Till skillnad mot Umeå tappar Skellefteå i alla frågor utom påverkan av brottslighet/otrygghet samt vägnät, tåg- och flygförbindelser. Det största tappet sker när det gäller kommunens information till företagen.

– Skellefteås resultat är tyvärr inte heller särskilt förvånande. Jag får dessa signaler när jag är ute och träffar företag hemmahörande i Skellefteå. Det behövs en tydlig vilja från politiken att prioritera frågan. Kommunen behöver ta fram en tydlig plan om hur man ska förbättra företagsklimatet och förankra den med näringslivet.

Dorotea blir årets klättrare

Dorotea kommun gör en förbättring med hela 56 placeringar och hamnar i årets ranking på plats 230. Den största förbättringen syns i enkätfrågan om dialog med kommunens beslutsfattare.

– Det som jag tror ligger till grund för att Dorotea klättrar i årets mätning är att kommunen har inrättat ett näringslivsråd, vilket i sig sänder en signal om att kommunen sätter frågan om företagsklimatet högre upp på dagordningen. Det förklarar också varför just dialogen får ett högre betyg.

– Framöver är det bara att hoppas att de intryck som fås genom näringslivsrådet också omsätts i konkret förändring för företagen i kommunen, säger Mats Andersson.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.
Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist