NYHET1 juni 2022

Näringslivsråd vänder negativ trend

En av Sveriges minsta kommuner Dorotea klättrar framåt i framför allt attityd och bemötande av företagarna i kommunen. Detta enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. En positiv utveckling som till viss del kan härledas till det relativt nystartade Näringslivsrådet med företrädare från näringsliv och kommun.

Positiva siffror för ”Kommunpolitikers attityder” och ”Dialogen med kommunens beslutsfattare” sticker ut i årets enkätundersökning. Olli Joenväärä, kommunchef och näringslivschef i Dorotea, har jobbat i kommunen i fem år och är inte förvånad.

– Vi har verkligen jobbat för förbättringar så det vore väl konstigt om det inte märktes. Jag vet faktiskt inte varför det varit så dålig stämning mellan företagare och kommun tidigare, men nu ska vi ändra på det.

Skapandet av näringslivsrådet i kommunen 2021 innebar att företagarna fick rösta fram representanter från näringslivets olika branscher. En process som i sig gav ett engagemang och en demokratisk förankring. Bara genom att starta näringslivsrådet så har attityderna gentemot kommunen blivit bättre på många punkter.

– Det viktiga är att representanterna vill framåt, vill göra saker och ting bättre, inte älta gammalt groll, säger Olli.

Det har varit några möten och workshops under vintern och våren 2022 och nu sitter Dorotea snart med en färsk handlingsplan som vägledning. Lycksele har varit en av grannkommunerna man kikat på för att få lite starthjälp. Olli är optimistisk inför den gemensamma uppgiften att tillsammans lyfta företagandet i kommunen. Största utmaningarna ligger som hos många andra på kompetensförsörjning.

– Vi kommer att få ännu svårare att hitta folk som kan jobba i företagen i framtiden, befolkningstrenden är vikande. Det är inte unikt för oss men som liten kommun är det ännu känsligare. Vi måste lita på tekniska lösningar, kan man ersätta ett arbetsmoment med en maskin eller automatisering kan det vara en lösning på kompetensbristen, säger Olli.

Företagarna vill också ha lägre kommunala avgifter. Kommunikationerna till och från Dorotea är också ett problem. Även bristande mobiltäckning och bredbandsutbyggnad lyfts fram av företagarna som utmaningar, framför allt i jämförelse med övriga Sverige.

– Vi jobbar ju hårt för att Inlandsbanan ska rustas upp så den kan användas av både industri och för persontransporter, säger Olli. Det borde vara en ganska kostnadseffektiv investering för att få bättre kommunikationer i inlandet.

På plussidan bland enkätfrågorna för Dorotea ligger låg oro för brottslighet, och man har även lyft sig i frågan om hur skola och näringsliv samarbetar. Fastän det också är en av fem punkter som företagarna vill se bättring på i årets undersökning.

– Vi har också jobbat hårt med att göra upphandlingar som passar mindre företag i kommunen bättre, där har vi sett en ökning av lokala företag som vunnit upphandlingar. Vi kommer fortsätta med det och även hålla utbildningar för företag hur man lämnar in upphandlingar, säger Olli.

Det finns också gott om tillgång på lediga lägenheter för de som flyttar in till kommunen. Och gott om plats för etableringar av nya företag.

– Eftersom det är en liten kommun har vi också korta och snabba beslutsvägar. Och nu när vi har en bra start på dialog med företagarna så tycker jag verkligen att det finns en vilja och ett ”djävlar anamma” bland företagarna här, säger Olli.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist