NYHET26 februari 2021

Ny granskning: Så mycket handlar kommunerna i Västerbotten av näringslivet

Det finns stora skillnader mellan Västerbottens kommuner sett till hur stor del av den kommunala verksamheten som upphandlas från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.  

Foto: Mostphotos

När Svenskt Näringsliv årligen mäter det lokala företagsklimatet är ”entreprenader” en parameter. Den grundar sig i SCB:s sammanställning hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. I Västerbotten har andelen ökat från 4,97 procent 2002 till 8,40 procent 2019. Andelen entreprenader har ökat i 14 och minskat i en av länets kommuner.  

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– När en kommun upphandlar en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen, vilket stimulerar det lokala näringslivet, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten. 

Som en direkt konsekvens av coronakrisen har många företag i Västerbotten minskat sin produktion och försäljningsvolym, liksom sina investeringar och anställda.  

– För att återstarta ekonomin och minska skadan för företagen måste efterfrågan hållas uppe. Sverige är ett land med högt skatteuttag vilket innebär att den offentliga konsumtionen utgör en stor andel av BNP och är därför en viktig marknad för näringslivet. Under denna period av stora utmaningar för företagen har denna marknad blivit ännu viktigare för länets företag, fortsätter Mats Andersson.   

Kommunerna i Västerbotten som köper mest

Nordmaling och Umeå är de kommuner som köper in störst andel av sin verksamhet i länet, varav Nordmaling har gjort den största ökningen sedan 2002. I Nordmaling utgör inköpen 12,93 procent av den totala budgeten och i Umeå 12,15 procent.  

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Malå kommun, med endast 3,34 procent av den totala budgeten. Även Lycksele och Skellefteå är kommuner där inköpen ligger under fem procent.  

– Det kan finnas regionala faktorer som spelar in, men inte i den stora utsträckning som syns i länet. En kommun måste verkligen inte göra allt själv, utan det finns stora möjligheter med att låta företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till kommunens verksamhet. Det skapar arbetstillfällen och stärker det lokala näringslivet, men inte minst är det ett bra sätt att vara effektiv med skattepengarna, avslutar Mats Andersson.  

Entreprenader Västerbotten

Kommun Entreprenader 2019 Entreprenader 2002 Utveckling
Nordmaling 12,931,6611,27
Umeå 12,157,614,54
Vindeln 10,406,563,84
Bjurholm 9,283,375,91
Vännäs 9,033,375,66
Vilhelmina 8,37 7,011,36
Sorsele 7,36 4,123,24
Dorotea 6,993,773,22
Storuman 6,614,022,59
Åsele 6,534,352,18
Norsjö 6,535,391,14
Robertsfors 5,474,081,39
Lycksele 4,391,442,95
Skellefteå 4,012,881,13
Malå3,34 3,86-0,52

”Entreprenader” visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Källa: SCB. Läs mer på www.foretagsklimat.se  

Lokalt FöretagsklimatVästerbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist