Reformer för framtiden

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.

Kandidat 18 Moderaterna Västerbotten

Edward Riedl, riksdagsledamot (M), Ulrika Dorsch, UT transport, Liselott Gustafsson, Gustafssons rör, Per Lindqvist, JIT Mech, Gustav Paringer, Aprum och Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagskandidat (M).

Den 9 september 2018 är det val. Hos företag runtom i Sverige finns förväntningar, förhoppningar och, kanske till och med, krav på att den regering som bildas efter valet ska bedriva en företagsvänlig politik. Men för att kunna göra det behövs förståelse för företagens villkor.

Därför har Svensk Näringsliv i Västerbotten under våren satt samman möten mellan företagare och politiker som kandiderar till riksdagen. För att de tillsammans ska få möjlighet att prata om reformer som behövs för att underlätta för företag att växa och skapa välstånd. Först ut var moderaternas kandidater till riksdagen, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm.

Frågan om hur vi kan lösa kompetensförsörjningen inledde mötet, en fråga som de deltagande företagen beskrev som akut. Företagen får antingen utbilda medarbetare på plats för att utbildning inte finns, inte är komplett eller anställa personer med bristande kompetens.

Försämrad kvalitet på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens kvalitet upplevs ha sjunkit dramatiskt under de senaste åren och även om gymnasieutbildningen håller hög kvalitet så söker allt för få unga sig dit. Förslag som att kopiera gymnasieutbildningen till vuxenutbildningen, att erbjuda längre avtal för att bedriva vuxenutbildningen och att ge fler vuxna som står nära arbetsmarknaden möjligheten att yrkesväxla fördes fram.

Andra frågor som diskuterades var sjuklön, föräldraförsäkringen, offentlig upphandling, attityder till företag och jobb, konkurrens från offentlig verksamhet samt enkla jobb. Vi bad ett par av de deltagande företagen att berätta om sina utmaningar och vilka reformer de helst önskar sig.

Ulrika Dorsch, UT transport

Ulrika Dorsch

Ulrika Dorsch, UT transport

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?
Givetvis kompetensförsörjningen, det är den största frågan för att kunna växa överhuvudtaget. Men efter det kommer regelkrånglet. Sverige är byråkratiskt, transportbranschen är väldigt regelstyrd och så har vi alla nya bestämmelser utöver det. Nu är det GDPR exempelvis. Det tar så mycket tid och kraft från det som vi skulle behöva göra, nämligen affärer som ger intäkter. Regelverken innebär bara kostnader och ger inte så mycket tillbaka.

Vilka reformer önskar du dig?
När det gäller regelkrånglet så är det mesta av reglerna EU-baserade så där förväntar jag mig egentligen ingenting. Skulle såklart önska att jag slapp det, men det är inte det jag önskar mig mest.

Det jag önskar mig mest är tydligare riktlinjer runt sjukförsäkringen. Att det var enklare att hantera och enklare att samverka med Försäkringskassan. De har idag för stort ansvar med lite personal, vilket leder till att de inte hinner med uppdragen och ärenden drar ut på tiden. Det är frustrerande när det enda man vill är att så snart som möjligt få tillbaka sina medarbetare i arbete.

Sedan skulle jag även vilja reformera LAS. Jag vet egentligen inte hur vi ska göra det på bästa sätt, men kan konstatera att det är ett gammalt system som inte har den flexibilitet som moderna företag behöver.

Per Lindqvist, JIT Mech

Per Lindqvist

Per Lindqvist, JIT Mech

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?Kompetensförsörjningen helt klart. Vuxenutbildningen är en katastrof och industriprogrammet finns knappt kvar. Det lysande undantaget är Dragonskolan som fungerar utmärkt, men det hjälper inte att det saknas folk helt enkelt. De känns som att det är fel på systemet, men så korta kontrakt som på tre år blir det ingen långsiktighet. Och vi får de vuxenutbildningar vi förtjänar.

Vilka reformer önskar du dig?
Jag skulle vilja se en reformering av vuxenutbildningen. Titta på vad vi gjorde förr och backa tillbaka till det systemet. Med bara sju procents arbetslöshet blir vuxenutbildningen otroligt viktig för en bra omställning.

Dessutom skulle jag vilja att man ser över det här med sjuklöneregler, regler för vab och föräldraledighet. Det ena är en samhällsekonomisk fråga, det är fel att man både ska vara sjuk och ha barnet på dagis. Eller att man kan vara två föräldrar hemma på ett barn. Men framför allt att vi som arbetsgivare inte har rätt att vara med och styra föräldraledigheten. Att stora delar av den tas ut under sommaren leder, i en verksamhet där ersättare behövs men är svåra att hitta, till stora utmaningar. Och till stor frustration efter som vi inte kan vara med och påverka.

Liselott Gustafsson, Gustafssons rör

Liselott Gustafsson

Liselott Gustafsson, Gustafssons rör

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?
Att det inte finns färdigutbildad och erfaren personal att hitta. Det handlar om både arbetare och tjänstemän. Vi styrs helt av det, har vi inte folk så kan vi inte räkna på jobb och får tacka nej.

Vilka reformer önskar du dig?
Att reformera vuxenutbildningen. Gymnasieutbildningen i Umeå är jättebra, men vuxenutbildningen fungera inte. Man tycker att det borde vara samma krav, de borde ha samma kursplan, men någonstans blir det glapp.

Men även att se över vilka som får möjlighet att gå de här utbildningarna. Vår utbildning är jättedyr och då känns det ännu viktigare att de som får möjlighet att gå är motiverade och att du som vuxen inte bara får chansen om du varit långtidssjukskriven eller inte har en fullständig gymnasieutbildning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.