LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 november 2020

Så kan Västerbottens kommuner underlätta för krisande företag

Många av länets kommuner, samt region och länsstyrelse, har under coronakrisen vidtagit åtgärder för att underlätta för företagen. Många var dock tidsbegränsade. Därför har Svenskt Näringsliv nu bidragit med ytterligare en åtgärdslista med effektiva förslag som kan hjälpa företagen när pandemin slagit till på nytt.

”Behovet av handlingskraftiga och företagsvänliga kommuner är större än någonsin”, säger Mats Andersson. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

De åtgärder som vidtogs lokalt av det offentliga under våren för att bland annat stärka företagens likviditet, sänka kostnader och underlätta myndighetsutövningen var tidsbegränsade, ofta med slutdatum direkt efter sommaren.

– Den andra vågen i coronapandemin har slagit hårt mot redan hårt ansatta företag. Det ser ut att bli en lång vinter av restriktioner, varför det nu är helt avgörande att Västerbottens kommuner gör vad de kan för att lyfta av bördor från företagen, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Svenskt Näringsliv har gått igenom de förslag som presenterades i våras och frågat företagen om vilka åtgärder som skulle vara mest effektiva just nu.  

– Vi har fått en god respons från många företag och har nu skickat en ny lista med förslag på åtgärder som kommunerna snabbt kan vidta för att underlätta för företagen. Behovet av handlingskraftiga och företagsvänliga kommuner är större än någonsin, avslutar Mats Andersson. 

Åtgärder för att öka företagens intäkter 

 • Tidigarelägg investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur. 
 • Ge elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen. 
 • Låt restaurangernas uteserveringar vara öppna även under vintern och var generös med uteserveringarnas ytor.
 • Erbjud restauranger att leverera mat till kommunens mottagningskök och/eller i de matlådor et cetera som kommunen levererar inom ramen för sin hemtjänstverksamhet.
 • Erbjud butiker att flytta ut försäljning på gatan under vintern utan avgift. 
 • Underlätta kortare parkering intill butiker och restauranger för att hämta upp varor och takeaway. 

Åtgärder för att minska företagens kostnader 

 • Tillfällig avgiftsbefrielse för bland annat livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter. 
 • Avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, till exempel för uteserveringar och torghandel. 
 • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
 • Återbetalning av avgifter för livsmedelskontroll, serveringstillstånd, markupplåtelse för uteserveringar, brandskydd etc, framför allt för särskilt utsatta branscher, restauranger, hotell och andra serveringsställen.  
 • Tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall/renhållning. 
 • Tidsbestämda hyressänkningar till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag och tillhör utsatta branscher. 
 • Tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät. 
 • Ingen fakturering av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag och centrumbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall. 
 • Bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna genom lotsfunktionen.  

Åtgärder för att underlätta företagens omställning 

 • Ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar i ett exceptionellt läge. 
 • Arbeta med råd och vägledning gentemot omställande företag för att göra det lätt för dem att göra rätt från början.
 • Var i planering av tillsyn varsam med företagarnas tid i ett läge där de är under fortsatt stor press på grund av krisen. 
 • Erbjud företagare kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under krisen, som exempelvis Företagsmotorn i Skåne.
 • Undersök möjligheterna och behovet av att erbjuda kompetensutveckling åt företagsanställda utifrån bland annat en ökad digitalisering, som exempelvis Värnamo och Boden. 
 • Underlätta återstart av verksamheter genom hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar. En ny tillståndsprövning bör ha som utgångspunkt att förutsättningarna vid tidigare tillstånd fortfarande gäller. 

Åtgärder för att stärka företagens likviditet 

 • Ge anstånd och förlänga betalningstider till utsatta företag vid begäran, såväl inom kommunen som kommunala bolag.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer  

Åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar 

 • För dialog med kommunens leverantörer. Företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite. 
 • Använd vid behov bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser. 
 • Anpassa de ratingkrav och liknande som ställs vid upphandlingar, så att företag som fått en tillfälligt försvagad ekonomi på grund av krisen inte exkluderas från kommunens upphandlingar. 

Generella förhållningssätt 

 • Visa ert engagemang. Ring upp företagare, fråga hur deras situation är och visa stöd i en oerhört tuff situation. Kommunicera kommunens och ert personliga engagemang på hemsidor, sociala medier och liknande. 
 • Vi befinner oss i ett exceptionellt läge där det är viktigare att agera och att göra det snabbt för att hantera nästa vecka, månad och kvartal, än att alla åtgärder är perfekt utformade och långsiktigt relevanta. 
 • Prata med företagen för att se hur ni kan avlasta dem effektivast och var flexibla utifrån att företagens behov skiljer sig åt. 
 • Kommunicera vilka stöd ni erbjuder. Säkerställ att alla möjligheter som kommunen erbjuder näringslivet också når ut. 
 • Förbered även åtgärder för att återstarten ska gå snabbare när krisen väl ebbar ut. Åtgärder kan ta tid att få på plats och det är därför hög tid att inleda arbetet. Svenskt Näringsliv bistår gärna med idéer i det arbetet.  
coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist