LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 november 2020

 Snabbare detaljplansprocess skulle ge ökade investeringar 

Idag tar det fem år från att fastighetsbolaget Balticgruppen har en idé tills det finns en detaljplan för aktuellt område. Dessutom ytterligare några år för att färdigställa byggnationen. Det innebär att tillväxttakten som både Umeå kommun och Balticgruppen önskar inte kan hållas.  

Att handläggningstiden för detaljplaner är för långa håller kollegorna i branschen med om och Balticgruppen har tillsammans med ett annat stort fastighetsbolag i Umeå, Diös, träffat politiker och tjänstemän kring frågan.  

David Carlsson
”Om vi tillsammans kunde tidigt prata om det som är svårt, utmanande och krångligt så skulle alla få en bild av varandras förutsättningar och därmed gå framåt fortare”, säger David Carlsson. 

– Det vi har presenterat för politiker och tjänstemän är att vi tillsammans måste komma framåt inom några konkreta problemområden. Tiden för att få fram en detaljplan, riksintressefrågan som idag inte tar hänsyn till bostadsbyggandet, parkeringsfrågan och frågan om hur vi gemensamt säkerställer stadens grönområden som vi gärna är med och löser men som ofta hamnar som en stoppkloss, säger Balticgruppens vd David Carlsson. 

David Carlsson vill få upp alla knäckfrågor på bordet tidigt i processen. Och, som Svenskt Näringsliv föreslår i sina reformförslag, ha tidiga samråd över gränserna.  

– Om vi tillsammans kunde tidigt prata om det som är svårt, utmanande och krångligt så skulle alla få en bild av varandras förutsättningar och därmed gå framåt fortare. Idag blir det så långa processer där alla enheter ska tycka till i olika steg och i linje, inte parallellt, säger David Carlsson. 

Enligt David Carlsson sticker inte Umeå ut, det ser ungefär liknande ut i andra växande städer. 

– Det är något underliggande i att det är så många parter som ska vara med och tycka enligt egna processer och tidsplaner. Vi fastighetsägare, kommunen med olika förvaltningar och de kommunala bolagen, länsstyrelsen på uppdrag av staten och så klart också allmänheten.  

Det pågår en översyn av riksintresset och strandskyddet där ett förslag är att göra även bostadsbyggandet till ett riksintresseanspråk. David menar att det skulle ge både fastighetsbolag och kommuner en ny möjlighet om riksintressefrågor som har med bostadsbyggande får ställas mot till exempel höjd på byggnader eller strandskydd. 

En annan del som skulle behöva en översyn är överklagandeprocessen. I dagsläget ger den inte ett gott investeringsklimat enligt David Carlsson. 

– Idag tar den tid och kostar mycket pengar. Det är självklart en avvägning mot de demokratiska rättigheterna men ska inte behöva kosta flera år av processande.  

Svenskt Näringsliv menar att företagens regelkostnader ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder per år och föreslår en ny regelprocess i Sverige. Kostar nuvarande regler Balticgruppen mycket? 

– För oss är det tiden som kostar. Väntevärdet är jättestort. Kan vi inte investera så jobbar inte pengarna. Detaljplanerna är vår råvara. Ska jag tillverka en skogsmaskin behöver jag material i form av stål, gummi med mera men för oss är det avgörande att ha en detaljplan för att kunna bygga. Att behöva vänta på råvaran i fem år är det inte många företag som klarar av, säger David Carlsson.  

Balticgruppen har antagit samma vision som Umeå, ”Ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050.”  

– Vi menar att det som är bra för Umeå är bra för Balticgruppen och för oss liksom för staden Umeå är tillväxt avgörande. Vi vill bidra till att få ihop universitetet med centrum, vi jobbar aktivt med Hamrinsberget och Östra station, vi vill få en mer koncentrerad stad med liv och rörelse dygnet runt. Och vi vill växa hållbart utifrån befintlig infrastruktur med parkeringar, cykelvägar, tågstationer och flygplats. I vår framtidsbild har vi samma syn som kommunen. Vi behöver bara synka takten, säger David Carlsson.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist