LogoLogo
LogoLogo
Nyhet3 maj 2019

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar.

Patrik Jonsson
"Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna

Från och med 1 juli 2019 blir det tillåtet att köra 74-tons lastbilar på cirka 1200 mil statlig väg. Syftet med den nya bärighetsklassen, BK4, är att effektivisera godstransporterna, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Något Norra Skogsägarna ser positivt på – i nästan allt.

– Det är bra för mycket. Miljön, trafiksäkerheten och för vägarna. Så det finns mycket positivt med att kunna lasta mer på varje fordon, säger Patrik Jonsson.

Däremot menar Patrik Jonsson, som är marknadschef hos Norra Skogsägarna, att det tog onödigt lång tid för regeringen att besluta om att införa BK4 i Sverige.

– I Finland tror jag det tog ett år mellan utredning och beslut. I Sverige har det pågått ett omfattande forskningsarbete under mer än 10 år, säger han.

Det är cirka 12 procent av det statliga vägnätet som öppnas för bärighetsklassen BK4. En stor anledning till att inte större delar av vägnätet öppnar upp för tyngre transporter är de antal broar som inte klarar belastningsklassen. Däremot upplever Patrik Jonsson att införandehastigheten av BK4 är väldigt olika beroende på vart i landet man är.

– Det är ju något väldigt bra att vi nu kan börja köra tyngre lastbilar. Men då måste vi börja öppna fler vägar i hela Sverige. Annars kan vi ändå inte nyttja BK4 och inte heller investera i lastbilar som kan transportera mer, säger Patrik Jonsson.

Transport
Skriven avDaniel Engberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist