NYHET30 juli 2019

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.

Göteborg-Landvetter Airport sysselsätter idag 4000 människor och är att betrakta som en betydande arbetsgivare för regionen, och för Sverige. Byggnationerna av Airport City med hotell och en ny terminal förväntas dessutom medföra 10,000 fler arbetstillfällen och samtidigt tillgodose regionens behov av ökad tillgänglighet med fler flyglinjer. Det är angeläget för såväl västsvenska företag att nå den globala marknaden, som för besöksnäringen att turister enkelt tar sig hit.

Antalet resenärer ökar för varje år och 2018 hade flygplatsen 6,8 miljoner passagerare. Många av dessa är turister, då mer än 60 procent som besöker Västsverige väljer flyget som transportmedel. Turistresenärer är viktiga för svensk tillväxt och sysselsättning och spenderar nationellt sett ungefär 60 miljarder kronor per år. Därtill är Göteborg en attraktiv studentstad, likaså Borås med välkända Textilhögskolan, dit många utbytesstudenter reser från hela världen.

— Utan flyg är det svårt att prata om den tillgänglighet Sverige och världen önskar. Vi möjliggör för människor att mötas, oavsett om det sker privat eller som företag, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör Göteborg-Landvetter Airport.

Med flyg till och från Göteborg-Landvetter Airport fraktas även gods. Att erbjuda effektiva och hållbara transportlösningar i en skarp konkurrens är nödvändigt för Sveriges internationella handel. Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport har därför tillsammans med samarbetspartners lanserat go:CARGO, för att i samverkan stärka svensk logistik.

— Vi har framförallt ett fint samarbete med hamnen, där vi båda är betydande parter för den västsvenska godstransporten. Göteborgs Hamn står för 90 procent av utrikeshandeln medan flygen står för en procent. Däremot uppgår flygfraktens handelsvärde till närmare 35 procent vilket innebär att det är högvärdigt gods som fraktas med plan. Det kan bero på säkerhets-, ekonomiska- eller tidsperspektiv och är en viktig del i logistikkedjan, säger Anna Strömwall.

Den stora utmaningen för Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport är inte helt oväntat den ständigt pågående klimatdebatten. Men arbetet för en mer hållbar och klimatneutral flygbransch påbörjades för många år sedan och mycket har därefter gjorts. Flygen har bränsleeffektiviserats med 70 procent de senaste 40 åren och står idag för cirka två procent av de totala fossila koldioxidutsläppen. Framtida mål är dessutom tydliga; år 2030 ska samtliga inrikesflyg vara fossilfria, följt av samtliga utrikesflyg som startar från Sverige till år 2045.

— Det är redan idag möjligt att flyga på fossilfritt bränsle. Vi på Swedavia köper in biobränsle för alla våra tjänsteresor, något vi har gjort sedan 2016. Det är dock betydligt mer kostsamt att köpa in, och påverkar biljettpriser. Det behövs därför fler produktionsanläggningar och större volymer för att få ned kostnader, och gärna närmre geografiskt för att slippa lång frakt. Men det måste finnas politiska initiativ, stor efterfrågan och företag som vill investera, säger Anna Strömwall.

Flygplatsen har även ställt om transferbussarna till att gå på biogas och snöröjningsmaskinerna går på miljöklassad HVO-diesel. Energibesparande åtgärder i flygplatsens fastigheter har vidtagits, och man har utformat ett system för att samla upp och återvinna avisningsvätska som består av glykol och inte får nå mark eller dagvatten.

— Med ett fortsatt omfattande miljöarbete kan vi skapa en helt fossilfri flygbransch. Och en välfungerande flygplats är ett krav för att behålla Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden, avslutar Anna Strömwall.

Text: Jessica Johansson

InfrastrukturTransportInternationell handel
Skriven avEllen Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist