Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 mars 2021

TRR hjälper ökat antal uppsagda tjänstemän i Västerbotten 

Coronakrisen har slagit hårt mot det privata näringslivet, med liknande varselnivåer och uppsägningar som under finanskrisen. En summering av inflödet av antalet uppsagda tjänstemän under 2020 hos omställningsaktören TRR visar på en ökning med 55 procent i Västerbotten jämfört med 2019.   

”Att bli uppsagd behöver inte innebära en krasch i karriären. Många säger i efterhand att uppsägningen var det bästa som kunde hända dem”, säger Charlotta Öberg. 

Under 2020 ansökte 456 nya tjänstemän i Västerbotten om stöd hos TRR. 2019 var siffran 295 personer. De branschgrupper som den största andelen tjänstemän kom ifrån var offentlig sektor, service & tjänster samt utbildning. 

– Det finns lediga arbeten i Västerbotten och arbetsmarknaden är relativt stark. Det som sticker ut i länet är att offentlig sektor har rekryterat många tjänstemän under 2020. Det som också är positivt är att omställningstiden har minskat från 246 dagar år 2019 till 173 dagar år 2020. Det gick med andra ord nästan två och en halv månad snabbare för en uppsagd tjänsteman att komma ut i en ny, positiv lösning under förra året. Att bli uppsagd behöver inte innebära en krasch i karriären. Många säger i efterhand att uppsägningen var det bästa som kunde hända dem, även om det kändes som en kris och katastrof i början, säger Charlotta Öberg, arbetsmarknadsområdeschef på TRR med ansvar för bland annat Västerbotten. 

Trots den stora ökningen av antalet uppsagda tjänstemän i länet fortsätter många att hitta en positiv lösning via TRR. Totalt 75 procent av de uppsagda tjänstemännen i länet under 2020 gick vidare till något nytt. 277 personer gick vidare till nytt arbete, 42 personer till studier och 21 personer startade eget företag.   

– TRRs arbete är särskilt viktigt under ett krisår som 2020. Att få hjälp med en omställning, vare sig det resulterar i nytt arbete, eget företagande eller studier, är till stort stöd för många, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.   

25 000 uppsagda tjänstemän väntas 2021  

TRRs prognos är att arbetslösheten kommer att öka under första halvåret 2021 för att sedan långsamt gå ned igen. Totalt räknar TRR med 25 000 nyinskrivna tjänstemän under 2021 i landet som helhet. Denna prognos stämmer väl överens med både Arbetsförmedlingens och Konjunkturinstitutets prognoser för året som landar på ett genomsnitt kring ca 9 procent.  
  

Fakta

TRR är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan Svenskt Näringsliv och PTK 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Organisationen stöttar även arbetsgivare och fackliga representanter - före, under och efter omställning. Cirka 35 000 företag med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse.  

Omställning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist