NYHET13 oktober 2022

Umeå tror på långsiktigt arbete 

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet klättrar Umeå i år 35 placeringar till en 144:e plats. Vi har pratat med samhällsbyggnadsdirektör Rune Brandt och näringslivsdirektör Peter Juneblad för att höra vad de gör för att förbättra företagsklimatet.    

Peter Juneblad och Rune Brandt Foto: Peter Juneblad. Fotograf: Johan Gunséus - Rune Brandt. Fotograf: Samuel Pettersson

Umeå kommun förbättrar sig inom nästan samtliga parametrar. Rune Brandt vill inte peka ut någon enskild åtgärd som förklaring till att kommunen klättrar i rankingen.   

– Att skapa ett gott företagsklimat är ett långsiktigt arbete och verkliga förändringar sker sällan över en natt. Det är ett arbete som nu börjar bära frukt. Jag tror mycket handlar om ringar på vattnet. Ju fler företag som får ett gott bemötande desto fler ringar på vattnet, som sedan skapar en helhetsupplevelse av att det blir bättre att driva företag i kommunen, säger han.  

Rune Brandt anser att regelbundna möten mellan berörda parter ger möjlighet att förstå problem och hitta lösningar.  

– Det nya som vi har börjat med i år. som jag tror är väldigt bra, är att vi från kommunen regelbundet träffas i en mindre grupp med Svenskt Näringsliv, Byggföretagen, Fastighetsägarna och Citysamverkan. Där får vi möjlighet att borra djupare i frågorna och kan ta avstamp i diskussioner för att se hur vi kan jobba framåt för att hitta bättre lösningar. En sak som jag tror vi att generellt behöver bli ännu bättre på är att nå ut med information till berörda aktörer. Där finns fortfarande en hel del att göra, avslutar Rune Brandt.   

Fyra fokusområden  

Peter Juneblad är kommunens näringslivsdirektör. Han berättar att kommunen haft fokus på främst fyra områden, nämligen dialogen med företagen, service och bemötande, upphandling samt kommunal konkurrens.  

– Vi har jobbat hårt och strukturerat i många år. Vi upplever att vi har haft ett väldigt bra gensvar från näringslivet och då är det skönt att det också märks i rankingen.  

Kommunen har organiserat dialogen i särskilda bransch- och förtroenderåd som i stort sett täcker hela Umeås näringsliv. 

– Att prata med i stället för om varandra är grundläggande. Detta gör också att företagen ser att de frågor som de lyfter också behandlas och blir återrapporterade. Kommunen har också infört en konkurrensprövningsmodell där företag som upplever att kommunen konkurrerar kan anmäla det. Därefter utreds det av näringslivskontoret och återrapporteras till vårt företagarråd, där våra politiker finns med. Det är ett bra sätt att lyfta frågorna.  

Kommunen vill få fler företag att lämna anbud i kommunens upphandlingar och Peter Juneblad berättar om det arbete som kommunens upphandlingsenhet bedriver.

–Upphandlingsenheten gör ett enträget arbete med att sänka trösklarna och få fler lokala företag att vara med på upphandlingarna. Enheten genomför ett stort antal träffar både för att hjälpa företagen, men också för att stärka intresset för att vara med och det är inte så krångligt som man kan tro. 

– Men jag ansluter mig till Runes synpunkt att det fortfarande finns saker kvar att göra. Men det är skönt att alla våras insatser och medarbetarnas hårda jobb också märks i rankingen, avslutar Peter Juneblad.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist