NYHET7 februari 2023

Vännäs kommun utreder osund konkurrens

Kritiska företagare har flera år i rad förpassat Vännäs kommun en bit under genomsnittet i frågan ”konkurrens från kommunen” i enkäten om det lokala företagsklimatet. Resultatet krävde till slut en medveten satsning från kommunen. Nu pågår en extern utredning i frågan som ska vara klar i mars.

”En oberoende part ska kontakta företagare och kika på den kommunala verksamhetens ekonomi för att komma fram till om det sker någon opassande verksamhet”, säger Christin Westman.

Den politiska ”Treklövern” C, KD och L, initierade genom en motion sommaren 2021 en extern genomlysning av kommunens och de kommunala bolagens verksamheter när det gäller osund konkurrens. Anledningen var att näringslivet i kommunen under flera år gett kommunen dåliga betyg i frågan. Detta är dock inget unikt i Vännäs, i hela Sverige syns en negativ trend där kommunerna får alltmer kritik för osund konkurrens.

– Det är svårt att veta vad det beror på men jag tror att företag har blivit mer medvetna om frågan och det kanske avspeglar sig i betygen, säger Christin Westman, näringslivsutvecklare på Vännäs kommun.

Extern konsult anlitas

Vännäs kommun har anlitat en extern part för att oberoende undersöka hur kommunen och kommunens bolag upphandlar och hanterar tjänster. Det handlar om en genomlysning i kommunen med tillhörande bolag men också om att sammanställa företagens åsikter anonymt, och mer specifikt än Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning.

Christin Westman säger att det sällan är tydligt från företagarna var problemen mer exakt ligger. En viss övervikt av missnöje finns hos hantverkare och entreprenörsföretag.

– Det är bra att det nu sker en extern undersökning. En oberoende part ska kontakta företagare och kika på den kommunala verksamhetens ekonomi för att komma fram till om det sker någon opassande verksamhet, säger Christin Westman.

Satsar 270 000 kr

Något olagligt tror hon inte att undersökningen kommer hitta, men kanske kan den ge input som gör att kommunen ändrar i sina upphandlingsrutiner. Företaget som fått uppdraget, Startpoint Advisory i Stockholm, ska i mars 2023 komma med sin rapport och därefter sätter sig Christin Westman med sina kollegor och berörda politiker för att fundera på hur de ska hantera resultaten.

– Vi kommer givetvis också att dela med oss och vara transparanta med resultatet, både på företagarträffar och till andra kommuner som är intresserade av vad vi har gjort, hur vi har gått till väga och varför. Vi har ett bra samarbete med kommunerna i Umeå-regionen så vi kan säkert bidra med kunskap här.

Undersökningen beräknas kosta 270 000 kronor, mycket pengar i kommunal verksamhet men så är det också en viktig fråga, menar Christin Westman.

”Det viktigt att vi tar frågan och missnöjet på allvar”, säger kommunstyrelsens ordförande”, Anna Frej.

Alla är med

Det håller även politiken med om. Anna Frej, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, är inte en av de politiker som ligger bakom motionen men intygar att hon och hela kommunstyrelsen står bakom beslutet att satsa på den externa undersökningen.

– Vi har en stark ekonomi så vi kände att det var värt att få ordning på det här för att kunna gå vidare och utveckla relationen med företagen i kommunen. Vi har ett starkt näringsliv och företagen är mycket bra på tillväxt, en av de bästa kommunerna i Västerbotten. Därför är det viktigt att vi tar frågan och missnöjet på allvar.

Hon menar att det i en kommun med 9 000 invånare kanske är svårt att personligen stå för sina ”klagomål” eftersom ” alla känner alla”. Hon har också uppmanat företag att ta vara på möjligheten att vara konkreta i den anonyma enkäten som skickas ut.

– Nu är det ju extra viktigt att företagen säger vad det handlar om så vi kan gå vidare. Säger man ingenting konkret så kan vi inte göra något. Kan vi identifiera vad missnöjet beror på så går det förmodligen att hitta en lösning, säger Anna Frej.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist