NYHET10 februari 2023

Världsledande gjuterier fast i elkaoset

De höga elpriserna har slagit hårt mot gjuterier i södra och mellersta Sverige. Priserna har varit höga också i norra Sverige, vilket Norrlandsgjuteriet AB i Robertsfors blivit kännbart medvetet om.

”Om kunder väljer bort våra produkter till förmån för gjuterier i andra länder innebär det också högre koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Den svenska rena verksamheten bygger på ett konkurrenskraftigt elpris”, säger Peter Göttfert, vd på Norrlandsgjuteriet AB

Norrlandsgjuteriet, som har 26 anställda, köper skrot som smälts i elektriska ugnar för att därefter göras till nya produkter. Det är en verksamhet som kräver mycket el.

– Elen är en av våra allra största utgifter. Vi jobbar ständigt med att sänka energiförbrukningen, men för att smälta skrot krävs mycket el, det går inte att komma ifrån. De höjda elpriserna gör att vi får höja priserna på våra produkter, men det går inte att göra hur länge som helst, säger Peter Göttfert, vd på Norrlandsgjuteriet AB.

Peter Göttfert har också ett stort engagemang i branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen. Han berättar att den rena el som finns i Sverige har gjort svenska gjuterier världsledande när det kommer till att släppa ut lite koldioxid per ton metall. När ett svenskt gjuteri producerar ett ton gjutjärn ger det ett utsläpp av 72 kilo CO2, vilket kan jämföras med Kinas 1 511 kg CO2 per ton eller Tysklands 744 kg CO2 per ton.

– Detta är en aspekt som inte får glömmas bort. Utöver att vi smälter med hjälp av grön el jobbar svenska gjuterier målmedvetet för att bli så miljövänliga som möjligt, exempelvis genom att installera mer energieffektiva ugnar och ersätta gasol med el som energikälla i smältverket. Bara i vår verksamhet har vi tre pågående forskningsprojekt som har bäring på omställningen, vilket visar på att vi vill utveckla tekniken.

Fortsätter elpriserna att vara höga är risken att kunderna väljer bort de svenska produkterna – oavsett hur miljövänliga de är.

– Om kunder som en konsekvens av detta väljer bort våra produkter till förmån för gjuterier i andra länder innebär det också högre koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Den svenska rena verksamheten bygger på ett konkurrenskraftigt elpris.

Situationen i södra Sverige oroar

Genom sitt engagemang i branschorganisationen har han regelbunden kontakt med gjuterier också i södra Sverige, där elpriserna har varit höga under en längre period.

– I elprisområde 3 och 4 är det riktigt illa för många. Vissa har gått över till att bara jobba nätter och helger då elpriserna är lägre, men då är det egentligen också för dyrt. Det finns även de som har förlorat kunder på grund av att de har varit tvungna att höja priserna och där befintliga kunder i stället letat gjuterier utanför Sverige där omkostnaderna är lägre.

Många gjuterier har tidigare använt köpt elen till spotpris, vilket tidigare brukar ha varit lönsamt sett över året.

– Tidigare har de höga elpriserna på vintern kompenserats av låga priser på sommaren, men så är det inte längre. Till skillnad från riktigt stora industrier, som har möjlighet att teckna fördelaktiga avtal på många år är vi hänvisade till den marknad som råder. Fortsätter den situation som vi ser nu är det många gjuterier som kommer ha svårt att klara sig, avslutar Peter Göttfert.

Elpriser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist