NYHET12 januari 2023

Lågkonjunktur och höga elpriser pressar Moelven Dalaträ

När Erik Lindén började som vd för Moelven Dalaträ i september 2022 hade företaget haft vad han beskriver som ett ”hysteriskt år”, både vad gäller volymer och priser – därefter har det störtdykt. Höga elpriser, lågkonjunktur och vikande orderingångar gör att företaget har en dyster framtidsprognos av det kommande halvåret.

”Vi jobbar aktivt med att försöka få ut material på marknaden, men kunderna är väldigt avvaktande med tanke på läget”, säger Erik Lindén. Foto: Timmer: Mostphotos och foto av Erik Lindén: Privat

Moelven Dalaträ AB är beläget i Mockfjärd i Dalarna och tillverkar årligen 150 000 m3 sågade trävaror i furu och gran med kunder över hela världen. Företaget är specialiserat på produkter till fönster, inredningar, paneler och golv. 

De första tre kvartalen under 2022 gick väldigt bra för Moelven Dalaträ, som en konsekvens av krigsutbrottet i Ukraina. Ryssland är en stor exportör av träprodukter och när Ryssland angrep Ukraina skapades en oro i branschen kring brist på ryskt råmaterial och många företag köpte därför på sig stora lager, bland annat från Moelven. Men i september var inbromsningen hård.

– Vi säljer inte till privatpersoner utan bara till företag, där företag inom byggsektorn är de största kunderna. När bostadsbyggandet tvärnitar är det alltså ofrånkomligt att det också drabbar oss, säger Erik Lindén.

När de vanliga kunderna minskade sina beställningar tvingades företaget antingen att minska produktionen eller säga upp medarbetare. Moelven Dalaträ har fokuserat på att göra det förstnämnda.  

– Vi jobbar aktivt med att försöka få ut material på marknaden, men kunderna är väldigt avvaktande med tanke på läget. Vi har därför sökt oss om efter nya kunder, vilka vi framför allt hittar i Kina, där efterfrågan fortfarande finns. Men det är viktigt att komma ihåg att det är affärer med mindre marginaler. När vi blickar framåt det kommande halvåret så är marknadsläget osäkert. Vi får vissa signaler om att det kan lätta något andra halvåret, men hur det blir med den saken får vi se först då.

Höga elpriser tvingar företaget att ställa om

Tack vare att Moelven Dalaträ till 80 procent har bundna elpriser har företaget ännu inte behövt anpassa produktionstiden till tider när elen är billigare.

– I nuläget kan vi jobba på som vanligt rent schemamässigt, men det finns sågverk inom Moelven och även andra företag som har varit tvungna att lägga om scheman så att personalen exempelvis får jobba på helgerna när elpriserna är lägre. De höga elpriserna gör annars att produkterna blir för dyra.

Erik Lindén berättar att de snabbt ökande elpriserna har gjort investeringar intressanta som för bara något år sedan ansågs vara för dyra.

– I det här prisläget måste de flesta företag fundera kring hur de kan minska sin elkonsumtion. För vår del finns möjlighet att använda oss av solceller och turbiner, men också utveckla vår restprodukthantering. I nuläget eldar vi vårt restavfall för att värma upp lokaler, men även här finns mer att göra och är något som vi kommer att fokusera på framåt, avslutar han.

ElpriserLågkonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist