Vilhelmina har siktet inställt

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT En klättring på hundra placeringar krävs för att nå målet. Vilhelmina har siktat in sig på att hamna bland Sveriges 150 bästa kommuner när det gäller företagsklimatet. "Det är ett långsiktigt arbete som redan påbörjats," säger Annika Andersson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Annika Andersson
Foto: Grafiska verkstan

Annika Andersson, (C), är kommunstyrelseordförande och jobbar långsiktigt för att stärka företagsklimatet i Vilhelmina.

För några år sedan lade SCA ner sågen i samhället, vilket orsakade något av en pyspunka känslomässigt. Många upplevde en uppgivenhet och en mental dipp uppstod.

Annika Andersson menar att inställningen ändå har vänt.

– Vi har ingen industrikultur här längre utan har andra former av näringsidkare. Det största företaget i kommunen är ICA Tallen. En viktig sak som näringslivskontoret gjort för att skapa en positiv känsla är att bjuda in ensamma företagare till träffar.

Att bli sedd är centralt menar hon. Det och att hålla kommunikationen igång mellan entreprenörer, politiker och kommuntjänstepersoner.

– Näringslivskontoret har varit och är väldigt aktivt i att besöka företagare som kanske aldrig haft kontakt med dem förut. De kan få hjälp exempelvis med att söka stöd som finns att få. Det hålls också öppna seminarier kring marknadsföring och ekonomihantering och så har vi frukostträffar.

Anledningen till det högt satta målet med att klättra hundra placeringar på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är just på grund av det väl fungerande näringslivskontoret.

– Vi som politiker sätter målbilden, men sedan behövs hjälp av tjänstemännen.

Att hjälpa småföretagare som har en anställd att kunna anställa ytterligare en person ser Annika Andersson som prioriterat.

– Det skulle stärka kulturen väldigt bra. En tydlig vi-känsla inom hela kommunen och att företagarna har ett förtroende för oss politiker är väldigt viktigt. Vi behöver fortsätta ha en bra kommunikation med näringslivet.

De fem partier som utgör majoritet är överens om att fortsätta jobba för att stärka näringslivet menar Annika Andersson.

Branschträffar efterfrågas

Nicklas Björnvind driver företaget Inpipe Sweden AB och tycker att de träffar som kommunen ordnar, i form av frukostmöten och liknande, är väldigt bra.

– Jag brukar vara med på dem. Det är ett sätt att få en inblick i vad som händer i kommunen och hos andra företagare. Att ordna speciella branschträffar är nästan ännu bättre. För oss som är inom tillverkande industri är det i princip bara produkten som skiljer oss åt. Frågor som rör organisation eller projektledning är desamma.

Han menar att branschträffar även är bra för att få lite koll på kompetens som finns runtom en.

– Andra kanske har personal som kan bygga en hemsida. Det är bra att veta, för då kan vi ta hjälp av varandra.

Enligt Nicklas Björnvind är kommunen väldigt bra på att hjälpa till vid behov av speciella tillstånd och liknande. Det han saknar är mer vardaglig kontakt.

– Ett allmänt nyhetsbrev om vad som är på gång på företagssidan vore bra. Och att de kommer förbi och frågar hur det går, och tar en kopp kaffe, vore trevligt.

Han konstaterar att företagsklimatet blivit bättre än vad det varit, främst tack vare en större öppenhet och delaktighet från kommunens sida.

– Men jag tror att alla skulle må bra av att sätta konkreta mål. Vart vill vi nå, och var har vi de största flaskhalsarna?

Vilhelmina kommuns mål för mandatperioden

  • Fortsätta med personliga besök hos företagarna.
  •  
  • Ha en bra dialog och kommunikation.
  •  
  • Hjälp och stötta företag som vill anställa personal.
  •  
  • Få företagarna att känna sig sedda.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.