NYHET8 april 2024

Vindeln siktar högt

Kompetenscenter, nya bostäder och ett nytt näringslivsråd. Här är de fem punkter som ska hjälpa Vindelns kommun att nå sitt ambitiösa mål: Att ha det bästa företagsklimatet i Västerbotten till 2026.

Även om de uppsatta målen kring företagsklimatet i Vindeln är höga är Angelica Johansson hoppfull inför 2026.

Vindelns kommun har satt ett ambitiöst mål i sin nya näringslivsstrategi: Att ha Västerbottens bästa företagsklimat senast 2026. Och kommunen har fått en lovande start. Vindeln klättrade nämligen 68 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning under 2023, vilket är den största förbättringen i länet.

– Det känns jätteroligt. Svenskt Näringslivs undersökning är en av våra mätpunkter. Det visar att det redan händer grejer och att det går att påverka företagsklimatet. Alla är peppade att spinna vidare på det resultatet, säger Angelica Johansson som är näringslivschef i Vindelns kommun.

För att ha länets bästa företagsklimatet 2026 har Vindelns kommun satt samman ett nytt näringslivsråd med stor geografisk spridning och företagare från många branscher.

– Näringslivsrådet har en stor bredd med engagemang även från många starka byar i kommunen, säger Angelica.

Tillsammans har de arbetat fram en näringslivsstrategi med fem fokusområden för att förbättra företagsklimatet i kommunen: attraktiv plats, stark finansiering, god företagsservice, aktivt samarbete och hållbar kompetensförsörjning.

– För att inte våra fem fokusområden ska låta för fluffiga har vi brutit ner dem i konkreta aktiviteter. Dessutom kommer de att följas upp tillsammans med näringslivsrådet varje år, säger Angelica.

Särskild förbättringspotential har kompetensförsörjningen, enligt Svenskt Näringslivs senaste mätning. I kategorin ”Tillgång till kompetens” ligger Vindeln på plats 281 i landet och 58 procent av de tillfrågade anser att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. Men nu görs långsiktiga kraftansträngningar för att tillmötesgå företagarna.

– Här har vi en stor satsning som heter Vindeln Innovation Center, där vi bygger ett kompetenscenter med olika utbildningar för hela regionen. Dessutom utvecklar vi samarbetet mellan skola, näringsliv och kommun. Vi har inget gymnasium i Vindeln, men vi arbetar för att unga ska komma tillbaka till kommunen efter sina studier. Därför har vi startat Vindeln Business Week, där elever och företag får träffas. Det är ett långsiktigt och jättehärligt initiativ med fokus på framtiden i Vindeln, säger Angelica.

Företagarna vill också se fler bostäder i Vindeln, något som har varit en prioritet för kommunen i många år, berättar Angelica Johansson.

– 2019 byggde vi färdigt ett hus med många nya lägenheter inne i Vindeln, och där pågår det ytterligare ett. Dessutom bygger vi lägenhetshus i tätorten Tvärålund och även privata initiativ till exempel i Tegsnäset. Det händer saker över hela kommunen. Det är jätteroligt att vi kan satsa i både centralorten och i byarna.

Vidare ligger ”Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden” på den blygsamma placeringen 238 i landet. För att råda bot på detta har Vindelns kommun tagit fram en handlingsplan och utsett en grupp från miljö-, bygg- och näringslivskontoren som arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.

– Det ska bli smidigare att komma fram. Det känns väldigt roligt att hitta vägar för samarbeten och inte bara jobba i stuprör.

Även om de uppsatta målen kring företagsklimatet i Vindeln är höga är Angelica Johansson hoppfull inför 2026.

– Det är jag absolut. Det är ett stort arbete utifrån målsättningarna. Det finns många jätteduktiga kommuner i Västerbotten. Nu hoppas jag att kommunerna kan peppa varandra och hjälpas åt för att alla ska bli ännu bättre.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist