NYHET12 november 2021

Vindeln siktar på ett bättre företagsklimat

Vindeln är en kommun med såväl stora industrier som många småföretag och borde därför ha goda förutsättningar att ha ett bra företagsklimat. Det är dags att kommunen inte bara pratar utan också visar handling. Det säger Therese Berg, kommundirektör i Vindeln.

Foto: Mostphotos

2012 låg Vindelns kommun på plats 124 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. De senaste åren har placeringen varit lägre och i år hamnar kommunen på plats 215, en försämring från föregående år.

Therese Berg
Foto: Privat

Therese Berg är relativt nytillträdd som kommundirektör och började i januari 2020, några månader innan pandemin tog fart. 

– Företagsklimatet är oerhört viktigt. Dessvärre har närmast allt fokus legat på hanteringen av pandemin, vilket har gjort att det långsiktiga arbetet med företagsklimatet inte har kunnat få den prioritet det förtjänar. Jag har därför stora förhoppningar om arbetet som ligger framför oss, säger hon.

”Vi måste förtjäna vårt näringsliv”

Therese Berg berättar att Vindeln har väldigt goda förutsättningar då det lokala näringslivet är så pass starkt och många företagare brinner för sin bygd och kommun.

– Förutsättningarna för att skapa ett bra företagsklimat är egentligen goda, men det kräver också att kommunen förtjänar det starka näringsliv som vi har förmånen att ha. Det går inte att ta för givet.

Hon tror att en av de huvudsakliga anledningarna till att företagen ger ett så relativt lågt betyg är att dialogen inte fungerar.

– Jag tror mycket handlar om dialog, både inom kommunen och mellan kommunen och näringslivet. Det gäller att vara tydlig med vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra.

Vill se bättre service till företagen

Therese Berg berättar att en stor del av de servicetjänster som kommunen haft inriktade mot företag tidigare finansierats med riktade statsbidrag. Hon vill istället se att dessa permanentas för att få ett mer långsiktigt arbetssätt.

– Även om vi har duktiga medarbetare som vi kunnat anställa tack vare statliga medel, är detta så viktiga funktioner att vi måste försöka göra dessa tjänster långsiktiga. Särskilt när det gäller frågor som exempelvis rör upphandling, något som både kommunen och företagen tjänar på.

– Vi håller exempelvis också på att inrätta en inflyttarservice som ska underlätta för nya medborgare som vill flytta till kommunen, liksom för företag som vill locka hit medarbetare. Denna tjänst kommer också ha en  kommunikativ roll.

Just kommunikationen är någonting som Vindeln vill förbättra.

– Vi försöker bygga upp flera sätt för att stärka vår kommunikation med företagen, även när det inte gäller specifika ärenden. Vi har bland annat en näringslivsfrukost och ordnar också företagsbesök och middagar emellanåt. Jag har också personligen kontakt med många företag direkt. På kommunfullmäktige har vi också möjlighet för företagare att göra ett besök för att berätta om sin verksamhet och ställa frågor till beslutsfattarna.

Kompetensförsörjningen en framtidsutmaning

Therese Berg berättar att kompetensförsörjningen är kommunens stora utmaning, inte minst med tanke på den expansion som nu pågår i norra Sverige.

– Behovet av arbetskraft i Västerbotten och Norrbotten kommer att öka, vilket kan få till följd att lokala företag i Vindeln upplever en större konkurrens om sina medarbetare.

För att det ska vara enklare att locka fler medarbetare till Vindeln har kommunen agerat för att göra det enklare att bygga bostäder.

– Vi ska utöka byggrätten genom att förändra detaljplaner för att kunna snabba på processen med ett ökat bostadsbyggande. Just bostadsfrågan är en avgörande faktor för oss om vi ska kunna locka fler till Vindeln, vilket är ett viktigt mål i sig, avslutar Therese Berg. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist