LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 december 2020

Aktuellt om omsättningsstödet 

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd (sökt hos Skatteverket).

Regeringen har beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet kan sökas av näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin.  

Det är Länsstyrelsen i Västernorrland som har fått uppdraget att handlägga ansökningar om omsättningsstödet för företagare i Västernorrlands och Jämtlands län. 

– Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt under den pågående pandemin. Syftet med det här stödet är att det också ska nå företagare som inte har kunnat ta del av tidigare åtgärder från regeringen, säger Karin Frejarö, enhetschef vid Länsstyrelsen i Västernorrland och fortsätter,  

– Vi har för närvarande en handläggningstid på ca tre veckor, från det att ansökan kommer in till utbetalning. Till och med den andra december i år har vi beviljat 61 ansökningar och betalat ut ca 4,8 miljoner. 

Många företag har det kämpigt och behöver besked om stöd både snabbt, enkelt och tydligt.  

– Vi har förberett oss för att det ska kunna komma in ett stort antal ansökningar och kommer att prioritera dessa högt, avslutar Karin Frejarö. 

Mer information:

Information om stödet och telefonnummer till kontaktpersoner för Västernorrlands och Jämtlands län finns på följande adress där du även hittar vanliga frågor och svar om t ex a-kassa och handelsbolag.
www.lansstyrelsen.se

Här ansöker du om stöd - www.boverket.se

Obligatoriska bilagor till ansökan är: 

  • Utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport för räkenskapsår 2019. 
  • Utdrag ur bokföring för aktuella referens- och stödperiod(er) för 2019 och 2020. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport och/ eller huvudbok. 

Länk till förordningen - www.riksdagen.se

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist