NYHET19 december 2022

Ånge kommun och näringslivet sida vid sida

Ånge står inför en av landets största industriinvesteringar, när ett vätgaskluster ska byggas. Utmaningarna för den lilla kommunen är enorma, men från företaget RES Renewable Norden, som är huvudaktör i satsningarna, kommer berömmande ord. ”Trots begränsade resurser i en liten kommun har Ånge gjort allt rätt”, säger projektledaren Sigrid Nord.

SIDA VID SIDA: Det stort satsande företaget RES Renewable Norden, här representerat av projektledaren Sigrid Nord och Ånge kommun, här med kommunalrådet Erik Lövgren, tycks ha hittat ett vinnande samarbete.Foto: Katarina Lövgren

När den gröna omställningen nämns i media så handlar det för svensk del mest om de gigantiska investeringar som görs längst upp i norr, där drygt tusen miljarder kronor planeras att användas för att den nya industrin ska bli fossilfri. I skuggan har planerna tagit fart på att bygga upp ett vätgaskluster i Alby i Ånge kommun. I kommunens vision, som också den är fossilfri, finns en industripark där det produceras grön vätgas till transportsektorn samt till processindustri, som vill ersätta fossil energi i sin produktion och som därför önskar etablera sig som grannar till vätgasanläggningen.

Företaget som ska bygga anläggningen för att producera den gröna vätgasen är det brittiskt ägda RES Renewable Norden, som bygger anläggningar inom förnybar energi.

– Vi bygger just nu vindkraft i Ånge och har av den anledningen haft dialog med kommunen de senaste åren. När vi blev varse den målsättning kommunen hade kring möjligheterna för nya industrisatsningar i Alby såg vi potential för ett storskaligt vätgasprojekt. Att projektet snabbt gick från idé till konkret arbetsgång är tack vare god samverkan och ett kreativt förhållningssätt från kommunens sida, menar Sigrid Nord, projektledare, RES Renewable Norden.

På den planerade sajten i Alby finns mark att tillgå och det kommer finnas riklig tillgång till förnybar el. Den närliggande stamnätsstationen Tovåsen har en kapacitet på 1500 MW vilket motsvarar 1-2 kärnkraftsreaktorer. Geografiskt ligger också Alby mitt i landet med goda transportmöjligheter. Ånge kommun vill ta vara på dessa förutsättningar och tar nu fram en detaljplan för ett område som ska möjliggöra etablering av ett industrikluster.

– Både vi och kommunen ser värdet av en industriell symbios på sajten. Både kommunen och vi har gjort och gör utredningar som tillsammans tar arbetet vidare för hur huvud- och biprodukter från de olika industrierna kan användas på bästa sätt inom området. Vi har dialog med flertalet industrier som är intresserade av att etablera sig i vätgasklustret och vara en del av symbiosen. Att vi tillsammans med kommunen kan skapa många arbetstillfällen är win-win, och då kokar det ner till hur vi tillsammans optimerar området och dess infrastruktur och skapar möjligheter för fler industrier, säger Sigrid Nord.

Hon berättar att hon har ett tätt samarbete med de som jobbar på näringslivskontoret i Ånge, särskilt med Tomas Widenfalk som är kommunens projektkoordinator.

– Kommunen har ett intressant nytänk över hur industriområdet ska se ut och i detaljplanen finns beskrivet att 50 procent av ytan på sajten kommer avsättas för träd och växtlighet. Det tilltalar verkligen oss, och vi vill tillsammans skapa en unik och trivsam miljö, fast det är ett industriområde.

Efter att det i slutet av 2021 blev känt att RES Renewable Norden ville etablera en vätgasanläggning i Alby har många andra kommuner hört av sig till företaget för att diskutera möjligheter för liknande projekt.

– Vi är alltid öppna för dialog kring samverkan med kommuner och näringslivet och utifrån förutsättningar och målsättningar utforska möjligheter på olika platser. Ånge kommun har sammantaget förutsättningar som gör dem unika, inte minst i form av förnybar energiproduktion och effekt från stamnätsstationen Tovåsen, och är därmed ytterst attraktiv för den här typen av etableringar. Ånge kommun har dessutom genomgående haft en klar och tydlig målbild vad man vill uppnå med sajten och hur hela samhällsapparaten behöver samverka för att hålla takten, säger Sigrid Nord.

Svenskt Näringsliv träffar henne vid ett seminarium om regional utveckling i Härnösand där även Ånges kommunalråd Erik Lövgren är på plats. Han kan bekräfta att samarbetet med RES är gott.

– Vi är glada att vi får samarbeta med ett pålitligt och seriöst företag som tar sin del i den här spännande utvecklingen. Det går stadigt framåt och 2023 har vi från kommunens sida avsatt sex miljoner kronor i utvecklingsarbetet, säger han.

FRAMTID I ALBY: Miljarder ska investeras i ett grönt vätgaskluster om alla planer går i lås. BILD: SWECO
Foto: SWECO

Målsättningen från RES sida är att en del av anläggningen ska vara i drift 2025, och att en större del tas i bruk 2027. Dessutom fortgår planerna för att bygga en helt ny vindkraftpark som ska skjuta till ännu mer förnybar el i systemet. Och som om inte det räckte har bolaget även köpt mark i Ljungaverk för att utveckla ytterligare en anläggning för grön vätgasproduktion. Tydligt är att RES Renewable Norden trivs i Ånge. Men nog finns det utmaningar som inte ens den bästa samverkan med kommunen kan lösa.

– Tiden är en viktig faktor, det är bråttom. Många industrier har ett behov av att omgående ställa om med hjälp av den gröna vätgasen och skulle vilja etablera sig i Alby nu om det gick. Vi måste vara realistiska utifrån tillståndsprocessen och vara ödmjuka i det faktum att vi inte råder över den tid som behövs för att handlägga ärendet i myndighetsinstanser. Dessutom är framtida kompetensförsörjning en mycket stor utmaning, att få arbetskraft att flytta till Ånge och stanna kvar. Vi har glädjande nog en kommun som inte väntar utan agerar bland annat genom att utforska möjligheten att vara med i uppstart av en YH-utbildning för vätgastekniker. Det är ingen hemlighet att det kommer krävas omfattande arbete för att i övrigt takta med vätgassatsningen, säger Sigrid Nord.

Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist