NYHET21 november 2023

”Det finns ingen quick fix”  

Andreas Telhammer tillträdde nyligen som näringslivschef i Kramfors kommun. Förbättrat företagsklimat, kompetensförsörjning och grön omställning är några av de saker han kommer att fokusera på.  

Foto: Olof Wigren

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning av det lokala företagsklimatet i Kramfors är just tillgång till relevant kompetens den fråga där de svarande företagen ger kommunen sämst betyg. Företagen ger betyget 2,5 vilket inte når upp till nivån godtagbart (3).  

– Löser vi kompetensförsörjningen har vi löst mycket vad gäller företagsklimatet. Det är den största utmaningen för företagen i vår kommun liksom i många andra kommuner i norra Sverige. Men det finns ingen quick fix utan vi måste jobba på olika fronter, säger Andreas Telhammer.   

Inte minst med anledning av de stora investeringarna i norra Sverige ser kompetensbehovet ut att öka under kommande år.  

– Vi har i dag omkring 6 500 arbetslösa i länet. En stor del av denna grupp är möjliga att lotsa ut i arbete, men det räcker inte. Om de utlovade etableringarna blir av handlar det om cirka 15 000 arbetstillfällen. Industrier kopplade till den gröna omställningen ger stora möjligheter, men det är uppenbart att vi måste bli fler invånare.  

Sneglar på andra kommuner  

Andreas Telhammer säger att det inte finns någon poäng att uppfinna hjulet på nytt, utan letar gärna goda exempel i andra kommuner.  

– Det är självklart att kolla på hur andra kommuner i liknande situationer har gjort och om det finns några framgångskoncept att hämta inspiration ifrån. Men närmast till hands är ju kommunerna i länet där vi redan jobbar tillsammans, inte minst via arbetsgruppen om kompetensförsörjning som regionen anordnar.  

Även skolfrågan är en utmaning. I år är det ett 70-tal personer som omfattas av Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), vilket innebär att kommunen är skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller någon motsvarande utbildning.  

– Gymnasieutbildning är ofta det lägsta som krävs för att kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Därför är det också jätteviktigt att så många som möjligt också genomför sin gymnasieutbildning. Vi jobbar aktivt med den grupp som av olika anledningar blivit hemmasittare. I en tid när arbetskraftsbehovet är skriande är det också väldigt viktigt att så många som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden. Vi på enheten är länken mellan näringslivet och bildningsförvaltningen och vi ska verka för att ha ett relevant utbud av utbildningar, fortsätter han.   

”Får inte glömma det befintliga näringslivet”  

Samtidigt som stora industrisatsningar och andra investeringar ger förhoppningar till länets kommuner säger Andreas Telhammer att det är viktigt att inte glömma bort det kommunen har.  

– Vi har ett starkt näringsliv i Kramfors med duktiga företagare. Det är viktigt att vi som jobbar med näringslivsfrågor inte glömmer bort det befintliga näringslivet när vi jobbar för att dra stora etableringar till länet, avslutar han.   

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist