NYHET21 maj 2019

Drivkraft ger resultat för företagsklimatet

Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet 2019. Enkäten har i år besvarats av 820 företagare i länet. Alla kommuner i länet får snittbetyget 3 eller högre i det sammanfattande omdömet vilket är godtagbart.

Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.

Anna Hedensjö Johansson

– Satsningar på företagsklimatet från en kommun ger resultat, det ser vi i år inte minst när det gäller Timrås fortsatt starka utveckling och Sollefteås kraftsamling och drivkraft. I år är det rekordmånga kommuner i Sverige som når snittbetyget bra eller högre. Det är såklart glädjande att alla kommuner i länet når ett godtagbart omdöme men det vore önskvärt med en högre och mer jämn nivå hos alla, det skulle vara bra för länets konkurrenskraft som helhet. Det här är frågor som måste prioriteras högt och konsekvent över tid av de politiska ledningarna i kommunerna säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

I Timrå ger företagarna det bästa omdöme genom tiderna och ökar från ett redan starkt utgångsläge till hela 4,5 på skalan. Omdömet på samtliga frågor ligger rejält över Sverigesnittet där upphandling sticker ut lite extra i rätt riktning och ligger klart över Sverigesnittet. I Sollefteå är drivkraften påtaglig. Företagen upplever en bättre attityd på samtliga frågor jämfört med 2018. Framför allt upplever man att attityderna från kommunpolitiker och tjänstemän, tillämpning av lagar och regler samt dialog, information och service till företagen blivit mycket bättre. I Härnösand upplever företagen en marginell förbättring jämfört med 2018 totalt sett men flera av frågorna får ett lägre omdöme jämfört med föregående år.

Sundsvalls företag ger ett likvärdigt betyg som 2018 på merparten av frågorna där närmare hälften hamnar under godtagbar nivå och merparten under Sverigesnittet. Företagen upplever dock en förbättring på dialogen med kommunledningen och upphandlingsområdet. I Ånge är det sammanfattande omdömet samma som 2018 trots förändringar på enskilda områden. Företagen upplever en rejäl förbättring på dialogen med kommunledningen samt på området om konkurrens från kommunens verksamheter.

I Örnsköldsvik ger företagen ett sämre omdöme än 2018. Det enda området som man upplever blivit signifikant bättre är hur företagen upplever medias attityder till företagen. I Kramfors har man däremot tappat på samtliga frågor förutom service till företag och hur företagen upplever tillgång till relevant kompetens som får samma betyg som 2018.

Kommentar. Bland Sveriges 290 kommuner är det 42 kommuner i år som minst når ett sammanfattande omdöme på 4.0. Jämfört med 2018 har Västernorrland tappat två placeringar utifrån det sammanfattande omdömet.
Kommentar. Nedbrutet per bransch i länet är det framför allt inom transport, information/IT och skola/utbildning som länet får ett betydligt lägre betyg än snittet i Sverige.

Om undersökningen

Antal svar från företagare: närmare 30 627 (49 % svarsfrekvens) (Varav 820 i Västernorrland / 52% svarsfrekvens)

Undersökningsperiod: januari-mars 2019

Metod: Webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv

Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. I år presenteras rankingen den 24 september.

Läs mer om alla kommuners resultat på www.foretagsklimat.se

Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. 3 är godtagbart.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist