LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 oktober 2020

”Får jag lov att bygga?” 

I Sundsvall byggs det som aldrig förr. På kommunen är det stadsbyggnadskontoret som bland annat har hand om den fysiska planeringen av Sundsvalls kommun. Gränssnittet mellan den som frågar om lov att bygga och beslutande myndighet är en nyckel för hur företagsklimatet uppfattas.  

Alexandra Lagerlund och Magnus Ydmark

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör och Alexandra Lagerlund, bygglovschef med ansvarar för bygglovavdelningen berättar om hur läget sett ut senaste halvåret och vikten av investeringar för framtiden. 

Har ni märkt av någon förändring gällande antal bygglovsärenden senaste tiden? 
– Från och med mitten på april och fram till slutet på juli märkte vi av ett ökat tryck på antalet ansökningar. Både gällande bygglov och anmälningsärenden. Detta sammanföll ungefär i tiden med att det stod klart att man inte skulle kunna resa utomlands sommaren 2020. Under hösten har vi nu noterat en tillbakagång till ett mer normalt ärendeflöde berättar Alexandra.  

Hanterar ni företagsärenden i särskild ordning? Får de lite snabbare hantering jämfört med förfrågningar från privatpersoner? 
– Det finns en tydlig ambition från politiken om att vi ska prioritera arbete med ärenden från företag. Det tydliggjordes i det Näringslivspolitiska program som kommunfullmäktige antog för inte så länge sedan. Där samarbetatar vi nu med Näringslivsbolaget för att gemensamt och i dialog med företagare hitta rätt åtgärder som gör att det både kan gå snabbare och upplevas mer tydligt hur processen rullar på. På det sättet så prioriterar vi företagsärenden och det är samtidigt lärdomar och förändringar som kommer att gynna privatpersoner förklarar Alexandra vidare. 

Utifrån era handläggningstider – vad är rimlig tid för att hantera ett bygglov?  
– Alla anmälningsärenden hanteras inom fyra veckor efter det att ärendet är komplett. För bygglovsärenden finns det en lagstadgad handläggningstid på tio veckor efter att ärendet är komplett. Under den hektiska perioden i somras tog det ca tio veckor att få bygglov, några få ärenden tog tyvärr längre tid. Detta berodde på att vi behövde invänta beslut från nämnden.  Under vanliga perioder ligger handläggningstiden något snabbare, berättar Alexandra. 

Vad är viktigt för er i kontakter med företagen för att ärendena ska hanteras så smidigt som möjligt genom processen?
– En önskan är att den som söker bygglov även tar höjd för handläggningstiden i sin planering och kontaktar kommunen i god tid. Ett tips är även att man har alla handlingar och ritningar i ordning och att man tar hjälp av någon som kan rita om man själv inte vet hur man ska göra. Ärenden som följer detaljplan och där alla handlingar är i sin ordning går alltid fort att handlägga, förklarar Alexandra 

Hur tänker ni kring kommunens investeringsplaner nu och framåt – justerar ni något i tidplanen utifrån att kunna hjälpa till att stimulera ekonomin ytterligare för företagen i kommunen?  
– Vad gäller de investeringar som stadsbyggnadskontoret ansvarar för så räknar vi att kunna genomföra dem enligt plan. Som du säger så är det dels viktiga förbättringar i infrastruktur och förutsättningar för att kommunen ska kunna fortsätta växa och det är även en viktig del för att stimulera ekonomin avslutar Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör vid Sundsvalls kommun. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist