LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 oktober 2020

Förändrad värld för Valmet 

När pandemin slog till så förändrades även spelplanen för Valmet AB, en av länets största arbetsgivare. Två skillnader som bedöms bestående märks tydligt jämfört med tidigare. ”Våra kunder ställer om och tillverkar andra produkter. Och vi sköter våra jobb mer med digitala hjälpmedel istället för att resa”, säger platschefen Rickard Andersson. 

NYA TIDER FÖR VALMET: Hos ett av länets största industriföretag märker Eva Forsmark, administrativ vd, och Rickard Andersson, platschef, att pandemin sätter spår som de tror blir bestående. 
Foto: Anders Lövgren

Med 450 anställda medarbetare samt drygt 200 inhyrda konsulter tillhör Valmet AB i Sundsvall giganterna bland Västernorrlands industrier. Globalt har bolaget över 13 000 anställda inom olika inriktningar, men för enheten i Sundsvall är den främsta uppgiften att leverera processer och maskiner för tillverkning av pappersmassa. 

Branschen hade innan pandemin goda tider, massapriset låg högt och det gjordes stora investeringar. 

– När coronapandemin tog fart var osäkerheten stor kring om och hur vår verksamhet skulle påverkas. Redan långt tidigare hade våra kunder runt om i världen börjat ställa om med minskad tillverkning av tidningspapper till förmån för tissue och kartong. Det har visat sig att den utvecklingen förstärkts, kunderna fortsätter investera i tillverkning av nya produktsegment och vi märker därför ingen nedgång alls, säger Rickard Andersson. 

Just denna branschutveckling har som bekant även blivit verklighet i Sundsvall där SCA Ortviken påbörjat en rockad i den riktningen. 

Att näthandeln ökat under pandemin är ett faktum, och därmed ökar också behovet av förpackningar. 

– Det är en trend som vi tror kommer att hålla i sig. Det är dessutom så att Kina bannlyst import av osorterad återvunnen pappersfiber eftersom den kan innehålla diverse skräp, och då bygger man istället ut den egna kapaciteten för att tillverka kartong med massa, säger Rickard Andersson. 

Nya sätt att arbeta

De starka marknaderna för Valmet är Europa, Sydamerika samt Kina och övriga Asien. Då kundbesök i stort sett varit omöjliga att genomföra har nya sätt att arbeta börjat bli vardag. 

– Vi har redan personal på plats på många marknader, men resandet härifrån har legat helt nere under en stor del av året som en konsekvens av pandemin. Istället har vi utvecklat våra it-system för att ge support på distans och det har gått över förväntan. Självklart har det också betytt besparingar, säger Eva Forsmark, administrativ vd, Valmet. 

Nu har resandet börjat komma igång, men de båda Valmetcheferna är eniga i bedömningen att en stor del av kundkontakten och supporten kommer fortsätta att vara digital eftersom det fungerat så bra och har många fördelar. Men förutom det så tycks det mesta sakta men säkert återgå till det normala. 

Valmet har en anläggning i Karlstad där personal permitterats. Någon permittering av personal har däremot inte varit aktuell i Sundsvall, där har företaget istället valt att flytta runt sina medarbetare till avdelningar som behövt förstärkning. Däremot har man vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning. 

– En del av oss har i vissa fall kunna arbeta hemifrån. I de delar av verksamheten där man inte kan ta med jobbet hem har vi haft strikt besöksförbud, eftersom det skulle få förödande konsekvenser om smitta skulle komma in där, kommenterar Eva Forsmark. 

En större åtgärd som var uppe som förslag under våren var att flytta viss tillverkning i Valmets verkstäder från ett nedstängt Kina till andra delar av världen. Det visade sig dock att tänkbara länder, däribland Italien, av coronaskäl inte var lämpliga för etablering och i dag är allt åter igång som vanligt i Kina. 

Snart är det business as usual på de flesta håll, men mer kartongtillverkning hos kunder och ökad digitalisering istället för resande blir bestående förändringar i Valmets värld. 

Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist