NYHET23 maj 2023

Företagen alltmer nöjda med företagsklimatet men utmaningar kvarstår

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet tar fem av sju kommuner i Västernorrland ett kliv framåt. Timrå fortsätter att leverera toppresultat och får det näst högsta sammanfattande omdömet i landet. Samtidigt finns det områden som kan förbättras.

Eva Nordlander
Foto: Stefan Tell

– Överlag ser vi många förbättringar och höga betyg för bland annat kommunernas myndighetsutövning, vilket är positivt. Ett mycket viktigt område som tyvärr ligger kvar i botten är tillgången till relevant kompetens. Här måste kommunerna ta nya tag tillsammans med näringslivet för att hitta lösningar. Den kommande stora etableringen i Torsboda gör kompetensförsörjningsfrågan än viktigare, säger Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Undersökningen av det lokala företagsklimatet besvarades i år av cirka 900 av länets företag och 170 kommunpolitiker. Det sammanfattande omdömet för länets kommuner ökade något från förra året och landar på 3,4 på skalan 1-6. Snittet för riket är 3,5.

Timrå kommun utmärker sig på nytt med ett sammanfattande omdöme på hela 4,7 och genomgående mycket höga betyg i undersökningen.

– Timrå är topp sex på åtta av de 15 huvudfrågorna i undersökningen och bäst i landet när det gäller kommunens information till företagen. Det är bara att lyfta på hatten och gratulera kommunen till det fina resultatet. Nu gäller det att hålla i detta även när det kommer betydande etableringar till kommunen, säger Eva Nordlander.

Sollefteå kommun lyckas inte höja betyget för det sammanfattande omdömet i årets undersökning men ligger kvar på starka 3,8.

– Sollefteå fortsätter att övertyga i undersökningen. Företagen är särskilt nöjda med kommunens myndighetsutövning och ger höga betyg för bland annat tillgänglighet och handläggningstider. Det är mycket positivt med tanke på allt som händer i Sollefteå där kommunen har en viktig roll att spela för både befintliga företag och nya etableringar, säger Eva Nordlander.

Företagen i Kramfors kommun ger i år ett högre betyg på det sammanfattande omdömet som landar på 3,7.

– Det märks att Kramfors bestämt sig för att satsa på företagsklimatet och att målsättningen fått genomslag i organisationen. Kommunen fortsätter att förbättra sig på flera områden i undersökningen. Företagen är i år mer positiva till tjänstemännens attityder, dialogen med beslutsfattare och informationen till företagen, för att nämna några, säger Eva Nordlander.

Lärdomar från framgångsrika kommuner är att dialog och samarbete med företag är nödvändigt för att lyckas förbättra företagsklimatet.
Eva Nordlander, regionchef

Ånge kommun förbättrar i år sitt betyg på nio av 15 frågor i undersökningen. Även det sammanfattande omdömet får ett högre betyg än i fjol och landar på 3,4.

– Företagen i Ånge blir alltmer nöjda med företagsklimatet i kommunen, men betyg som borde tas på allvar är det låga 2,7 för dialogen med kommunens beslutsfattare och 2,9 för information till företagen. Tillväxt är naturligtvis bra för kommunen, samtidigt innebär det förändringar som påverkar många företag. Då blir det viktigt att alla företag får chansen att ge input till kommunen och att kommunen håller företagen i loopen om vad som händer och hur det påverkar dem, säger Eva Nordlander.

Företagen i Härnösand kommun ger företagsklimatet betyget 3,3 i årets undersökning vilket är en knapp förbättring från föregående år. Betyget för upphandling ökar mest och ligger klart över Sverigesnittet.

– De företag som haft ett ärende hos kommunen ger särskilt höga betyg för kontakter som rör tillstånd, tillsyn och kontroll, vilket visar att myndighetsutövningen fungerar mycket bra i Härnösand, säger Eva Nordlander.

Sundsvalls kommun ligger kvar på 3,0 för det sammanfattande omdömet, vilket är samma nivå som 2022.

– Tyvärr lyckas Sundsvall inte hålla i fjolårets positiva trend utan faller i år tillbaka inom ett flertal områden, exempelvis tjänstemäns attityder, påverkan av brottslighet och kommunens service och bemötande. Det är en tydlig signal att företagen förväntar sig mer av kommunen, säger Eva Nordlander.

Örnsköldsviks kommun förbättrar sitt sammanfattande omdöme i år och får betyget 2,8. Företagen är bland annat mer positiva till hur de uppfattar kommunpolitikers attityder och infrastrukturen i form av vägnät, tåg- och flygförbindelser. Det enda området som kommunen backar på är upphandling, som får det lägsta betyget från företagen i årets undersökning.

– Det nya politiska styret i Örnsköldsvik har varit tydligt med att de vill satsa på företagsklimatet. Nu gäller det att visa i handling att man lyssnar på företagen och genomföra de förbättringar som krävs. I undersökningen lyfter företagen exempelvis fram att man önskar kortare handläggningstider och en bättre dialog mellan kommunen och företagen.

I årets undersökning har kommunpolitiker fått svara på i vilken utsträckning det är viktigt att förbättra företagsklimatet i kommunen. I Västernorrland svarar åtta av 10 politiker att det är viktigt i ganska stor eller mycket stor utsträckning.

– Det är en bra grund men för att öka förståelsen och ta fram träffsäkra och konkreta åtgärder behöver dialogen mellan företagen och politikerna förbättras. Lärdomar från framgångsrika kommuner är att dialog och samarbete med företag är nödvändigt för att lyckas förbättra företagsklimatet, sammanfattar Eva Nordlander.

Alla enkätsvar på kommun- och länsnivå finns att ta del av på www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist