NYHET5 juli 2023

Företagen gör sommaren extra njutbar

Sommaren är redan här och vi är många som ser fram emot tid för återhämtning och reflektion. Tack vare alla företagare finns också aktiviteter och nöjen att tillgå som gör semestern extra njutbar.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

I maj presenterades resultatet av vår årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Resultatet var det bästa någonsin, både nationellt och för Västernorrland. Detta är glädjande nyheter då ett bra företagsklimat vittnar om goda chanser för företag att etablera sig och expandera. Detta innebär inte enbart fler affärer, restauranger och campingar, utan även nya arbetstillfällen som i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter. Därför är det också mycket positivt att frågan om företagsklimatet kommit allt högre upp på dagordningen hos allt fler politiker och tjänstepersoner i våra kommuner.

Men mycket kan såklart bli bättre. Önskelistan i Västernorrland toppas av en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare följt av en bättre dialog mellan kommunen och företagen. På tredje plats kommer kortare handläggningstider, på plats fyra fler som går en yrkesutbildning och därefter förbättringar av det lokala vägnätet. Detta är inspel som jag tar med mig i mina möten med beslutsfattare runt om i länet.

En annan central fråga att jobba vidare med efter sommaren är kompetensförsörjningen. I vår undersökning vittnar 46 procent av företagen i länet om att kompetensförsörjningen brister. Detta i ett skede när vi dessutom står inför betydande etableringar i regionen som ytterligare kommer att öka efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt har vi i Sverige, och länet, en stor andel människor som står långt i från arbetsmarknaden och som inte är självförsörjande. Detta är strukturella problem som behöver lösas genom nya reformer.

I arbetet med att förbättra förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i länet kommer jag att fortsätta träffa företagare för att få veta vad man tycker och tänker.

Vill du som är företagare få besök av mig, eller vara med i vårt opinionsarbete hoppas jag att du hör av dig!

Tills vi ses vill jag önska dig en riktigt härlig sommar!

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Skriven avEva Nordlander
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist