NYHET25 maj 2021

Företagen har sagt sitt om företagsklimatet 2021

Bättre dialog, ökad förståelse och snabbare handläggning är topp tre i medskick från företagen i länet när det gäller hur kommunerna kan förbättra företagsklimatet. Årets resultat visar på en hel del förbättringar på många frågor i enkäten i flera kommuner samtidigt som det finns ett stort orosmoln kring hur företagen uppfattar företagsklimatet i Örnsköldsvik.

846 av länets företag har tyckt till om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet för riket är 3,4 på en skala 1–6. Västernorrland landar på snittet 3,2. Det är samma nivå som länets företagsklimat legat på de senaste fyra åren. 

Undersökningen gjordes under perioden januari till mars i år och den visar att företagen i Timrå kommun är fortsatt mest nöjda med företagsklimatet 2021 jämfört med länets övriga kommuner. I Kramfors, Sollefteå och Härnösand är företagen sammanfattningsvis betydligt mer nöjda än förra året. Sundsvall och Ånge håller samma nivå som 2020 medan Örnsköldsvik tappar rejält.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är riktigt glädjande att ta del av resultatet när det gäller omdömena från Kramfors, Sollefteå och Härnösand. I Kramfors får alla frågor i enkäten betydligt bättre omdöme än förra året där den rejäla kraftsamlingen ser ut att ha landat i praktiken, en unik bild i detta sammanhang. Sollefteå fortsätter sin goda utveckling sedan några år tillbaka vilket är fantastiskt att se där service och bemötande, attityder från kommunpolitiker och information till företagen sticker ut lite extra positivt. I Härnösand ger företagen rejält bättre omdöme framför allt när det gäller hur man uppfattar kommunens service och bemötande och attityderna från politiker och tjänstepersoner samt information till företagen, säger Anna Hedensjö Johansson regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland. 

Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen
Svenskt Näringslivs definition av ett företagsklimat

Bäst betyg får Timrå kommun.

– Timrå har gjort en fantastiskt positiv resa under flera års tid. För första gången på flera år signalerar dock företagen en svag förändring till det sämre vad gäller dialogen med kommunens befattningshavare, information till företagen och hur man uppfattar kommunpolitikernas attityder. Upphandling däremot – sticker ut och förbättras rejält sedan förra året och ligger långt över Sverigesnittet, säger Anna Hedensjö Johansson.

I Sundsvalls kommun råder samsyn hos företagen och politikerna när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

– Den fråga som väger tyngst i enkäten är den om hur man uppfattar företagsklimatet sammanfattningsvis. Här råder total enighet och samsyn hos företagare och politiker i Sundsvall där omdömet landar på knappt godtagbart (2,9). Sundsvall har många riktigt bra satsningar på gång när det gäller att förenkla och hjälpa företag göra rätt i både myndighetsfrågor och bemötande. Det politiska budskapet har aldrig varit mer tydligt – att det är politiken som sätter förutsättningarna och företagen som gör jobbet och skapar jobben. Jag är övertygad om att denna – kalla det kulturförändring – kommer att ge resultat i positiv mening även i denna enkät, men det kan ta lite tid. Så mitt tips till Sundsvall är att hålla i och säkra upp så att det håller hela vägen och blir en naturlig del av Sundsvalls väg framåt, fortsätter Anna Hedensjö Johansson.

I Ånge kommun har sex av femton frågor fått ett bättre omdöme jämfört med förra året.

– Det finns tre frågor i Ånge kommun som får markant sämre omdöme än förra året. Det gäller hur företagen uppfattar mobilnät och bredband, hur de upplever allmänhetens attityder till företagen och dialogen med kommunens beslutsfattare. Glädjeämnet är att företagens uppfattning om tillgång på relevant kompetens blivit betydligt bättre samt att man signalerar att man upplever att attityderna från politiker och tjänstepersoner blivit aningens bättre.

Örnsköldsviks kommun är den kommun i länet som för fjärde året i rad tappar rejält i omdömena från företagen.

– Det är oerhört tråkigt och frustrerande att ta del av företagens omdömen när det gäller Örnsköldsviks kommun. En sådan fantastisk industristad med så många duktiga företagare. Omdömet från företagen speglar sammanfattningsvis en förtroendekris för både politikers och tjänstepersoners lyhördhet och agerande. Merparten av frågorna ligger långt under Sverigesnittet när företagen sagt sitt. Upphandling, service och bemötande, attityder från politiker och tjänstepersoner toppar listan nerifrån. De enda glädjeämnen man kan läsa i årets svar handlar om hur man uppfattar skolans kontakter med det lokala näringslivet och hur företagen upplever tillgång på relevant kompetens, viktiga frågor för framtidens utveckling hos företagen, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

Bilden för hela riket är att företagsklimatet blir bättre i Sveriges kommuner men att var femte företag fortfarande inte ger kommunen godkänt. 

Alla enkätsvar och presentationer på kommunal och länsnivå finns att läsa på: www.foretagsklimat.se

Den 22 september presenteras rankingen av företagsklimatet i Sverige.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist