NYHET31 maj 2022

Företagen har sagt sitt om företagsklimatet 2022

Sex av sju kommuner i Västernorrlands län får godtagbart omdöme från företagen i årets enkät om det lokala företagsklimatet. Timrå kommun får fortsatt starkt förtroende från företagen där det sammanfattande omdömet får betyget 4,6 vilket är det näst högsta i Sverige.

900 av länets företag har svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet för Västernorrlands kommuner hamnar på 3,3 på en skala 1 till 6. Snittet för hela riket är 3,4.

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Timrå är en kommun som går från klarhet till klarhet och som hela tiden systematisk jobbar för att förbättra för företagen. De har under lång tid arbetat strategiskt med sitt företagsklimat och det visar sig år efter år i vår undersökning. Timrå kommun förbättra sitt omdöme på hela tolv av femton områden, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland

Nationellt når 34 kommuner upp till betyget fyra i det sammanfattande omdömet, som motsvarar ”bra”. I Västernorrland når endast en av sju kommuner upp till det betyget.

– Positivt i årets läsning av resultaten är att hela sex av sju kommuner i länet når betyget godtagbart, det vill säga minst 3.0. Min bild är att vilja finns hos många politiker och tjänstepersoner i kommunerna och att flera goda satsningar görs. Kommunerna jobbar närmare företagen på flera områden och fortsätter man göra det kommer vi få en fortsatt positiv utveckling i kommunerna framåt, säger Anna Hedensjö Johansson.

Timrå kommun får betyget 4,6 i det sammanfattande omdömet, vilket är det näst högsta i Sverige.

Sollefteå kommun får ett fortsatt starkt sammanfattande omdöme och landar på 3,8.

– Det är mycket glädjande att ta del av Sollefteå kommuns fortsatta utveckling. Företagens engagemang gällande det lokala företagsklimatet går inte att ta miste på, man upplever en mycket god dialog med kommunens beslutsfattare och upphandlingarna blir bättre, säger Anna Hedensjö Johansson.

Kramfors kommun får i år ett något bättre sammanfattande omdöme och landar på 3,5.

– Kramfors kommuns satsning på företagsklimatet ger resultat. Framför allt märks det på hur företagen uppfattar kommunens service och bemötande där omdömet är betydligt bättre än förra året berättar Anna Hedensjö Johansson.

Ånge kommun får betydligt bättre omdöme på flera frågor jämfört med 2021.

– Ånge kommun är den kommun som får det största förbättrade omdömet från företagen jämfört med förra året och förbättrar sig hela 0,3 punkter med betyget 3,2. Företagen är mer positiva till hur de uppfattar brott och otrygghet, allmänhetens attityder och företagens egna engagemang för företagsklimatet för att nämna några, berättar Anna Hedensjö Johansson.

Härnösands kommun får i år ett något sämre sammanfattande omdöme och landar på 3,2.

– Företagen i Härnösands kommun ger kommunen godkänt på alla områden förutom när det gäller hur de uppfattar tillgången på relevant kompetens. Ett tydligt område som förbättrats är uppfattningen om kommunens information till företagen, säger Anna Hedensjö Johansson.

Sundsvalls kommun får ett marginellt bättre sammanfattande omdöme och landar på 3.0.

– Satsningarna som skett i Sundsvalls kommun börjar synas i årets enkät. Företagen uppfattar framför allt attityderna från politiker, tjänstepersoner och allmänheten mycket bättre än förra året. Även kommunens service och bemötande får bättre omdöme och hur man upplever informationen till företagen, säger Anna Hedensjö Johansson.

Örnsköldsviks kommun ges samma omdöme som förra året från företagen och landar på 2,6.

– Det är oerhört tråkigt och frustrerande att ta del av företagens omdömen när det gäller Örnsköldsviks kommun. En fantastisk industristad med så många duktiga företagare. Merparten av frågorna ligger långt under Sverigesnittet när företagen sagt sitt, säger Anna Hedensjö Johansson

Medarbetare med relevant kompetens en stor utmaning

Genomgående i kommunerna är tillgången till medarbetare med relevant kompetens en stor utmaning.

– Det här är en stor utmaning i hela landet och nära förknippad med frågan om skolans kontakter med det lokala näringslivet. Utbildningar på alla nivåer genom hela livet behöver matcha de jobb som finns. En viktig grund för att jobba i rätt riktning när det gäller denna fråga är en nära kontakt mellan skolorna och näringslivet, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

Alla enkätsvar på kommun- och länsnivå finns att ta del av på www.foretagsklimat.se

Den 28 september 2022 presenteras rankingen av företagsklimatet i Sverige när alla kommuner listas från 1 till 290.

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet

Varje år sedan drygt 20 år undersöker Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist