NYHET28 september 2022

Framåt för fem av sju kommuner

Intresset för att medverka var stort när Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in till rankingsläpp på Hotell Höga Kusten. ”Känslan är så klart positiv när fem av sju kommuner går framåt och kan ge inspiration, säger Eva Nordlander”, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Eva Nordlander. Tony Andersson, Annelie Axelsson och Stefan DalinFoto: Anders Lövgren

TIMRÅ I TOPP: Det har blivit en tradition att Timrå får de största hyllningarna när Svenskt Näringslivs ranking släpps, och så även i år med Norrlands bästa företagsklimat och uppåt med åtta placeringar till plats 30 i landet. Särskilt imponerar att Timrå är etta i landet vad gäller kommunala tjänstemäns attityder samt även för dialogen med kommunens beslutsfattare.

“Det känns magiskt att vi kan behålla positionen som bäst i Norrland och ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar”, säger Annelie Axelsson, chef för Tillväxt Timrå. “Väldigt roligt, men ingen anledning för oss att luta oss tillbaka. Vårt mål är att få Sveriges bästa företagsklimat”, säger kommunalrådet Stefan Dalin (S).

Jörgen Åslund
Foto: Anders Lövgren

SOLLEFTEÅ ÖKAR STADIGT: Sollefteå fick i år ett särskilt pris som den kommun i Västernorrland som haft den största ökningen i rankingen över en femårsperiod, från 282 till 105. “Vår målsättning var topp 100 i år, men vi får så klart vara jättenöjda över att vi ökar år från år. Bakom detta ligger ett hårt arbete med förbättringar. Vi har bland annat utbildat våra medarbetare i bemötande, vi har kortat handläggningstider och skapat nya e-tjänster som förenklar”, säger Jörgen Åslund (VI) som fick ta emot blommor och diplom då kommunalråd och näringslivschef hade annat på sina program.

Susanne Königson och Malin Svanholm
Foto: Anders Lövgren

TRYGGA KRAMFORS: Kramfors ökar tio placeringar och ligger på plats 138 i landet. Betydande ökningar har skett på områdena brottslighet/otrygghet och service och bemötande. En stor undersökning kring det förstnämnda ämnet bland kommunens företagare tros vara en anledning till resultatet.

“Vi har inte stuckit ut som en otrygg plats tidigare, men har nu synliggjort mycket av det brottsförebyggande arbete som görs. Många upplever otrygghet för att de saknar kunskap och där har vi gjort skillnad”, säger kommunalrådet Malin Svanholm (S).
Hon betonar att hon är stolt över årets resultat och säger att fjolårets raketökning med nära hundra platser uppåt inte går att upprepa i en handvändning.

När det gäller tillgång till kompetens sjunker dock Kramfors med 85 placeringar. Helt klart är detta område, precis som för övriga kommuner i länet, en utmaning.

“Vi har ett pågående samarbete med övriga kommuner i Höga Kusten och behöver bli bättre på att tillsammans attrahera arbetskraft utifrån. Vi ska inte dränera varandra på kompetens, utan locka till inflyttning där Höga Kusten har ett gemensamt erbjudande”, säger näringslivschefen Susanne Königson.

Mats Gustafsson och Erik Lövgren
Foto: Anders Lövgren

ÅNGE SNABBT UPPÅT: Ånge står för en stark förändring och lyfter med 48 placeringar till plats 216 och är därmed årets klättrare i Västernorrland.

“Vi har förstärkt med resurser till vår upphandlingsenhet och det är roligt att det syns. Dessutom pågår en kulturrevolution i Ånge där varje anställd inom kommunen ska anamma rollen som näringslivsutvecklare. Vi kallar det för 1000 näringslivsutvecklare eftersom det arbete som görs av socialsekreteraren eller personen som serverar mat på skolan i Fränsta också spelar roll för Ånges näringsliv”, säger näringslivschefen Mats Gustafsson.

“Vi kan också konstatera att vi gått Svenskt Näringslivs kurs i serviceinriktad myndighetsutövning samt att vi för närvarande har fin draghjälp med etableringar i kommunen”, säger kommunalrådet Erik Lövgren (S).

Bodil Hansson och Eva Nyh Hederberg
Foto: Anders Lövgren

30 UPP FÖR SUNDSVALL: Sundsvalls kommunalråd Bodil Hansson (S) och vd för Näringslivsbolaget Eva Nyh Hederberg gör en high-five efter att Sundsvall ökat 30 platser i rankingen, upp till plats 220. Service och bemötande är en punkt där det går framåt.

“Ett nytt digitalt företagscenter och start för funktionen mina sidor gör det enklare för företagarna att ta sina ärenden framåt tillsammans med kommunen. Men jag vill även framhålla den politiska ambitionen att skapa förutsättningar för 5 000 nya jobb, som tydligt kommuniceras och som har ett viktigt symbolvärde”, säger Eva Nyh Hederberg.

“I fjol var vi besvikna som bara ökade tre platser, men i år känns det bättre. Vi ska fortsätta förbättra vår service till företagen och topp 50 är ett långsiktigt mål”, säger Bodil Hansson.

Andreas Sjölander och Petra Forsström
Foto: Anders Lövgren

BAKÅT FÖR HÄRNÖSAND: Härnösand är den enda kommunen i Västernorrland som backar i rankingen, detta med 59 platser ned till plats 216. Orsaken till detta är dock klarlagd, enligt näringslivschefen Petra Forsström. “Vi har redan gjort vår analys och det är tydligt att vi missat i dialogen med en del av näringslivet i Härnösand. I samband med stora nyetableringar har vi helt enkelt inte hunnit med oss. Vi har varit för få handläggare och det är det som syns i det här resultatet, men den bristen är nu åtgärdad”, säger hon.

Både Petra och kommunalrådet Andreas Sjölander (S) understryker att Svenskt Näringslivs ranking inte alls överensstämmer med den känsla de själva har av företagsklimatet i Härnösand, och hänvisar till återkoppling de får i andra sammanhang, bland annat undersökningen NKI (Nöjd Kund Index) som görs av Sveriges kommuner och regioner och visar vad företagare som haft kontakt med kommunen anser om hur ärenden hanteras.

Peter Selemark och Fredrik Holmgren
Foto: Anders Lövgren

ÖVIK STAMPAR I BOTTEN: Lägst rankade av kommunerna i Västernorrland är Örnsköldsvik som står och stampar och behåller sin fjolårsplacering 285 (av 290 kommuner).

“Vi har varit på ett sluttande plan i många år och är medvetna om att vi har en del att jobba med. Viktigt för oss är att få in ett starkare utifrånperspektiv i den kommunala organisationen, att gå från att vara något av en kontrollinstans till att erbjuda service, öka tillgängligheten och ha mer dialog med företagen. Det är ett arbete som pågår men som vi behöver jobba ännu mer med”, säger näringslivschefen Fredrik Holmgren.

På plats från Örnsköldsvik vid rankingsläppet var även tillträdande tillväxtchefen Peter Selemark som tycker att några av de parametrar som styr resultatet i rankingen känns orättvisa. Som ett exempel tar han att satsningar på infrastruktur och kommunikationer, som Förbifart Örnsköldsvik, kan få nobben av statliga verk och myndigheter och därmed påverka upplevelsen av att driva företag.

Maria Lidgren i samtal med Ånges näringslivschef Mats Gustafsson.
Foto: Anders Lövgren

TITTA PÅ TIMRÅ: Region Västernorrlands tillväxtchef Maria Lidgren var också med vid rankingsläppet och kunde sammanfatta: “Oavsett placering är det roligt att höra alla berätta om tydliga ambitioner att utveckla företagsklimatet. Vi ska också vara stolta över att vi i länet har Norrlands bästa företagsklimat, och det ska vi dra nytta av genom att spana på Timrå och se vad de gjort. Samtidigt är det också tydligt att kompetensfrågan är en mycket stor utmaning för kommunerna, och för att attrahera kompetens utifrån behöver vi hitta vägar att samverka”, säger hon.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist