NYHET22 september 2021

Fyra av sju kommuner klättrar

Fyra av sju kommuner i Västernorrland stärker positionerna i årets ranking av det lokala företagsklimatet. Kramfors gör en raketklättring med 95 placeringar (plats 148). Sollefteå klättrar 37 placeringar (plats 116) och landar på en andra plats i länet. Härnösand klättrar 49 placeringar (plats 167). Sundsvall klättrar fem placeringar (plats 250). Timrå har fortsatt länets och Norrlands bästa företagsklimat trots ett tapp på tio placeringar (plats 38). Ånge tappar 22 (plats 264) och Örnsköldsvik tappar tio (plats 285).  

Långsiktigt och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet ger resultat. I årets ranking syns det tydligt inte bara i Timrå utan även Sollefteå, Härnösand och Kramfors är goda exempel på det. 

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är otroligt glädjande att se utvecklingen i framför allt Kramfors, Sollefteå och Härnösand. De medvetna satsningarna på service, bemötande och attityder till företagen har gett resultat och syns nu även i rankingen. Att Timrå under så lång tid levererat en i särklass hög nivå i sitt företagsklimatarbete är en prestation, årets tapp på tio placeringar speglar mer att konkurrensen i toppen bland landets alla kommuner blivit tuffare, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland. 

Timrå

Timrå kommun tappar 10 placeringar och landar på plats 38. 

– Västernorrlands bästa företagsklimat. Värt att poängtera lite extra när det gäller Timrå är att kommunen ligger på topp fem listan på flera nyckelområden i rankingen i hela landet. Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden är på tredje bästa plats, hur företagen upplever attityderna från politiker och tjänstepersoner är på femte respektive fjärde plats vilket är fantastiskt bra jobbat, förklarar Anna Hedensjö Johansson. 

Sollefteå

Sollefteå har länets näst bästa företagsklimat och landar på plats 116. 

– Sollefteå håller i sin fantastiskt positiva utveckling och klättrar för fjärde året i rad vilket är imponerande. Sollefteå är ett klockrent exempel på att det går att förändra bara man vill. Från att 2012 varit på jumboplatsen i Sverige är de idag nästan bland topp 100. Det här visar även att det inte går över en natt att förändra utan företagsklimatet är till stor del en kulturfråga som måste genomsyra hela kommunorganisationen, som det idag gör i Sollefteå, säger Anna Hedensjö Johansson. 

Kramfors

Kramfors klättrar 95 placeringar och landar på plats 148. Tredje bästa klättringen i Sverige. 

– Kramfors har de senaste åren satsat rejält på att förbättra företagsklimatet i kommunen. Årets klättring är den tredje bästa i hela landet. Satsningen som både politiker och tjänstepersoner gör tillsammans med näringslivet har gett resultat på relativt kort tid. Ett tydligt ledarskap toppat med bra service, samarbete och dialog har gett effekt, säger Anna Hedensjö Johansson.   

Härnösand

Härnösand klättrar 49 placeringar och landar på plats 167.  

– Det förvånar mig inte att kommunen klättrar, både politiker och tjänstepersoner är väldigt aktiva och engagerade i dialogen med näringslivet, något som varit extra påtagligt under pandemitiden. Håller man i denna goda dialog och agerar framåt tillsammans finns mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling kommande år, berättar Anna Hedensjö Johansson. 

Sundsvall

Sundsvall klättrar fem placeringar och landar på plats 250.  

– Sundsvall satsar senaste tiden medvetet och aktivt på ett bättre företagsklimat. Men att förändra och sjösätta nya arbetssätt och metoder för att landa i en kultur i en så pass stor kommunorganisation tar tid. Jag är övertygad om att de satsningar som görs nu kommer få positiv effekt framåt om kommunen och Näringslivsbolaget fortsätter på den inslagna banan där företagen enkelt och lätt ska få kontakt utifrån sina ärenden och behov, säger Anna Hedensjö Johansson 

Ånge

Ånge kommun tappar 22 placeringar och landar på plats 264. 

– Ånge har de senaste fyra åren haft en relativt jämn nivå när det gäller rankingen. Här gäller det att fortsätta satsa på god dialog och service till företagen i alla led. Glädjande är att företagen upplever att tillgången till medarbetare med relevant kompetens är god, något som kanske även speglas i att kommunen har länets lägsta arbetslöshet, säger Anna Hedensjö Johansson. 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik tappar 10 placeringar och landar på plats 285. 

– För femte året i rad tappar Örnsköldsvik placeringar på rankingen. Här behövs ett rejält omtag och nytag för att återuppbygga förtroendet mellan kommunen och näringslivet. Det händer väldigt mycket positivt hos företagen i kommunen samtidigt som man i kommunorganisationen satsar på förbättringar i olika processer. Dessa två arenor måste mötas mer i det stora som det lilla för att återuppbygga tillsammanskänslan där en stor del handlar om kommunikation och dialog för att nå dit, förklarar Anna Hedensjö Johansson.   

KommunRanking 2021Förändring från 2020
Timrå38-10
Sollefteå11637
Kramfors14895
Härnösand16749
Sundsvall2505
Ånge264-22
Örnsköldsvik285-10

Fakta om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner baseras till två tredjedelar på en enkät som 32 000 företag svarat på och till en tredjedel på fem statistikfaktorer. Tolv enkätfrågor ingår i rankingen, som väger från 1/3 till 1/72 i det totala rankingresultatet. Enkätfrågan om vilket sammanfattande omdöme företagen vill ge företagsklimatet i den egna kommunen viktas med en tredjedel.  

I Västernorrland svarade 846 företag på enkäten motsvarande 55 procent. Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist