Handen upp för bättre upphandlingsklimat

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Annonserad offentlig upphandling beräknas ske till ett värde av ca 650 miljarder kronor årligen i Sverige. Kommuner, landsting och staten – eller närmare 4100 organisationer – ska förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Kommunerna och dess bolag står för ca 70 % av alla inköp. En tredjedel av en kommuns budget är upphandlade varor och tjänster. I snitt annonseras 50 upphandlingar ut per dag. Men hur tillämpas den nya lagen om offentlig upphandling i praktiken?

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, gästade Örnsköldsvik där företagare från olika branscher deltog och fick sig en och annan aha-upplevelse om vad som gäller för upphandlingar idag.

– Tidigare var det inte ovanligt att inköp betraktades som ”uppgraderad förrådsverksamhet”. Idag är man från det offentligas sida medveten om vikten av en professionell inköpsverksamhet och har på många håll därför byggt upp upphandlingsavdelningar, inleder Birgitta.

Den nya lagen om offentlig upphandling gäller från den 1 januari 2017. Allt ifrån allmänna bestämmelser, tekniska krav, vad som gäller vid uteslutning till kvalificeringskrav och dokumentet för egenförsäkran (ESPD) togs upp under mötet.

– En nyhet är att den upphandlande myndigheten får tillåtelse att begära rättelse av en felskrivning. Om myndigheten tillåter att en leverantör förtydligar eller kompletterar sitt anbud ska andra leverantörer i enlighet med likabehandlingsprincipen ges motsvarande möjlighet. Sannolikt kan det leda till att färre anbud diskvalificeras och därmed uppnås en bättre konkurrens förklarar Birgitta.

I den nya lagen är det obligatoriskt att överväga uppdelning av kontrakt i delar. Om man beslutar sig för att inte göra det ska skälen anges skriftligen. Birgitta fortsätter,

– Tanken är att underlätta för mindre företag att delta  och om möjligt vinna delar av framförallt de större affärerna. Upphandlande myndigheter kan även begränsa antalet andelar som en leverantör kan lägga anbud på alternativt kan man begränsa antalet delar ett företag kan vinna, allt i syfte att ge fler leverantörer möjligheten att leverera till offentlig sektor.

En utmaning i den nya lagen handlar om kontrollen av leverantörer inför tilldelningsbeslutet.

Den tänkta ordningen ökar tyvärr den administrativa bördan för såväl upphandlande myndigheter som för leverantörerna. Svenskt Näringsliv har därför tillsammans med Företagarna och SKL uppvaktat regeringen eftersom det är viktigt att regeringen snarast undanröjer den oklarhet och de stora praktiska problem som uppstått.

En upphandlare ska ofta ta fram upphandlingsdokument på en mängd olika områden. Det är en stor utmaning att lära sig förhållandena i olika branscher och därefter formulera kraven på ett sådant sätt att företagarna ska ha en rimlig chans att uppfylla dem.

–  Man måste därför komma ihåg att det är en myt att man inte får tala med varandra. Som upphandlare behöver man inte vara rädd att föra en dialog med de företagare som jobbar i branschen för att tanka av dem den information som krävs för att ställa adekvata krav i upphandlingen, avslutar Birgitta.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.