NYHET5 november 2019

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.

Nästa år börjar Sundsvalls kommun följa upp att privata utförare inom vård och omsorg erbjuder alla anställda heltider. Något som oroar Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde. Antalet kunder förändras med kort varsel. Krav på heltid vore en ekonomisk katastrof för oss, säger hon.

Hittills har det dock handlat mer om en önskan än ett krav. ”Inom Sundsvalls kommun tillämpas rätt till heltid, varför övriga utförare rekommenderas att göra detsamma”, står det i avtalet med utförarna av tjänster enligt LOV.

Det talas om årliga uppföljningar, men ännu har det inte gjorts några sådana. Enligt kommunens ekonomistrateg Jonas Borg beror det på brister i IT-systemet.

Men nu aviserar kommunen att kraven kommer att skärpas i de nya avtal enligt LOV som ska tecknas i januari 2020.

– Vi har blivit informerade om att det kommer att göras uppföljningar nästa år och har precis skickat in statistik för 2019, säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.

Företaget har ett 30-tal anställda som utför olika servicetjänster till främst pensionärer. De flesta är anställda på deltid och att erbjuda alla heltid vore ekonomiskt omöjligt, enligt Anne-Lie som förklarar,

– Kundernas behov förändras med kort varsel, det handlar ju om gamla människor. Vi måste därför vara flexibla och kan inte sitta med personal som vi inte har jobb för.

De privata utförarna träffar kommunen var tredje månad. Frågan om heltid är ständigt återkommande.

– Det här skapar en stor oro. Alla pratar om hur hårt det skulle slå, berättar Anne-Lie.

Sabina Joyau

Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, är kritisk till kravet på heltid.

– Det sätter stora käppar i hjulet för såväl små som nya aktörer. Ta hemtjänsten som exempel, där har en ny aktör noll kunder från början. Det är då omöjligt att erbjuda anställda en heltid.

Hon frågar sig också hur kravet är formulerat.

– Handlar det om att erbjuda heltid, eller handlar det om att all personal ska arbeta heltid? Det sistnämnda är svårt att uppfylla.

Sabina Joyau menar att förutsättningarna att erbjuda heltid ser väldigt olika ut för privata utförare och kommunen.

– Kommunen har fler verksamheter som medarbetarna kan jobba på och som tillsammans blir en heltid, exempelvis en viss del av tiden på ett äldreboende och resten som en pool i hemtjänsten. Ett sådant upplägg har dock stött på kritik från medarbetare och har ökat sjukfrånvaron på sina håll.

Arbetstid
Skriven avOlof Axelsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist