NYHET9 januari 2023

Näringslivet ska vara prio för alla i Ånge

För att möta de stora investeringar som pågår i Ånge kommun har kommunstyrelsen beslutat att utbilda alla kommunanställda i näringslivsfrågor. Målsättningen är att samtliga kommunens över 1000 anställda ska förstå näringslivets betydelse för kommunen.

Foto: Mostphotos

Det är mycket som händer i Ånge kommun. Anstalten Viskan har rustats upp och ska återöppnas vilket kommer att skapa omkring 150 nya jobb. Utöver det pågår stora planer på en vätgasanläggning i Alby där försiktiga beräkningar talar om cirka 300 nya jobb.  

Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge kommun.
Foto: Kerstin Stickler

– Det är en försiktig siffra med tanke på vilka intressenter som finns. Med bara dessa etableringar talar vi om 450 nya jobb, vilket är mycket i en kommun med cirka 9 200 invånare, säger Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge kommun.

Det är Emelie Säterberg som driver projektet med att alla kommunanställda ska gå en tre timmar lång utbildning för att få en större inblick i näringslivets betydelse för kommunen.

– Det är viktigt att alla vi som jobbar i kommunen förstår vilken betydelse det har för oss alla att det går bra för företagen. Enkelt kan man säga att det handlar om att prata om det samhällsekonomiska kretsloppet, hur kommunen, hushåll och företag påverkar varandra. Men det handlar också om att de anställda ska förstå hur viktiga de är för Ånges utvecklingsresa, fortsätter hon. 

Olika fördjupningsnivåer

Alla delar av kommunen kommer direkt eller indirekt i kontakt med näringslivet, vilket förklarar varför samtliga kommunanställda ska gå utbildningen. Men då vissa delar av kommunen har mer kontakt med näringslivet kommer det att erbjudas olika fördjupningsnivåer.

– Vi kommer exempelvis ha en övergripande nivå för utbildningsavdelningen och socialavdelningen, medan en mer fördjupad utbildning erbjuds för exempelvis samhällsbyggnadsavdelningen och den politiska organisationen.

Alla anställda kommer att samlas i grupper för att gå den tre timmar långa grundutbildningen, men vissa kommer också att behöva ta fram en plan för hur man ska arbeta med frågorna framåt.

– Exempelvis kommer ledningsgruppen att behöva arbeta fram en plan för hur resultaten från arbetet ska tas tillvara på längre sikt, avslutar Emelie Säterberg.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist