NYHET8 maj 2024

Näringslivsråd ska lyfta Sundsvall

I år har Sundsvall fått ett nytt näringslivsråd, i syfte att förbättra servicen till företagen.
– Nu har vi dialog innan beslut tas inom kommunen, istället för efter, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Säwén (S), som även leder detta råd.

SAMLING FÖR RÅDET: När Sundsvalls näringslivsråd träffades den 2 maj deltog Jeanette Hedlund (S), Björn Wigge, Sundsvalls Kommun, Eva-Karin Gidlund, NorthX Biologics, Eva Nordlander, Svenskt Näringsliv, Elin Andersson, Ung Företagsamhet, Joakim Sjöstedt, Företagarna, Hans Forsberg (C), Annica Axelsson, Inredningshuset i Sundsvall, Anna Dahlgren, Diös Fastigheter, Niklas Säwén (S), Carina Bergqvist Palm, Nordeas Norrlandsstiftelse, Ina Lindström Skandevall (L), Henrik Björklund, Permoluft, Maria Nyberg, SCA, Maria Eriksson, WeCab, Kristian Olsson, Lundins Elektriska, NIIAB, Per Johansson, Ljud & Ljuskontroll. Foto: Anders Lövgren

Sundsvall har haft svårt att klättra i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. 2023 placerade sig kommunen på plats 244, och en av flera åtgärder för att få till en förbättring är att starta ett näringslivsråd.

– Bakgrunden är att Sundsvalls kommun fått kritik för att beslut om förändringar som rör företag ofta tagits utan dialog med representanter för näringslivet. I det nya näringslivsrådet är vår ambition att den viktiga dialogen kommer till stånd så tidigt som möjligt, säger Niklas Säwén.

De som ingår i rådet är 17 företagare, fem politiker från både majoritet och opposition samt Björn Wigge som är chef för avdelningen Näringsliv och tillväxt i Sundsvalls kommun och en representant från Ung Företagsamhet. Företagarna som är med har nominerats av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren. Företagarna och Handelskammaren har också egna representanter i rådet.

– Vi har haft tre möten hittills och jag upplever stor energi i gruppen, många vill vara med och påverka. Jag vill dock poängtera att det inte rör sig om en diskussionsklubb, de frågor vi tar upp följs upp med återrapportering och det övergripande syftet är att förbättra servicenivån för företagen. För mig är forumet jätteviktigt, och en möjlighet att bli överens i så många stora frågor som möjligt, säger Niklas Säwén.

Några saker som stått på näringslivsrådets agenda är hur Sundsvalls kommun arbetar med serviceinriktad myndighetsutövning och därigenom prioriterar service och bemötande, samt hur kommunen och näringslivet gemensamt kan stärka Sundsvalls varumärke. Vid det senaste mötet diskuterades upphandling.

SAMVERKAR: Annica Axelsson, ägare av Inredningshuset i Sundsvall, sitter med i det nya näringslivsrådet som leds av Niklas Säwén (S), ordförande i kommunstyrelsen. Här vid en träff hos Inredningshuset.
Foto: Anders Lövgren

En företagare som sitter med i rådet, och som gillar det som varit hittills under året är Annica Axelsson, ägare av Inredningshuset.

– Det har varit bra samtal. Jag tycker ämnena varit intressanta, och jag upplever att vi arbetar efter en modell som kommer att göra skillnad. Till exempel är kommunens sätt att hantera upphandling ett ämne som varit på tapeten under lång tid, och vi är många som haft synpunkter. Vid vårt senaste möte medverkade kommunens inköpschef Jimmy Andersson som själv kom med bra inspel i ämnet, och visade på en vilja att hitta nya bättre lösningar, säger Annica Axelsson.

– Jag tror Sundsvalls kommun insett att den enda vägen framåt om vi ska förbättra företagsklimatet är dialog med uppföljning. Alla som medverkar förväntar sig att vi driver på framåt och skapar utveckling. Som ordförande i rådet har också Niklas Säwén varit i allra högsta grad delaktig, vilket är betydelsefullt, kommenterar hon.

Näringslivsrådet möts under en halvdag vid fem tillfällen under året, och träffarna hålls hos något av de medverkande företagen.

Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist