LogoLogo
LogoLogo
Nyhet13 september 2018

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.

Erica Rautila Hälsoträdet
Erica Rautila på Hälsoträdet strax utanför Sundsvall efterlyser bättre kommunikation med kommunen och större acceptans. "Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver."

Efter många år som förskolelärare inom det kommunala bestämde sig Erica Rautila och Anette Pettersson för att driva en förskola på egen hand. De ville bestämma över sin egen situation och ge barnen mer tid, och de var övertygade om att de skulle klara det mycket bättre själva.

– På den kommunala förskolan gick alldeles för mycket tid till att personalen skulle sitta och prata med varandra i olika grupper. Vi fick passa varandras barn och det blev svårt att planera arbetet med den egna barngruppen, säger Erica Rautila.

De startade bolaget Hälsoträdet och Trädets förskola i Sundsbruk utanför Sundsvall år 2007. Ett av de främsta målen var att skapa en riktigt bra arbetsmiljö där personalen skulle få mer tid för barnen. Ursprungstanken var att bara ha en avdelning, men allt eftersom barnen har strömmat till har förskolan växt. Idag går 65 barn på fyra avdelningar med totalt 17 medarbetare.

– Vi blev lite större än vdet först var tänkt… Nu är vi inte längre i verksamheten utan sköter företaget. Vi har tagit steg för steg och lärt oss allt eftersom.

Förskolan har en inriktning på mat, miljö och hälsa. All mat är ekologisk och kravodlad, och lagas från grunden, vilket är uppskattat.

Hälsoträdet satsar också mycket på hur personalen bemöter barn och föräldrar. Det handlar om att vara trevliga mot varandra, hälsa ordentligt på morgonen och inte prata bakom ryggen på varandra, förklarar hon.

– Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas. Det har gjort att ryktet om oss har spridit sig.

För Erica Rautila är det viktigt att klimatet är bra och att personalen mår bra på jobbet. Som ett led i det ordnas det till exempel med friskvård och promenadtävlingar, och en gång om året får alla medarbetare göra en hälsoprofil.

– Medarbetarnas hälsa är något som vi har satsat mycket på. Om de mår bra gör de ett bra jobb och tar emot barn och föräldrar på rätt sätt. Vi vill att alla som kommer hit ska må bra och det är personalen som lägger grunden.

Tack vare att Trädets förskola drivs i privat regi upplever Erica Rautila att det går att göra mer och erbjuda mer än vad de kommunala verksamheterna kan. Till exempel kan föräldrar köpa till extratid på förskolan, utöver de timmar som bestämts, om det skulle behövas.

– I och med att det är vi som styr är flexibiliteten stor och beslutsvägarna korta. Det är vi själva som sitter med bokföringen och har totalkoll på budgeten.

Ett problem för verksamheten är det dåliga samarbetet med kommunen, konstaterar hon. De har försökt att hitta ett sätt att jobba med kommunen men har inte fått det att fungera.

Hon upplever att privata aktörer inte är riktigt accepterade och skulle vilja ha en mer öppen kommunikation med kommunen, bland annat för att få del av relevant information.

– Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver. Jag önskar att det var lättare att få tag på de personer man söker och att vi inte skulle behöva tjata oss till information.

Det skulle kännas bättre om Trädets förskola blev mer erkänt, påpekar hon.

– Vi gör ju faktiskt ett bra jobb men det får vi aldrig höra från kommunen.

Erica Rautila och Anette Pettersson skulle i nästa skede vilja utöka verksamheten med ytterligare en förskola. Men de senaste årens politiska osäkerhet och debatt kring vinster i välfärden har gjort att de valt avvakta.

– Just nu har vi så fullt vi kan ha det, men vi vill inte ha mer än fyra avdelningar på en enhet. För personalens, barnens och föräldrarnas skull. Det ger större trygghet för alla.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist