NYHET11 mars 2020

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser, vilket innebär en ökad valfrihet och inte minst möjlighet att välja bort utförare. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.

"Det är tydligt att den kommunala verksamheten kan effektiviseras. Vi måste täcka in alltifrån löner, försäkringar, bilar, drivmedel och lokaler för den ersättning vi får, vilken är baserad på tid hos kund", säger Emelie Söderström, vd Hemtjänst Ditt Liv.

Systemet utgår från att de offentliga och privata verksamheterna ska få samma ekonomiska ersättning från kommunen eller regionen för sina brukare. Trots detta är förutsättningarna för privata och offentliga verksamheter inte lika, då den offentligt drivna verksamheten kan gå med underskott och därmed subventioneras bakvägen.

Denna situation skapar en snedvriden konkurrens eftersom regionen eller kommunen därmed ges bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Som en följd av detta riskerar likvärdigheten för patienter eller brukare att påverkas, då den offentligt drivna verksamheten i praktiken tilldelas mer pengar.

– Detta visar på vilka olika förutsättningar vi företag har gentemot den kommunala verksamheten. Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig. Detta gör att vi alltid måste vara på tårna för att leverera en god omsorg till våra kunder för den ersättning vi får per timme, säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.

När Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2015 följde upp de kommuner som tillämpade LOV i hemtjänst framkom att sju av tio kommuner gick med underskott i den hemtjänst som bedrevs kommunalt. De flesta av kommunerna uppgav då också att verksamheten inte behövde hantera underskottet på egen hand.

– Det är tydligt att den kommunala verksamheten kan effektiviseras. Vi måste täcka in alltifrån löner, försäkringar, bilar, drivmedel och lokaler för den ersättning vi får, vilken är baserad på tid hos kund. I kommunens budget för hemtjänst räknas exempelvis inte ens lokaler och utbildningar in. Trots detta har kommunens hemtjänst svårt att hålla budget, säger Emelie Söderström.

Konkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist