NYHET20 oktober 2022

Osund konkurrens från kommunala bolag

Osund konkurrens från kommunala verksamheter är en del av många branschers verklighet, däribland hos installatörsföretag.

SER PROBLEMEN: Företagaren Håkan Eriksson som representerar Installatörsföretagen vittnar om osund konkurrens inom branschen. ”Det känner vi igen vad gäller solceller och laddstolpar”, säger han.Foto: Anders Lövgren

Kommunala bolag som säljer och levererar energi, gör också affärer med sina kunder och säljer tillhörande tjänster och produkter.

– Så ser det tyvärr ut och det är osund konkurrens som slår mot företag i installationsbranschen.

Det säger Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv, som arbetat med en branschundersökning på detta område. Under Samhällsbyggardagen som arrangerades på Sundsvall Timrå Airport var frågan i fokus.

Konkret kan det röra sig om exempelvis installation av solceller, laddinfrastruktur, värmepumpar, vägbelysning, el till fastigheter och mätarverifiering som görs av kommunala bolag.

SAMTAL OM KONKURRENS: Diskussioner under Samhällsbyggardagen.
Foto: Anders Lövgren

I den branschundersökning som Svenskt Näringsliv tillsammans med Installatörsföretagen gjort framkommer att problemet är vanligt förekommande i fem av Installatörsföretagens elva regionala föreningar.

En av de fem föreningarna utgörs av mellersta Norrland där Västernorrland ingår, och där driver Håkan Eriksson isoleringsföretaget Siak samt är engagerad inom Installationsföretagen.

– Det finns några exempel inom vår region på kommunala bolag som vi tycker bedriver osund konkurrens, bekräftar han. Det kan handla om energibolag som säljer hela paketlösningar till kunder, och där till exempel solceller eller laddstolpar ingår tillsammans med installation. Att affären görs som ett paket gör att det är svårare att komma åt, men det är lika fel för det, säger han.

– Dessa bolag har genom sin position tillgång till kundregister på elabonnenter och kan utifrån dessa ta kontakt och ge erbjudanden som konkurrerar med privata företag, det känns inte rätt, tillägger han.

Håkan Eriksson understryker att han tillsammans med andra installationsföretag är aktiva för att få stopp på den här konkurrensen, och att de har goda förhoppningar att lyckas.

– Genom påverkansarbete inom Installationsföretagen både regionalt och nationellt samt med hjälp av Svenskt Näringsliv så kan vi påverka, säger han.

OSUNDA GYM: Stefan Sagebro från Svenskt Näringsliv berättade av 30 procent av Sveriges kommuner driver gym och att det privata näringslivet därmed påverkas negativt.
Foto: Anders Lövgren

Stefan Sagebro lyfter även exempel från gymbranschen, där det enligt honom också finns exempel på osund konkurrens.

– 30 procent av Sveriges kommuner driver gym, ofta intill simhallar. Konkurrensverket har gjort en undersökning som visar att de kommunala gymmen tränger undan privata gym, och att kommuner med kommunala gym har färre gym totalt sett. Konkurrensen och det privata näringslivet påverkas negativt, säger han.

Här har Svenskt Näringsliv flera förslag för att ta udden av osund konkurrens, bland annat tuffare lagstiftning som ska göra det enklare att komma till rätta med storleksmässigt mindre offentliga verksamheter, exempelvis kommunala gym, när dessa växer sig för stora och tränger undan privata verksamheter.

– Det kommer alltid finnas en viss gråzon för vilka verksamheter som kommuner får bedriva, så är lagstiftningen uppbyggd. Men det finns stora möjligheter att vässa nuvarande konkurrenslagstiftning så att Konkurrensverket prövar fler verksamheter. Det skulle ge mycket större tydlighet för privata aktörer, jag hör ofta en frustration som delvis består i att man inte vet vad som gäller, avslutar Stefan Sagebro.

Lokalt FöretagsklimatOSUND KONKURRENS.
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist