LogoLogo
LogoLogo
Nyhet26 augusti 2020

Riksdagsledamöter om jobbpaket och hösten 2020

Årets arbete har varit minst sagt annorlunda för många, inte minst våra folkvalda riksdagsledamöter i länet. Svenskt Näringsliv har kontaktat “Västernorrlands-bänken” för att få deras syn på det första av tre jobbpaket som presenterades i juni och för att få en inblick i vad som ligger på arbetsbordet under hösten.

Collage Höga Kusten-bron i bakgrunden och porträttbilder på Emil Källström, Malin Larsson, Jörgen Berglund
Tre av länets åtta riksdagsledamöter har lämnat sin syn på jobbpaket och höstens arbete: Emil Källström (C), Malin Larsson (S) och Jörgen Berglund (M).

Takten och samspelet i samhället utifrån pandemin är den stora utmaningen. Många har drabbats personligen av covid-19 men betydligt fler har drabbats av konsekvenserna av de åtgärder som införts för att stoppa smittan. Oavsett hur utvecklingen ser ut gällande spridningen av sjukdomen så ser vi ett stort behov av att få hjulen i rullning igen. Reformer behövs komma på plats för att stärka konkurrenskraften som kan skapa nya jobb och lösa strukturella utmaningar som uppstått under krisen. I ett första av tre jobbpaket föreslår Svenskt Näringsliv bland annat följande;

  • Att trygga investeringsklimatet med tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
  • Att stärka kunskapsekonomin genom forsknings- och utbildningspaket.
  • Att förbättra kompetensförsörjningen genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
  • Att bygga ut den digitala infrastrukturen för Sveriges konkurrenskraft.
  • Att minska kostnader för att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Tre riksdagsledamöter om det första jobbpaketet

Emil Källström, Centerpartiet:
– Svenskt Näringslivs punkter är helt rätt ute. För att kickstarta Sverige efter den nedgång som coronapandemin hittills inneburit behöver vi investera och se till att förbättra företagsklimatet. Privata investeringar och näringslivets jobbskapande är avgörande för att mota den arbetslöshet som nu växer, inte minst bland unga, säger Emil Källström, Centerpartiet.

Malin Larsson, Socialdemokraterna:
– Vårt samhälle har varit och är under prövning och vårt fokus har varit och är på liv, hälsa och jobb. Därav också de många och omfattande krispaket till företag, löntagare och kommunsektorn som har kunnat presenteras tack vare den ordning och reda på statsfinanserna som regeringen har och med den lägsta statsskulden sedan 1977. Framåt kommer det att vara oerhört viktigt att fokusera på en återstart av landets ekonomi. De goda dialogerna som funnits inom många områden är det viktigt att fortsätta med, att vi hjälps åt för att hitta de insatser som behövs för att möta en ökad arbetslöshet, lindra de ekonomiska konsekvenserna och se till att Sverige snabbt kommer på fötter igen.

Jörgen Berglund, Moderaterna:
– Att vi alla näst efter att rädda liv och hälsa måste se till att Sveriges företag och företagare får bästa möjliga förutsättningar att både överleva och komma starkare ur denna kris är för mig och Moderaterna självklart. Vi har varit först ut med förslag på åtgärder, vi har använt oss av olika majoriteter i riksdagen för att få igenom en politik som snabbt hjälper vårt näringsliv. Regeringen har varit saktfärdiga och tveksamma till mycket men vi har kämpat på. Vi har lyckats många gånger men mera finns att göra inte minst för våra minsta företag och i några specifika sektorer till exempel resebranschen och underhållning/kultur/idrott. Att Svenskt Näringsliv varit aktiva och kommit med många goda idéer och förslag är positivt inte bara för näringslivet utan för hela Sverige, då företag och företagare är de som i grunden finansierar vår välfärd. Alla åtgärder som stärker svensk konkurrenskraft, skapar incitament för jobb och investeringar är viktigt. Grunden i det är sänkta skatter, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning, forskning och utbyggd infrastruktur. Jag ser flera förslag som Svenskt Näringsliv presenterar som också jag och Moderaterna delar. Att det finns en riksdagsmajoritet för flera av förslagen ser jag som positivt och hoppas och jobbar för att den majoriteten också för genomslag.

Om höstens arbete och framför allt det som har bäring på näringslivet i Västernorrland

Emil Källström, Centerpartiet:
– Mitt fokus är först och främst på att landa ner höstens budgetförhandlingar på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan det innebära nya satsningar på länets infrastruktur och lättnader för länets företag. Efter det ska jag helt och hållet fokusera på att vara föräldraledig och ta hand om min lilla dotter på heltid i några månader.

Malin Larsson, Socialdemokraterna:
– Fokus kommer fortsatt att vara att minska smittspridning men också att sjukvården har de resurser de behöver och att de åtgärder vi sätter in värnar människors jobb och försörjning. Utbildning är alltid viktigt men ännu viktigare i dessa tider. För att möta framtidens utmaningar, ökad arbetslöshet, möta företagens och arbetsmarknadens kunskapsbehov har regeringen satsat på fler utbildningsplatser i hela landet. För att när vi väl är igenom krisen ska vi vara bättre rustade att möta framtidens utmaningar. För vår del innebär det exempelvis utökade platser på Mittuniversitetet. Möjlighet till utbildning och omskolning är viktiga insatser och det ska ges likvärdiga möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund eller vart du bor. Det krävs ytterligare satsningar inom utbildningsområdet och det kommer vi fortsätta att driva på för. Jag tycker också att det är viktigt att vi fokuserar på hållbara investeringar som vi kommer att ha nytta av i framtiden när vi ska få landets ekonomi på fötter igen.

Jörgen Berglund, Moderaterna:
– Då jag sitter i försvarsutskottet kommer en stor del av hösten ägnas åt det kommande försvarsinriktningsbeslutet. Det i sig är viktigt för näringslivet i Västernorrland då vi har en tung försvarsindustri i vårt län med många företag som direkt och indirekt berörs. Men även uppbyggnaden av det civila försvaret kommer påverka flera delar av näringslivet direkt och hela näringslivet indirekt. När jag inte jobbar med försvarsfrågorna kommer mitt fokus fortsatt vara Västernorrland. Här finns investeringar i järnvägar och vägar på agendan liksom gifttunnorna i Bottenhavet och allmänna frågor kring möjligheterna att driva företag.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist