Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 april 2021

Samhället kan byggas med bättre upphandlingar  

För många företag är affärer med den offentliga marknaden viktiga och avgörande. En kommun upphandlar i genomsnitt varor och tjänster för 25 procent av sin budget. I Västernorrlands kommuner var 2019 snittet för upphandlingar knappt tio procent av budgeten.  

Samhällsbyggardagarna i Västernorrlands alla kommuner har i år belyst hur en framgångsrik upphandlingsprocess kan se ut, hur man som kommun kan satsa på att renovera rätt och lönsamt i befintliga fastigheter toppat med dialog om affärer och hur man jobbar med inköpsprocesser i kommunerna.   

– Det märks att det finns ett engagemang och komplexitet när det gäller upphandlingar både från köpare och säljare, en nyckel är att involvera företagen tidigt i processen och hålla i ända till uppföljning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland som höll i mötena tillsammans med företrädare från Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Almega och Innovationsföretagen.

“Mindre än hälften av tjänsteföretagen deltar i upphandlingar” 

Ulrica Dyrke

Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på Almega, presenterade hur tjänsteföretagen ser på upphandlingar. En färsk undersökning bland Almegas medlemmar visar att 47 procent av de svarande tjänsteföretagen deltar i offentlig upphandling. Anledningen till att företagen avstår är bland annat att det är för mycket fokus på lägsta pris, tidskrävande formalia men också att offentlig sektor inte alltid är en potentiell kund för vissa tjänsteföretag.  

– På många håll i landet brottas man med att det kommer in för få anbud, vilket skapar dålig konkurrens. En förklaring till det är att företag upplever att kraven som ställs är omfattande och ibland även irrelevanta, en annan del är att de upplever att det blivit krångligare att lämna anbud, säger Ulrica Dyrke.  

Helena Dahlberg

Helena Dahlberg, förbundsjurist på Innovationsföretagen var imponerad av det stora engagemanget från kommunerna. 

– Särskilt uppskattade jag att representanter från olika delar av de upphandlande organisationerna deltog och att upphandlingsfrågorna på många håll lyftes som ett viktigt strategiskt verktyg, där samarbete över interna organisationsgränser krävs och också kan generera fina resultat som vi fick exempel på från Timrå kommun med flera. Nu jobbar vi vidare för ökad och framåtblickande dialog med fokus på aktuella behov och utmaningar, säger Helena Dahlberg.

Energibesparingar och renoveringar i befintliga fastigheter 

Hanna Magnusson

Hanna Magnusson, Byggföretagen i Västernorrland, ser att det finns goda möjligheter för kommuner och de kommunala bolagen att göra mer upphandlingar i samband med att man gör renoveringar i sina fastigheter.  

– Många fastigheter är i behov av både renoveringar och energieffektiviseringsåtgärder och det finns en vinst i att genomföra dessa åtgärder samtidigt. På så sätt blir renoveringarna mer hållbara, med tanke på energi, material och effekt, säger Hanna Magnusson. 

Timrå ska bli bäst i Sverige på upphandling 

Timrå kommun, som har Norrlands bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning, har höga mål även när det kommer till upphandling. ”Det är klart att vi ska vara bäst i Sverige på upphandling”, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin (S). Han får medhåll av kommunens upphandlingsstrateg Stefan Eriksson som säger att kommunen ska vara bäst på service, både internt och externt.  

– Det ska vara tre vinnare i varje upphandling: kommunen som organisation, medborgarna och företagen. Då tror jag man har ett vinnande koncept, säger Stefan Eriksson.  

– Bra upphandling är viktig för att både stärka kommunen och näringslivet, säger Christian Söderberg, näringslivschef på Timrå kommun.  

Härnösands kommun satsar på ny e-tjänst för ökad möjlighet till fler affärer  

Linda Högdal, upphandlingschef på Härnösands kommun, betonade vikten av en god dialog mellan beställare och leverantörer. Linda menar att en upphandling är framgångsrik när verksamhetens behov är tillgodosedd och både kommun och leverantör är nöjd med affären och den genomförts resurseffektivt.  

– Genom att prata med varandra får vi förståelsen för varandras förutsättningar och utmaningar. Varför vi väljer att göra en upphandling på ett visst sätt beror på ett flertal faktorer; verksamheternas behov, politiska viljeyttringar, budget, lokala näringslivet med mera. I respektive upphandling har vi en medveten strategi där dessa faktorer väger mer eller mindre, säger Linda Högdal.  

Ånge kommun - ny policy för inköp beslutad om i fullmäktige sätter riktningen framåt 

Erik Lövgren (S), kommunalråd i Ånge, håller med om vikten av en god dialog.  

– God dialog med det lokala näringslivet och en utökad avtalsuppföljning är viktiga faktorer, säger han.  

Sollefteå kommun – med sikte på en god affär för båda parter 

Patrik Sandström, upphandlingsansvarig på Sollefteå kommun delade med sig. 

– Offentliga myndigheter bör ställa krav och utvärdera på ett sätt som premierar utveckling och hållbarhet. Om vi inte gör det så kommer vi bara att få det vi alltid har fått och det blir svårare för företagen att satsa på nytänk. Sen är det alltid en god idé att prata och ha dialog med marknaden inför en ny upphandling. En bra upphandling ska ha balanserade krav och villkor som ska tillgodose beställarens verkliga behov. Resultatet av upphandlingen bör mynna ut i ett avtal som är en god affär för båda parter.  

Kramfors kommun – god framförhållning och förarbete viktigt för kravspecifikationen 

Anita Åberg, upphandlare på Kramfors kommun, säger att det krävs en tydlig målsättning med det som ska upphandlas och en god framförhållning för att hinna möjliggöra en marknadsundersökning som grund för en tydlig kravspecifikation. 

– Fortsättningarna för det underlättas om upphandling och inköp prioriteras i organisationen och resurser avsätts. Upphandlingsobjektet finansieras av skattemedel och ska ge hållbara resultat med nöjda beställare och leverantörer, säger Anita Åberg. 

Örnsköldsviks kommun – viktigt att upphandlingar upplevs som attraktiva 

I Örnsköldsvik kommun är Jens Hannemann upphandlingschef. Jens menar att goda upphandlingar är viktiga ur flera perspektiv.  

– Naturligtvis vill vi kunna leverera avtal till våra uppdragsgivare som motsvarar deras förväntningar men det är också viktigt att upphandlingen upplevs som attraktiv av näringslivet så att man vill lämna in ett anbud och kunna bli en bra och långsiktig leverantör till kommunen, säger Jens Hannemann.  

Sundsvalls kommun – upphandlingar kan bidra till starkare kommunal ekonomi 

I Sundsvall deltog bland annat oppositionsråd Alicja Kapica (M) som förklarar vad upphandlingar betyder för Sundsvalls kommun och dess bolag. 

– Vi har många småföretagare som tillsammans bidrar med stora skatteintäkter och anställer många människor. Upphandlingsstrategin i Sundsvall behöver däremot bli mer inkluderande och på så sätt bidra till en mer effektiv och konkurrensutsatt marknad, där fler aktörer kan delta. Det i sin tur bidrar till fler växande lokala företag och en starkare kommunal ekonomi, säger Alicja Kapica.  

Lokalt FöretagsklimatUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist