NYHET22 september 2023

Starka Sollefteå jobbar tillsammans

Sollefteå tillhör de fem kommuner i landet som har den bästa uthålligheten när det gäller att förbättra företagsklimatet. ”Den enkla förklaringen stavas “tillsammans”, vi försöker skapa delaktighet och engagemang från många och det gör skillnad”, säger näringslivschefen Thomas Östlund.

TILLSAMMANS I SOLLEFTEÅ: Samverkan mellan många ligger bakom att Sollefteå är bland de bästa kommunerna i landet på att skapa bra företagsklimat år efter år. Näringslivschefen Thomas Östlund håller i diplomet från Svenskt Näringsliv som är beviset på det.Foto: Anders Lövgren

Efter att under många år ha varit parkerade längst ner i botten av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, har vindarna vänt i Sollefteå. Kommunen är nu bland de bästa i landet när det gäller att hålla i en uppåtgående trend, med en resa från plats 279 till plats 112 på fem år.

– Kortsiktigt kan det vara relativt lätt att göra ett lyft i rankingen, det kan bero på många faktorer, men att stadigt öka och hålla i den utvecklingen betyder att kommunen hittat ett bra arbetssätt som känns av ute bland företagen, kommenterar Eva Nordlander, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

I Sollefteås fall vände en negativ trend 2017, det kan många vittna om när Eva Nordlander hälsar på i kommunhuset och bjuder på tårta för att fira den positiva utvecklingen.

– Vi var inte alls nöjda med den dåliga rankingen som vi haft länge. Vid ett möte i kommunens näringslivsråd mellan företagare, politiker och tjänstemän bestämde vi oss helt enkelt för att skapa förändring. Vi tyckte också att rankingen var missvisande, så dåliga var vi inte, säger Jan Röhlander, företagsutvecklare.

Under parollen “Drivkraft Sollefteå” har arbetet på ett tydligare sätt än tidigare sedan dess handlat om samverkan. Varannan månad är det tillväxtmöten där deltagarna är chefer från alla nämnder och förvaltningar, samt förstås medarbetarna från näringslivsenheten.

– När vi pratar tillväxt är det numera självklart att alla är med. Det är ju faktiskt så att till exempel en förälder som lämnar sitt barn på en förskola kan vara företagare. På vilket sätt förskolan fungerar kan påverka hur bra det går att driva företag i kommunen, och det synsättet börjar ge resultat i organisationen, säger Thomas Östlund.

Thomas Östlund ordnar plats för årets diplom.
Foto: Anders Lövgren

Maria Söderlund som är kommunens bygg- och miljöchef understryker att ordet tillsammans är viktigt för henne och hennes medarbetare.

– Vi sitter i samma lokaler som näringslivsenheten vilket gör att vi har en ständig dialog i tillväxtfrågor, vilket är både enkelt och gör jobbet roligare. När vi varit ute på företagsbesök och fått inspel om någon som till exempel vill expandera hamnar den frågan snabbt på vårt gemensamma bord och stannar inte i systemet. Vi gillar inte organisationer där man jobbar som i stuprännor, utan har hellre en hängränna, säger hon.

En annan sak som spelat roll för den fina trenden är att det startats tre olika branschnätverk; för banker, hantverkare och för stora företag. Dessa träffas med jämna mellanrum i en lättsam inramning och det diskuteras branschfrågor såväl som generell utveckling i Sollefteå.

– Vi ska också nämna att vi med bra stöd från Tillväxtverket kunnat lägga resurser på att arrangera både mindre och större träffar för företag i kommunens många mindre orter, säger Thomas Östlund.

– Vi träffar cirka 600 företag på ett år och upplever att vi allt oftare får prata utveckling i stället för avveckling, lägger Maria Söderlund till.

När vi ställer frågan om vad som är att vänta på tillväxtfronten i Sollefteå den närmaste tiden, är gruppen enig. De noterar en förväntan bland företagen att industrisatsningarna i Hamre ska ta fart samt att militärens etablering på orten också börjar märkas på allvar. Tills dess är det många företag som avvaktar med sina investeringar.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist