Strid om LOV väntar i Ånge

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson sätter hoppet till den starka verkstadsindustrin. Oppositionsrådet Kjell Grip siktar på att pressa majoriteten med krav på att konkurrensutsätta kommunal verksamhet.

Sten-Ove Danielsson

Sten-Ove Danielsson

Foto: Per Helander

Det är valår och Svenskt Näringsliv intervjuar kommunalråd och oppositionsråd i alla Västernorrlands kommuner. Här har turen kommit till Ånge, och vi börjar med frågor till Sten-Ove Danielsson (S)).

Vi tänker oss att du möter en investerare som letar efter en kommun att göra affärer i. Du har en kort stund på dig att få personen nyfiken på Ånge. Vad säger du?
– Hade det varit innan 2012 så lyfte jag alltid fram att vi hade Postens paketterminal, det var en stor fördel för många företag med snabba transporter. I dag säger jag att vi har bra tillgång på lokaler till väldigt konkurrenskraftig kostnad.

Vad ser du som styrkan i kommunens näringsliv?
– Trafikverket har investerat 250 miljoner kronor i en ny bangård och järnvägsorten Ånge lever vidare, trots tidigare neddragningar. Jag ser många exempel på tjänsteföretag som växer upp runt järnvägen. Det finns en imponerande kraft bland verkstadsföretagen i kommunen. Men det behövs fler utbildningar som ser till att vi får fram rätt kompetens. Det måste också ses som en styrka att vi tillhör område A för statens investeringsstöd, vilket kan spela roll för både de företag som finns här och de som vill etablera sig.

Vilken enskild aktuell händelse har varit mest positiv?
– Att många, som exempelvis Callans, Akzo samt Trafikverket, investerat och moderniserat för 100-tals miljoner det senaste året.

Vilken utmaning för kommunens näringsliv är tuffast just nu?
– Rekrytering. Och det hjälper tyvärr inte långt att utbilda unga till timmerförare, svetsare och snickare. Det gäller att få hit erfaret folk som har kort startsträcka. Drömmen är att vi kan nyttja de äldre som, låt säga, kanske har ont i kroppen och har svårt att klara tunga jobb, till att vara mentorer åt de unga. Vi har fått ett statligt stöd på 1,7 miljoner för åtgärder på just det här området.

Vilken enskild händelse har varit mest negativ?
– Nu är det visserligen några år sedan, men många företag i vår kommun känner tyvärr fortfarande av de försämringar som stängningen av paketterminalen gav. Man måste lämna sina paket flera timmar tidigare nu för att nå till kund på samma tid som tidigare.

Hur kan du medverka till ett bättre företagsklimat?
– Vi hade från kommunens sida förhoppningar på att kunna bilda ett gemensamt näringslivsbolag med de olika intresseorganisationerna som finns inom näringslivet, men tyvärr sprack den idén. Det hade varit ett bra sätt att samlas kring frågor. Nu kommer jag och vår näringslivschef Annelie Axelsson att på olika sätt vara ute och sköta dialogen med företagen och fånga upp deras önskemål och funderingar.

Ge exempel på åtgärder majoriteten gjort för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har i samförstånd med de andra partierna stöttat att företag i vår kommun skall samverka mer än idag. Det som började med ett gemensamt näringslivsbolag har nu istället gett en nystart för Företagarna och att handeln känner att de behöver samverka.

I Svenskt Näringslivs enkät finns kritik att Ånge kommun inte bryr sig om turismen. Kommentar?
–Vi är ingen utpräglad turistkommun, men vi har samarbeten inom både Destination Ljungandalen och Destination Sundsvall som marknadsför oss. Det som är på gång just nu är ökad satsning på S:t Olavsleden och det kommer säkert att märkas på turismen även här.

Vad är det i Ånges näringsliv som får mest media 2018?
– Något av våra duktiga verkstadsföretag får en stor order.

Vi har också intervjuat Kjell Grip, kd, oppositionsråd i Ånge:
Kjell Grip

Kjell Grip

Foto: Per Helander

Vad tycker du är viktigast för att förbättra företagsklimatet i Ånge?
– Vi behöver hitta fler vägar till samarbeten och ökad vi-känsla. Här är det viktigt att företagen själva bygger nätverk där de samarbetar mer i stället för att konkurrera. Jag hade stora förväntningar på att den näringslivsägda organisationen Viväxa skulle bli en kraftsamling, men tyvärr har det inte hittills blivit det vi hade hoppats på.

 Vilken valfråga kopplad till näringslivet vill du driva hårdast?
– Hårdast vet jag inte, men Ånge kommun har ännu inte låtit konkurrensutsätta delar av vård och omsorg, som man gjort på många andra håll. Vi tror att den reformen (LOV – lagen om valfrihet) skulle ha bra effekt både på kvaliteten inom dessa områden och göra så att fler företag startades. Vi kan se att kommunen inte når kontinuitet- och kvalitetsmål inom omsorgen och då är det dags att komma med ett alternativ.

Text: Anders Lövgren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS måste bli mer flexibel och branschspecifik

REGELVERK Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Västernorrlands företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel anger 71 procent av Sveriges företag att LAS i dess nuvarande form inverkar negativt på deras vilja att tillsvidareanställa. 55 procent uppger att den hämmar deras utveckling och tillväxt. I länet svarar 64 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler.
NYHET Publicerad:

Får jag LOV?

KRÖNIKA Senaste dagarna har media rapporterat att politiker i några av länets kommuner inte vill låta privata aktörer finnas, framför allt inom hemtjänsten. En sak är säker, vi är en åldrande och växande befolkning och vi kommer att ha ett ökat behov av fungerande vård och äldreomsorg. Det innebär att det kommer att efterfrågas fler alternativ att välja mellan. I takt med att fler kommuner i länet drar åt snaran kring LOV (lagen om valfrihet) och vill sköta allt i egen regi känner jag en oro inför framtidens omsorg i Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Foderbrist förödande för mjölkproducenter

KATASTROFLÄGE Torkan orsakar foderkris för landets bönder. ”I värsta fall leder det till nödslakt av djuren. Det är illa i sig, men ännu värre är att det är fullt i slakterierna vilket gör att djuren i så fall blir kadaver”, säger bonden Anna Vägermark.
NYHET Publicerad:

Hjälp! Våra vassa medarbetare är på väg att utvisas

GÄSTKRÖNIKA Sedan flera år tillbaka driver jag två företag i Stöde, Stöde Bud & Taxi AB och ES Hemservice AB tillsammans med Anne-Lie. En stor utmaning i båda verksamheterna är att hitta folk som vill jobba och som gör jobbet bra. Två av våra anställda, Steven och Stella, har jobbat hos oss i drygt fem år. De jobbar på samma villkor som alla andra medarbetare och är mycket uppskattade både av kollegor och kunder. De har fått avslag på sin asylansökan två gånger och nu hotas de av utvisning.
NYHET Publicerad:

Jobb är nyckeln till integration

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västernorrland som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, så fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Anna Hedensjö Johansson regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regelverk - till vilken nytta?

MINSKAT REGELKRÅNGEL Regelbördan i Sverige är stor. Varje år fyller företagen i ca 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in. Företagen omfattas av en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Kostnaderna för svenska företag att administrera det statliga regelverket uppgick 2012 till ca 90 miljarder kr enligt Tillväxtverket. Därtill kommer kostnader för skatter och avgifter samt för de investeringar som företagen behöver göra på grund av regler.
NYHET Publicerad:

"Sundsvalls kommun behöver bli bättre på service och dialog"

FÖRETAGSKLIMAT Det finns mer att önska av företagsklimatet i Sundsvalls kommun. Det visar företagens svar i årets enkät om det lokala företagsklimatet som nyligen presenterats av Svenskt Näringsliv.Därför bjöd regionchefen Anna Hedensjö Johansson in till en välbesökt workshop med företagare, politiker och tjänstemän.
NYHET Publicerad:

Speed-dating hjälper Ikea hitta sommarjobbare

REKRYTERING Ikea i Sundsvall använder speed-dating för att rekrytera sommarjobbare. "Vi hinner träffa över 300 personer vid tre tillfällen och mångfalden ökar", säger HR-chefen Hanna Gerdsdorff.
NYHET Publicerad:

Ett allmänintresse som måste prioriteras efter valet

KRÖNIKA Det är 100 dagar kvar till valet och förväntningarna på den regering som tillträder efter valet i höst är höga. Företagare förväntar sig att landets styre omgående tar tag i reformer av företagsamhetens villkor som har blivit eftersatta den gånga mandatperioden. Genomgående har utmaningen att hitta rätt kompetens för många arbetsgivare utvecklats till att bli ett rejält tillväxthinder. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Örnsköldsviksgrabbar till Yrkes-EM

EUROSKILLS Två västernorrlänningar har kvalat in i yrkeslandslaget. Det är Emanuel Näslund och Alexander Olofsson från Örnsköldsvik, som vann varsitt SM-guld vid tävlingar i Uppsala, som kommit med och ska representera Sverige vid Yrkes-EM i Budapest.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Ett företagsvänligt klimat?

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet. Det är den årliga enkäten om företagsklimatet som nu är besvarad och sammanställd. Enligt de 793 svarande företagen i länet bjuder kommunerna både på glädjeämnen och orosmoln. Glädjande är att alla kommuner i länet når betyget godtagbart samtidigt som fyra av sju kommuner ligger oroväckande nära att trilla ner under strecket till en inte helt godtagbar nivå.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen lyfter Kramfors

FÖRETAGSKLIMAT Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S) sätter stort hopp till turismen som draglok för kommunens näringsliv. Från oppositionen tycker Ida Stafrin (C) att minskat regelkrångel är den viktigaste valfrågan.
NYHET Publicerad:

Privata skolor kräver svar från politiker: Vad vill ni?

VÄLFÄRD När Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne besöker företag inom Västernorrlands skola och förskola, handlar samtalet om de vinster som verksamheterna kan ge samhället. "Den gamla debatten om vinster i ekonomisk mening är tröttsam. Vi vill hellre diskutera de vinster som vi bidrar till när det gäller integration, kompetensförsörjning och utbildningskvalitet", säger Pascal Brisson, rektor på Engelska skolan i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

8 av 10 företag väljer bort Arbetsförmedlingen vid rekrytering

KOMMENTAR Krisrubrikerna om Arbetsförmedlingen har varit många de senaste åren. Myndigheten klarar inte av att förmedla jobb, centrala arbetsmarknadspolitiska insatser brister och kostnaderna ökar ständigt. Då är det inte konstigt att förtroendet svajar. Bara 18 procent av företagen i Västernorrlands län planerar att gå via myndigheten för att hantera kompetensbehovet under de närmaste åren. Med andra ord kommer nästan 8 av 10 framöver att välja bort Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.
NYHET Publicerad:

Shariful fick it-jobb efter elva år

INTEGRATION Nätverksteknikern Shariful Hoque hade bott i Sverige i elva år, utan att vara i närheten av ett jobb inom sitt yrke. Ett rekryteringsprojekt som genomfördes av Bron Innovation förändrade allt. "Det blev stor skillnad när en svensk verksamhet lotsade in mig i ett företag", säger han.
NYHET Publicerad:

Företag behöver näring för att växa

GILLA JOBBSKAPARNA Det är företagsamma människor som skapar jobben. Med rätt förutsättningar kommer fler att våga förverkliga idéer och utveckla sina företag. Under april månad riktar vi extra uppmärksamhet och solljus på alla jobbskapare ute i landet.
NYHET Publicerad:

Attityd växer i värde när länets företag rekryterar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING När företagen i Västernorrland ska rekrytera är attityd och engagemang hos arbetssökande mycket viktigt. Det framkommer i Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät som också visar att kampen om arbetskraft hårdnar rejält på alla fronter. Emelie Nordström som presenterade enkäten vid ett seminarium i Sundsvall, säger att rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser för företagen. Drygt vart tredje företag uppger i enkäten att problemen hindrat en planerad expansion.
NYHET Publicerad:

Snabbkö för företag högt på dagordningen

FÖRETAGSKLIMAT Vi har intervjuat Härnösands båda toppolitiker, kommunalrådet Fred Nilsson (S) och oppositionsrådet Anders Gäfvert (M). Nilsson ondgör sig över att staden är gubbig med sina många herrloger, medan Gäfvert vill skapa en snabbkö för företag genom den kommunala byråkratin.