Strid om LOV väntar i Ånge

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson sätter hoppet till den starka verkstadsindustrin. Oppositionsrådet Kjell Grip siktar på att pressa majoriteten med krav på att konkurrensutsätta kommunal verksamhet.

Sten-Ove Danielsson

Sten-Ove Danielsson

Foto: Per Helander

Det är valår och Svenskt Näringsliv intervjuar kommunalråd och oppositionsråd i alla Västernorrlands kommuner. Här har turen kommit till Ånge, och vi börjar med frågor till Sten-Ove Danielsson (S)).

Vi tänker oss att du möter en investerare som letar efter en kommun att göra affärer i. Du har en kort stund på dig att få personen nyfiken på Ånge. Vad säger du?
– Hade det varit innan 2012 så lyfte jag alltid fram att vi hade Postens paketterminal, det var en stor fördel för många företag med snabba transporter. I dag säger jag att vi har bra tillgång på lokaler till väldigt konkurrenskraftig kostnad.

Vad ser du som styrkan i kommunens näringsliv?
– Trafikverket har investerat 250 miljoner kronor i en ny bangård och järnvägsorten Ånge lever vidare, trots tidigare neddragningar. Jag ser många exempel på tjänsteföretag som växer upp runt järnvägen. Det finns en imponerande kraft bland verkstadsföretagen i kommunen. Men det behövs fler utbildningar som ser till att vi får fram rätt kompetens. Det måste också ses som en styrka att vi tillhör område A för statens investeringsstöd, vilket kan spela roll för både de företag som finns här och de som vill etablera sig.

Vilken enskild aktuell händelse har varit mest positiv?
– Att många, som exempelvis Callans, Akzo samt Trafikverket, investerat och moderniserat för 100-tals miljoner det senaste året.

Vilken utmaning för kommunens näringsliv är tuffast just nu?
– Rekrytering. Och det hjälper tyvärr inte långt att utbilda unga till timmerförare, svetsare och snickare. Det gäller att få hit erfaret folk som har kort startsträcka. Drömmen är att vi kan nyttja de äldre som, låt säga, kanske har ont i kroppen och har svårt att klara tunga jobb, till att vara mentorer åt de unga. Vi har fått ett statligt stöd på 1,7 miljoner för åtgärder på just det här området.

Vilken enskild händelse har varit mest negativ?
– Nu är det visserligen några år sedan, men många företag i vår kommun känner tyvärr fortfarande av de försämringar som stängningen av paketterminalen gav. Man måste lämna sina paket flera timmar tidigare nu för att nå till kund på samma tid som tidigare.

Hur kan du medverka till ett bättre företagsklimat?
– Vi hade från kommunens sida förhoppningar på att kunna bilda ett gemensamt näringslivsbolag med de olika intresseorganisationerna som finns inom näringslivet, men tyvärr sprack den idén. Det hade varit ett bra sätt att samlas kring frågor. Nu kommer jag och vår näringslivschef Annelie Axelsson att på olika sätt vara ute och sköta dialogen med företagen och fånga upp deras önskemål och funderingar.

Ge exempel på åtgärder majoriteten gjort för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har i samförstånd med de andra partierna stöttat att företag i vår kommun skall samverka mer än idag. Det som började med ett gemensamt näringslivsbolag har nu istället gett en nystart för Företagarna och att handeln känner att de behöver samverka.

I Svenskt Näringslivs enkät finns kritik att Ånge kommun inte bryr sig om turismen. Kommentar?
–Vi är ingen utpräglad turistkommun, men vi har samarbeten inom både Destination Ljungandalen och Destination Sundsvall som marknadsför oss. Det som är på gång just nu är ökad satsning på S:t Olavsleden och det kommer säkert att märkas på turismen även här.

Vad är det i Ånges näringsliv som får mest media 2018?
– Något av våra duktiga verkstadsföretag får en stor order.

Vi har också intervjuat Kjell Grip, kd, oppositionsråd i Ånge:
Kjell Grip

Kjell Grip

Foto: Per Helander

Vad tycker du är viktigast för att förbättra företagsklimatet i Ånge?
– Vi behöver hitta fler vägar till samarbeten och ökad vi-känsla. Här är det viktigt att företagen själva bygger nätverk där de samarbetar mer i stället för att konkurrera. Jag hade stora förväntningar på att den näringslivsägda organisationen Viväxa skulle bli en kraftsamling, men tyvärr har det inte hittills blivit det vi hade hoppats på.

 Vilken valfråga kopplad till näringslivet vill du driva hårdast?
– Hårdast vet jag inte, men Ånge kommun har ännu inte låtit konkurrensutsätta delar av vård och omsorg, som man gjort på många andra håll. Vi tror att den reformen (LOV – lagen om valfrihet) skulle ha bra effekt både på kvaliteten inom dessa områden och göra så att fler företag startades. Vi kan se att kommunen inte når kontinuitet- och kvalitetsmål inom omsorgen och då är det dags att komma med ett alternativ.

Text: Anders Lövgren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Brist på transportkapacitet stort hinder för SCA

INFRASTRUKTUR SCA behöver fördubbla fraktvolymerna men stöter på kraftiga infrastrukturella hinder. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne fick god inblick i problematiken när hon besökte Ortviken i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ett företagsvänligt klimat?

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet. Det är den årliga enkäten om företagsklimatet som nu är besvarad och sammanställd. Enligt de 793 svarande företagen i länet bjuder kommunerna både på glädjeämnen och orosmoln. Glädjande är att alla kommuner i länet når betyget godtagbart samtidigt som fyra av sju kommuner ligger oroväckande nära att trilla ner under strecket till en inte helt godtagbar nivå.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen lyfter Kramfors

FÖRETAGSKLIMAT Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S) sätter stort hopp till turismen som draglok för kommunens näringsliv. Från oppositionen tycker Ida Stafrin (C) att minskat regelkrångel är den viktigaste valfrågan.
NYHET Publicerad:

Privata skolor kräver svar från politiker: Vad vill ni?

VÄLFÄRD När Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne besöker företag inom Västernorrlands skola och förskola, handlar samtalet om de vinster som verksamheterna kan ge samhället. "Den gamla debatten om vinster i ekonomisk mening är tröttsam. Vi vill hellre diskutera de vinster som vi bidrar till när det gäller integration, kompetensförsörjning och utbildningskvalitet", säger Pascal Brisson, rektor på Engelska skolan i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

8 av 10 företag väljer bort Arbetsförmedlingen vid rekrytering

KOMMENTAR Krisrubrikerna om Arbetsförmedlingen har varit många de senaste åren. Myndigheten klarar inte av att förmedla jobb, centrala arbetsmarknadspolitiska insatser brister och kostnaderna ökar ständigt. Då är det inte konstigt att förtroendet svajar. Bara 18 procent av företagen i Västernorrlands län planerar att gå via myndigheten för att hantera kompetensbehovet under de närmaste åren. Med andra ord kommer nästan 8 av 10 framöver att välja bort Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.
NYHET Publicerad:

Shariful fick it-jobb efter elva år

INTEGRATION Nätverksteknikern Shariful Hoque hade bott i Sverige i elva år, utan att vara i närheten av ett jobb inom sitt yrke. Ett rekryteringsprojekt som genomfördes av Bron Innovation förändrade allt. "Det blev stor skillnad när en svensk verksamhet lotsade in mig i ett företag", säger han.
NYHET Publicerad:

Företag behöver näring för att växa

GILLA JOBBSKAPARNA Det är företagsamma människor som skapar jobben. Med rätt förutsättningar kommer fler att våga förverkliga idéer och utveckla sina företag. Under april månad riktar vi extra uppmärksamhet och solljus på alla jobbskapare ute i landet.
NYHET Publicerad:

Attityd växer i värde när länets företag rekryterar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING När företagen i Västernorrland ska rekrytera är attityd och engagemang hos arbetssökande mycket viktigt. Det framkommer i Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät som också visar att kampen om arbetskraft hårdnar rejält på alla fronter. Emelie Nordström som presenterade enkäten vid ett seminarium i Sundsvall, säger att rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser för företagen. Drygt vart tredje företag uppger i enkäten att problemen hindrat en planerad expansion.
NYHET Publicerad:

Snabbkö för företag högt på dagordningen

FÖRETAGSKLIMAT Vi har intervjuat Härnösands båda toppolitiker, kommunalrådet Fred Nilsson (S) och oppositionsrådet Anders Gäfvert (M). Nilsson ondgör sig över att staden är gubbig med sina många herrloger, medan Gäfvert vill skapa en snabbkö för företag genom den kommunala byråkratin.
NYHET Publicerad:

Konsulter hittar framtidens medarbetare bland nyanlända

MÅNGFALD Teknikkonsultföretaget Knightec engagerar sig i skolor där många elever har utländsk bakgrund. "Vi vill stärka mångfalden. Då gäller det att vi lär oss mer om hur de här eleverna tänker, och att vi får kontakt med morgondagens ingenjörer", säger Mari Schäder, HR-chef.
NYHET Publicerad:

Fortsatt världsklass drömmen i Örnsköldsvik

FÖRETAGSKLIMAT Örnsköldsviks kommunalråd Glenn Nordlund hoppas att miljardinvesteringar inom skogsindustrin ska lyfta regionen. Oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind kritiserar majoriteten för tröghet på flera områden.
NYHET Publicerad:

Energifylld företagare fångar möjligheterna med yrkesutbildningar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Joakim Byström har drivit solenergiföretaget Absolicon sedan 2007, men det startade redan några år tidigare i projektform. Hela tiden har frågan om att hitta rätt kompetens varit central. "Det finns möjligheter för fler att komma i jobb genom yrkesutbildningar, 80 procent som utbildar sig får jobb inom yrket de utbildat sig till", säger solenergiföretagaren Joakim Byström i Härnösand.
NYHET Publicerad:

Ewas femma ger utdelning för företagen

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat genomfördes var det fullsatt med inbjudna politiker och tjänstemän. Föreläsningar och workshops stod på programmet, men även utdelandet av det nyinstiftade priset, Årets inspiration. Priset gick till Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand. ”Fantastiskt, tack för förtroendet”, utbrast en rörd Ewa Lindstrand.
NYHET Publicerad:

Strid om LOV väntar i Ånge

FÖRETAGSKLIMAT Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson sätter hoppet till den starka verkstadsindustrin. Oppositionsrådet Kjell Grip siktar på att pressa majoriteten med krav på att konkurrensutsätta kommunal verksamhet.
NYHET Publicerad:

Oroväckande få unga tar steget till företagsamhet

NY RAPPORT Endast två län i Sverige har en lägre andel unga företagsamma människor än vad Västernorrland har. Samtidigt är mer än var femte företagsamma person äldre än 64 år. Totalt sett når ändå nivån för företagsamheten i länet en ny toppnotering på 10,7 procent som dock fortfarande ligger en bit under Sverige-snittet.
NYHET Publicerad:

Näringspolitiken slår mot kvinnors företagsamhet

FÖRETAGSAMMA Nästan var tionde företagsam kvinna i Västernorrland är verksam inom välfärdssektorn. För män är motsvarande andel knappt var tjugonde företagsam person. Svenskt Näringslivs färska rapport om företagsamheten visar en kraftig dämpning av tillväxten av företagsamma människor inom välfärden i länet.
NYHET Publicerad:

Regeringens skogspolitik stoppar miljösatsning för miljarder

SKOGSINDUSTRIN Planerna på den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin, ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik, ligger risigt till. Orsaken är osäkerheten i regeringens skogspolitik och allt fler avverkningsförbud.
NYHET Publicerad:

Låt företagsreformer stå i centrum i valet

ARBETSMARKNAD Västernorrlands län har ett stort rekryteringsgap. Samtidigt som företagen efterfrågar personal i ökande grad är arbetslösheten skyhög. Nu krävs offensiva reformer och jobbfrågan måste högst upp på dagordningen inför valrörelsen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson och Edward Hamilton i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Sundsvallsbutik bepansrar skyltfönstret och låser dörren

BROTTSLIGHET Att jobba i klädbutik har blivit ett högriskyrke. Företagaren Per-Erik Christensen i Sundsvall har fått nog. Nu har han satt fjärrlås på butiksdörren och installerat pansarglas i skyltfönstret för att undvika inbrott.