Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2021

Sundsvalls företag önskar mer dialog med kommunen

Företagen i Sundsvall kan ännu inte sätta betyget godtagbart på företagsklimatet i kommunen. Nu står hoppet till att nya satsningen på ett digitalt Företagscenter ska ge en skjuts uppåt.

Resultatet av enkäten presenterades för kommunens tjänstemän och politiker samt företagare vid ett teamsmöte.

När företagen i Sundsvall ger omdömen om det lokala företagsklimatet 2021 så hamnar det sammantagna betyget på 2,9, strax under gränsen för godtagbart. Det placerar Sundsvall i rikets bottenskikt och i Västernorrland är det bara Örnsköldsvik som får ett sämre resultat.

Ändå går det att hitta positiva signaler. På nio områden får Sundsvall ett något bättre omdöme än året innan. Bland annat har en marginell förbättring skett vad gäller företagens syn på attityder hos tjänstemän och politiker.

Resultatet av enkäten presenterades för kommunens tjänstemän och politiker samt företagare vid ett teamsmöte.

– Företagens synpunkter är viktiga för oss i vårt utvecklingsarbete. Vi förstår av enkäten att företagarna efterfrågar mer dialog och ökad förståelse för deras frågor. Det är i den riktningen vi arbetar och även om enkäten ger en försiktig signal att vi är på rätt väg så får vi ödmjukt konstatera att det är en stor organisation som ska förändras och det tar tid, säger kommunalrådet Bodil Hansson (S).

Vad gäller ökad dialog poängterar Bodil Hansson att Sundsvalls kommuns politiker och tjänstemän i år har gjort 100 företagsbesök och att det är en start på en aktivitet som ska vara ständigt pågående.

Svårt få återkoppling

Företagaren Jonas Olert som äger Northbike i Sundsvall, stor norrländsk aktör inom mc och vattenskotrar med mera, samt arbetar med fastighetsutveckling och har etablerat flera anläggningar för padel var med på mötet men var inte särskilt imponerad av kommunens arbete.

– Jag hade ett ärende där jag behövde besked och mejlade och ringde i tre veckors tid utan någon respons. Till slut tvingade jag mig praktiskt taget in på ett möte för att få någon återkoppling. Det är under all kritik, jag blir frustrerad och irriterad på att det ska vara så svårt att vara tillmötesgående, säger Jonas Olert och tillägger:

– Jag har varit med och etablerat fem padelhallar i norra Sverige och mest trögjobbat är det i Sundsvall. I Timrå och Härnösand är man som exempel mycket mer vakna och intresserade.

Digitalt företagscenter på gång

Stadsbyggnadsdirektören Magnus Ydmark vände sig under mötet direkt till Svenskt Näringsliv:

– Det finns en hel del saker som vi sett kan förbättras gällande arbetssätt och bemötande, därför pågår ett intensivt förändringsarbete sedan drygt två år tillbaka. Vi kan behöva hjälp av Svenskt Näringsliv att nå ut till företagen och kommer gärna och berättar vad vi gör och på vilket sätt det kan vara till nytta för deras medlemmar.

I det här sammanhanget kan vi nämna att ett nytt digitalt företagscenter är under uppbyggnad av Näringslivsbolaget som vill erbjuda ”en väg in”. Det ska vara lätt för företagen att göra rätt och lätt att hitta rätt. Ärenden ska slussas in i kommunens organisation och återkoppling och dialog ska skötas på ett mer strukturerat sätt än tidigare.

– Den första versionen av Företagscenter ska lanseras i augusti. Den går att jämföra med när du loggar in på internetbanken och får hjälp med dina ärenden. 15 företag har varit med och hjälpt oss utveckla tjänsterna, och jag vill verkligen betona att även om Näringslivsbolaget står som ägare så bygger det här på ett tillsammansjobb mellan hela kommunen och näringslivet, säger Eva Nyh Hederberg, vd, Näringslivsbolaget.

Kulturförändring tar tid

Resultatet i enkäten bygger på svar från 176 företag, samtliga är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och handel, industri, bygg och tjänstesektor är de branscher som är mest representerade.

– Jag ser med intresse på det arbete som görs i Sundsvall där man från tjänstemannasidan och politiken tar tydliga initiativ för att arbeta tillsammans i frågor som rör service till näringslivet. Den politiska målsättningen att skapa förutsättningar för 5 000 nya jobb, ett näringslivspolitiskt program och Näringslivsbolagets arbete med ett nytt företagscenter är tydliga exempel, men det speglas ändå inte i enkäten och det känns förstås lite tråkigt. Sundsvall är ändå på rätt väg i många avseenden och det tar tid att skapa en kulturförändring, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist