NYHET6 september 2023

Tandlöst tillträdesförbud drabbar handlare

Brottsligheten mot svenska butiker ökar för varje år och är en tung börda för många företag. För att komma åt problematiken med kriminella som stjäl och skapar otrygghet i butiker stiftades för cirka två år sedan lagen om tillträdesförbud. Men enligt Staffan Lindström som driver ICA Kubiken i Sundsvall tillsammans med Johannes Lindström har lagen hjälpt föga. De bjöd därför in politiker, Svenskt Näringsliv och polisen till ett möte.

Medverkade på mötet gjorde Mattias Holmström och Eva Nordlander från Svenskt Näringsliv, Lisa Tynnemark (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall, Peder Björk (S), riksdagsledamot, ICA-handlarna Johannes Lindström och Staffan Lindström, förundersökningsledaren Patrik Sundlöf samt Anna Frisk (S), politisk sekreterare (ej med på bilden) .

Sverige har flest antal anmälda stölder per invånare i EU och varje år stjäls det för cirka 8,5 miljarder kronor från svenska butiker. 75 procent av livsmedelshandlarna har varit tvungna att ändra i sitt sortiment på grund av brottslighet.

Situationen för ICA Kubiken i Sundsvall är inget undantag. Butiken är hårt drabbad av snatterier och stölder. Butiken förlorar årligen varor för omkring 500 000 – 600 000 kronor, vilket är cirka 1 procent av omsättningen. Några enstaka personer står för en betydligt större andel av stölderna än andra.

Har jobbat hårt för att få beviljat tillträdesförbud

Enligt siffror som sammanställts av Svensk Handel i april 2023 har 198 ansökningar om tillträdesförbud beviljats det andra året efter införandet. Två av dessa tillträdesförbud gäller specifikt ICA Kubiken. Johannes Lindström som driver ICA-butiken tillsammans med Staffan Lindström berättar att det krävs en stor arbetsinsats för att få igenom ett tillträdesförbud.

– Den ena av de två personerna som har tillträdesförbud har stulit i butiken ett femtiotal gånger och vi har gjort över 30 polisanmälningar. Dessutom har bevisbördan varit god i form av material från våra övervakningskameror. Med ett tillträdesförbud på plats hoppas man naturligtvis att problemet ska minska, men det har inte gjort något skillnad, säger han.

Trots att personen har tillträdesförbud dyker vederbörande upp i butiken och uppvisar samma typ av beteende som tidigare. Staffan Lindström och Johannes Lindström vittnar båda om ett förakt för både lagar och regler.

– Problemet är att personen helt enkelt struntar i lagstiftningen. Tillträdesförbudet påverkar inte personen som istället stjäl som vanligt och lämnar butiken utan att skämmas det minsta. Personalen kan bara stå och iaktta det som händer, då ett ingripande är förenat med alldeles för stora risker för våra medarbetare.

Bilden bekräftas av Polisen

Patrik Sundlöf är förundersökningsledare vid Polisen i Sundsvall och är införstådd med problematiken.

– Jag förstår helt och hållet frustrationen över läget. Situationen är den att även om vi skulle gripa en person på den plats där tillträdesförbudet gäller skulle det inte vara tillräckligt för att få personen frihetsberövad i form av häktning eller en fängelsedom. Det betyder i praktiken att personen skulle vara fri att gå tillbaka till butiken. Det är så lagstiftningen och straffvärdena ser ut i nuläget. Den här situationen är många kriminella naturligtvis medvetna om, säger han.

Politiker vill se förändring

Med på mötet var bland annat Peder Björk (S), riksdagsledamot för Västernorrland. Han säger att det är tydligt att lagstiftningen behöver ses över.

– Vi som lagstiftare måste se hur vi kan ta ett steg vidare givet den problematik som har beskrivits av ICA-handlarna. Det skulle kunna handla om att skärpa den befintliga lagstiftningen, höja straffen för återfallsförbrytare eller ge polisen andra befogenheter, men tydligt är att något måste göras, säger han.

Brott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist