Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Foto: Frida Sjögren

Vi har ställt några frågor till länsrådet Daniel Gustafsson;

Vad ligger bakom denna satsning?

– Under två år har vi arbetat målmedvetet med att minska våra handläggningstider med ett mål om att nå minst 90 procent av våra målsatta handläggningstider i slutet av år 2020. Det har gett stor effekt och redan i dag når över 90 procent av våra ärenden de målsatta handläggningstiderna. Den största förändringen har skett inom olika typer av miljöärenden.

– Vi arbetar naturligtvis för att vi i framtiden ska nå 100 procent. Handläggningstider är dock inte den enda faktorn som är viktig för att underlätta för företag. Att samla olika aktörer och komma längre inom tillväxtskapande myndighetsutövning var därför en naturlig fortsättning, det vill säga att bli ännu bättre på att förstå och möta företagens behov. Länsstyrelsen ska främja hållbar utveckling i Västernorrland. Vi har mycket kvar att utveckla, det är jag ödmjuk inför.

Hur jobbar ni vidare med att följa upp och implementera i vardagen så att det får effekt?

– Vi har tre uttalade mål för 2020. Förutom att fortsätta korta våra handläggningstider och bli en digital myndighet, så ska vi också bli bättre på att förstå vår omvärld och att anpassa vårt bemötande efter den förståelsen. Det innebär att vi har ett stort antal konkreta aktiviteter som styr mot att förenkla för företag och utveckla bemötandet mot dem vi är till för.

Vad tror du är nyckeln för att myndigheter, oavsett om det är Länsstyrelsen eller kommuner, lyckas att utifrån lagar och regler ändå kunna bli mer serviceinriktade?

– Vi jobbar med myndighetsutövning och har ett stort ansvar att förklara vad vi gör och varför vi gör det. Öppenhet, tillgänglighet och tidig dialog är tre nyckelfaktorer för att företag ska få förtroende för det vi gör och den beslutsprocess som finns, avslutar Daniel Gustafsson.

Resan är påbörjad

En serviceinriktad myndighetsutövning bidrar till ett bra företagsklimat och tillväxt. Länsstyrelsen Västernorrland har påbörjat en resa för att skapa en sådan myndighetsutövning för sin roll i A-anläggningar, där myndigheten är remissinstans åt mark- och miljödomstolen.

Sören Thor, Länsstyrelsen Västernorrland

Sören Thor

Foto: Lena Ottebo

Sören Thor har jobbat på Länsstyrelsen Västernorrland sedan 2011 efter 15 år i industrin. Han har varit handläggare och är numera chef för länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Hur jobbar ni i dag?

– När ett ärende aktualiseras sätter vi samman ett projektteam som omfattar samtliga berörda kompetensområden, med en miljöskyddshandläggare som projektledare. Det har möjliggjort för länsstyrelsen att på ett smidigt sätt hantera de olika beståndsdelarna parallellt, med tidig dialog och en samlad kommunikation med företaget, säger Sören Thor.

Länsstyrelsen har också en tidig dialog med mark- och miljödomstolen och poängterar behovet av att det tidigt ska fastställas tidsplaner för A-målen. Det gör att länsstyrelsen kan avsätta resurser till rätt tidpunkter, så att de inte riskerar bli en flaskhals som förlänger processen för företaget.

Löpande dialog med företagen är en viktig del i arbetet även senare i processen. Ett exempel var när SCA skulle bygga ut sin massafabrik i Timrå. Innan utbyggnaden kunde komma igång utreddes marken för föroreningar. Det konstaterades att det krävdes saneringar av flera markområden innan utbyggnaden kunde komma igång, där tillstånd krävdes för varje sanering. Länsstyrelsen och SCA hade flera samordningsmöten för att planera saneringsprocessen gemensamt, så att saneringsarbetet skulle få så liten inverkan på verksamheten som möjligt.

Ingela Ekebro, SCA

Ingela Ekebro

Länsstyrelsens samverkan kring saneringsarbetet får även beröm av Ingela Ekebro, som var projektdirektör för SCA:s utbyggnad av massafabriken.

- Vi fick en jättebra respons från länsstyrelsen, med flera uppföljningsmöten fysiskt och över telefon och med snabb återkoppling på frågor som behövde lösas. Länsstyrelsen förstod behovet av att komma vidare i processen utan fördröjningar. Alla parter arbetade gemensamt på ett sätt som är ett framgångsexempel på hur man kan jobba.

Serviceinriktad myndighetsutövning:
  • Myndigheten ger företaget råd och vägledning för att kunna nå en hög regelefterlevnad.
  • Handläggare har förståelse för företagarens verksamhet och perspektiv.
  • Myndighetens handläggningstider är rimliga och kommuniceras till företaget.
  • Det är lätt för företaget att komma i kontakt med handläggare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.