Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Foto: Frida Sjögren

Vi har ställt några frågor till länsrådet Daniel Gustafsson;

Vad ligger bakom denna satsning?

– Under två år har vi arbetat målmedvetet med att minska våra handläggningstider med ett mål om att nå minst 90 procent av våra målsatta handläggningstider i slutet av år 2020. Det har gett stor effekt och redan i dag når över 90 procent av våra ärenden de målsatta handläggningstiderna. Den största förändringen har skett inom olika typer av miljöärenden.

– Vi arbetar naturligtvis för att vi i framtiden ska nå 100 procent. Handläggningstider är dock inte den enda faktorn som är viktig för att underlätta för företag. Att samla olika aktörer och komma längre inom tillväxtskapande myndighetsutövning var därför en naturlig fortsättning, det vill säga att bli ännu bättre på att förstå och möta företagens behov. Länsstyrelsen ska främja hållbar utveckling i Västernorrland. Vi har mycket kvar att utveckla, det är jag ödmjuk inför.

Hur jobbar ni vidare med att följa upp och implementera i vardagen så att det får effekt?

– Vi har tre uttalade mål för 2020. Förutom att fortsätta korta våra handläggningstider och bli en digital myndighet, så ska vi också bli bättre på att förstå vår omvärld och att anpassa vårt bemötande efter den förståelsen. Det innebär att vi har ett stort antal konkreta aktiviteter som styr mot att förenkla för företag och utveckla bemötandet mot dem vi är till för.

Vad tror du är nyckeln för att myndigheter, oavsett om det är Länsstyrelsen eller kommuner, lyckas att utifrån lagar och regler ändå kunna bli mer serviceinriktade?

– Vi jobbar med myndighetsutövning och har ett stort ansvar att förklara vad vi gör och varför vi gör det. Öppenhet, tillgänglighet och tidig dialog är tre nyckelfaktorer för att företag ska få förtroende för det vi gör och den beslutsprocess som finns, avslutar Daniel Gustafsson.

Resan är påbörjad

En serviceinriktad myndighetsutövning bidrar till ett bra företagsklimat och tillväxt. Länsstyrelsen Västernorrland har påbörjat en resa för att skapa en sådan myndighetsutövning för sin roll i A-anläggningar, där myndigheten är remissinstans åt mark- och miljödomstolen.

Sören Thor, Länsstyrelsen Västernorrland

Sören Thor

Foto: Lena Ottebo

Sören Thor har jobbat på Länsstyrelsen Västernorrland sedan 2011 efter 15 år i industrin. Han har varit handläggare och är numera chef för länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Hur jobbar ni i dag?

– När ett ärende aktualiseras sätter vi samman ett projektteam som omfattar samtliga berörda kompetensområden, med en miljöskyddshandläggare som projektledare. Det har möjliggjort för länsstyrelsen att på ett smidigt sätt hantera de olika beståndsdelarna parallellt, med tidig dialog och en samlad kommunikation med företaget, säger Sören Thor.

Länsstyrelsen har också en tidig dialog med mark- och miljödomstolen och poängterar behovet av att det tidigt ska fastställas tidsplaner för A-målen. Det gör att länsstyrelsen kan avsätta resurser till rätt tidpunkter, så att de inte riskerar bli en flaskhals som förlänger processen för företaget.

Löpande dialog med företagen är en viktig del i arbetet även senare i processen. Ett exempel var när SCA skulle bygga ut sin massafabrik i Timrå. Innan utbyggnaden kunde komma igång utreddes marken för föroreningar. Det konstaterades att det krävdes saneringar av flera markområden innan utbyggnaden kunde komma igång, där tillstånd krävdes för varje sanering. Länsstyrelsen och SCA hade flera samordningsmöten för att planera saneringsprocessen gemensamt, så att saneringsarbetet skulle få så liten inverkan på verksamheten som möjligt.

Ingela Ekebro, SCA

Ingela Ekebro

Länsstyrelsens samverkan kring saneringsarbetet får även beröm av Ingela Ekebro, som var projektdirektör för SCA:s utbyggnad av massafabriken.

- Vi fick en jättebra respons från länsstyrelsen, med flera uppföljningsmöten fysiskt och över telefon och med snabb återkoppling på frågor som behövde lösas. Länsstyrelsen förstod behovet av att komma vidare i processen utan fördröjningar. Alla parter arbetade gemensamt på ett sätt som är ett framgångsexempel på hur man kan jobba.

Serviceinriktad myndighetsutövning:
  • Myndigheten ger företaget råd och vägledning för att kunna nå en hög regelefterlevnad.
  • Handläggare har förståelse för företagarens verksamhet och perspektiv.
  • Myndighetens handläggningstider är rimliga och kommuniceras till företaget.
  • Det är lätt för företaget att komma i kontakt med handläggare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och kommunens egen ekonomi.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Flickor i Teknik bryter stereotyper

TEKNIK Gymnasiearbetet Flickor i Teknik (FLIT) vill få fler tjejer att intressera sig för en teknikutbildning. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet.
NYHET Publicerad:

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

VALFRIHET Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser. Men om systemet ska fungera är det avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar. "Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig", säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.
NYHET Publicerad:

Att anstränga sig gör skillnad …

KRÖNIKA "Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet", skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

GÄSTKRÖNIKA "Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra". Så inleder Jerry Engström, Friluftsbyn, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga UF-företag på regionala mässan

UNG FÖRETAGSAMHET Årets höjdpunkt för alla elever i länet som driver UF-företag närmar sig. Torsdagen den 19 mars går Ung Företagsamhets årliga mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln. Rekordmånga utställare kommer att finnas på plats på mässan, hela 560 elever fördelat på 180 UF-företag som erbjuder såväl varor som tjänster.
NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.